Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut, Suomessa ja ulkomailla. Opintotuen lisäksi ateriatuki sekä opintolainahyvitys ja –vähennys. Kysy opintojen riittävästä edistymisestä tai enimmäistukiajasta.

Valvoja: Kela | opintotuki

Avatar
kesahessu

Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Lukematon viesti Kirjoittaja kesahessu » 06 Elo 2019, 15:33

Opiskelen Tampereen yliopistossa. Olen nostanut 9 kuukaudelta opintotukea ja nyt olen ollu töissä 4 kuukautta. Minua epäilyttää, joudunko jo pelkästään kesätyön takia maksamaan opintotukea takaisin. Mitä kaikkea tuloihin nyt lasketaan, jotka vaikuttavat opintotukeen/asumistukeen? Vaikuttaako työsuhteen päättymisen jälkeen saadut lomarahat, entä Idmanin säätiön apuraha? Ja onko nyt uudistuksen myötä, niin että tulorajaan lasketaan mukaan myös vuode aikana saatu opintotuki?

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:31490
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 07 Elo 2019, 10:35

Hei kesähessu!

Opintotuessa ja yleisessä asumistuessa tulot vaikuttavat eri tavoin.

Opintotuessa sinun tulee seurata vuositulorajoja kalenteri vuosittain. Jos nostat tukea 9 kuukautta. Sinulla saa olla tuloja vuoden aikaan 11 973 euroa. Tuloina huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot. Opintotukea ei kuitenkaan huomioida. Apurahat huomioidaan tulona, mikäli ne ovat veronalaisia. Verovapaita apurahoja ei huomioida.

Yleinen asumistuki tulee tarkistaa, kun tulot nousevat vähintään 400 euroa kuukautta kohti aiempaan päätökseen verrattuna. Tuki tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen. Jos siis kesätyöt ovat alkaneet 1.6., tuki tulisi tarkistaa 1.7. alkaen.

Tuki voi määräytyä jatkuvien tulojen tai keskiarvotulojen perusteella. Mikäli tulot jatkuvat tarkistusajankohdasta eteenpäin vähintään 3 kuukautta, kyse on jatkuvasta tulosta. Tätä tuloa verrataan aiemman päätöksen tuloihin. Mikäli tulot eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta, arvioidaan keskiarvotulo tulevan 12 kuukauden ajalle ja keskiarvotuloa verrataan aiemman päätöksen perusteena olleeseen tuloon.

Palkkatulojen osalta on hyvä huomioida, että niistä tehdään ansiotulovähennys. Se on 300 euroa kuukaudessa. Vasta vähennyksen jälkeinen tulo vaikuttaa asumistukeen.

Apurahan huomioiminen asumistuessa riippuu siitä mihin tarkoitukseen apuraha on myönnetty. Materiaalihankintoja varten myönnettyjä tai muita kohdeapurahoja ei huomioida tulona. Opiskelijalla ulkomaan vaihtoa varten myönnetyt apurahat katsotaan myös kohdeapurahoiksi eikä huomioida tulona. Jos kyse on muusta apurahasta ja sen johdosta sinulle on vahvistettu MYEL-työtulo, huomioidaan tulona MYEL-työtulo.

Ystävällisin terveisin
Eveliina | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi

Avatar
sumu

Re: Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Lukematon viesti Kirjoittaja sumu » 12 Elo 2019, 10:14

Hei!

Laskelmien ja laskureitten mukaan yksin asuvan opiskelijan opintotuki yhdessä yleisen asumistuen kanssa ei ihan riitä vuokranmaksuun. Onko vanhempien/isovanhempien mahdollista tukea opiskelijaa taloudellisesti, ilman opintotuen ja yleisen asumistuen menettämisen vaaraa? Jos on, kuinka paljon voi kuukauden aikana antaa rahallista tukea?
Jos hakee avustusta vuokravakuuden maksamiseen, kauan asian käsittelyyn pitää varata aikaa? Voiko vuokravakuuden maksaa vanhempi vaikuttamatta opiskelijan hakemiin etuihin?

terv. sumu

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:31490
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 12 Elo 2019, 10:27

Hei

Opintolaina on osa opintotukea, joten luulen, että opintoraha, opintolaina ja asumistuki riittävät ainakin vuokranmaksuun.

Vanhempien maksamia avustuksia ei huomioida tulona asumistuessa eikä opintotuessa, eikä niillä ole tulorajaa näissä etuuksissa. Verohallinnon mukaan tällaisista avustuksista pitää maksaa lahjaveroa, jos saman lahjoittajan lahjojen arvo on 3 vuoden aikana vähintään 5 000 euroa. Tämä raja ei kuitenkaan koske opintotukea eikä asumistukea.

Vanhempi tai kuka tahansa voi maksaa vuokravakuuden, eikä se vaikuta opinto- eikä asumistukeen.

Kela voi myöntää toimeentulotukea vuokravakuuden maksamiseen. Jos opiskelija hakee toimeentulotukea, opiskelijan tuloksi lasketaan myös opintolaina, vaikka sitä ei ole nostettukaan (jos opintolainan nostamiselle ei ole erityistä estettä). Kela käsittelee toimeentulotukihakemukset yleensä 7 arkipäivän kuluessa.

Ystävällisin terveisin
Ilpo | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi

Avatar
Tirrinen

Re: Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Lukematon viesti Kirjoittaja Tirrinen » 06 Huhti 2020, 22:39

Hei,
Sain toukokuussa 2019 Helsingin yliopiston rahastojen maksaman 1000 euron stipendin (apurahan). Apurahan saajan ohjeessa luki "HY:n rahastojen maksama apurahatulo on verotonta valtion taiteilija-apurahan suuruuteen
saakka". Juuri saamassani esitäytetyssä veroilmoituksessa kuitenkin lukee "apuraha, veronalainen". Verotonta apurahaa ei lasketa tuloiksi tuloseurannassa, mutta veronalainen lasketaan. Miten tässä tilanteessa pitäisi toimia?

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:31490
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 08 Huhti 2020, 09:48

Hei Tirrinen!

Voit olla tilanteesta yhteydessä verottajaan. Kela saa tuloverolain mukaiset veronalaiset ansio- ja pääomatulosi suoraan verottajalta.

Ystävällisin terveisin
Elina | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi

Avatar
Tirrinen

Re: Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Lukematon viesti Kirjoittaja Tirrinen » 09 Huhti 2020, 00:19

Hei,
Kysyin asiasta verottajalta, joka vastasi, että apuraha näkyy veroilmoituksessa veronalaisena tulona, mutta sitä ei veroteta, koska summa ei ylitä taiteilija-apurahan suuruutta. Mikä on siis Kelan suhtautuminen asiaan?

Avatar
Tirrinen

Re: Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Lukematon viesti Kirjoittaja Tirrinen » 09 Huhti 2020, 00:29

Lisäys edelliseen. Apurahaa ei ole veroilmoituksessa laskettu mukaan ansio- ja pääomatuloihin.

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:31490
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 09 Huhti 2020, 12:13

Hei Tirrinen!

Kela huomioi opintotuessa tuloverolain mukaiset veronalaiset ansio- ja pääomatulosi. Apurahaa ei huomioida, jos sitä ei ole verotuksessasi huomioitu ansio- ja pääomatuloihin.

Ystävällisin terveisin
Elina | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi

Avatar
Tietomaton

Re: Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Lukematon viesti Kirjoittaja Tietomaton » 19 Huhti 2020, 14:36

Hei,

saisiko tähän vielä tarkemman/täsmennetyn vastauksen. Kyse on siis tuloverolain 82 §:n 2 momentista. Jos kyseisen momentin mukaista, esimerkiksi tieteellistä tutkimusta, varten saatua apurahaa sai verovuonna/kalenterivuonna 2019 yhteensä 25 000,00 euroa esimerkiksi yksityiseltä säätiöltä (ilman kuluvähennyksiä, eikä mitään muita apurahoja ole saatu), niin katsooko Kela opintotuen tulorajaseurannassa tästä tuloksi 25 000,00 euroa, vai (https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohj ... -stipendit) 25 000,00 e - 20 728,44 e = 4 271,56 euroa?