Perintö ja etuudet

Kysy maksujärjestelyistä sopimisesta. Millaiset osamaksujärjestelyt ovat mahdollisia? Miten voi välttää ulosottoperinnän?

Valvoja: Kela | perintä

Avatar
Tukisaurus
Viestit:2
Liittynyt: 21 Tammi 2022, 16:06

Perintö ja etuudet

Lukematon viesti Kirjoittaja Tukisaurus » 21 Tammi 2022, 16:32

Mikä on kelan kanta tilanteeseen jossa asiakas kuuluu kuolinpesään ja ymmärtää ilmoittaa perintöön liittyvät asiat itse vasta siinä kohtaa kun perintöä ollaan jakamassa? Seuraako tästä sanktioita ja jos seuraa niin millaisia jos asiakas on työmarkkinatuen, toimeentulotuen ja asumistuen alainen ja on sitä todennäköisesti vielä sen jälkeen kun perintöraha on mennyt normaalin elämisen tarpeisiin.

Avatar
Vieras

Re: Perintö ja etuudet

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 21 Tammi 2022, 20:26

Perintönä saatava omaisuus on ensisijainen tulonlähde perustoimeentulotukeen
nähden. Jos hakija tai hänen toimeentulotukilain mukaisen perheensä jäsen on
kuolinpesän osakas, tulee hänen hakea pesästä saatavissa oleva omaisuus käyttöönsä
vaatimalla pesän jakoa sekä tarvittaessa realisoimalla pesästä saamansa omaisuuden,
ellei se ole heti käytettävissä oman elatuksen turvaamiseen. Kuolinpesä voidaan jakaa
joko kuolinpesän osakkaiden sopimuksella tai hakemalla käräjäoikeudelta määräystä
pesänjakajasta. Osuus kuolinpesästä, eli tulossa oleva perintö, voidaan huomioida
laskelmalla tulona vasta kun kuolinpesä on jaettu ja hitaasti realisoitavan omaisuuden
osalta vasta omaisuuden myynnin jälkeen. Jos hakija kuitenkin nostaa itselleen
varoja kuolinpesästä ennen pesän jakoa, huomioidaan nostetut varat toimeentulotuen
laskelmalla käytettävissä olevina tuloina.

Hakijaa kehotetaan päätöksellä hakemaan pesän jakoa sekä samalla tarvittaessa
realisoimaan perintönä saatu kiinteä tai irtain omaisuus. Samalla päätöksessä
määrätään, että myönnetty perustoimeentulotuki peritään takaisin kyseisestä
omaisuudesta.

Jos hakija kuitenkin luotettavasti selvittää Kelalle, ettei hakijalle jäisi kuolinpesän
jaosta olennaisia varoja, joita hän voisi käyttää toimeentulotuen sijaan, voidaan
poikkeuksellisesti päätyä ratkaisuun, ettei pesänjakoon kehoteta eikä takaisinperintää
määrätä. Kuolinpesän osuuden arvoa voidaan selvittää hakemuslomakkeesta sekä sen
liitteenä pyydetystä perukirjan kopiosta.

Kun kuolinpesä on jaettu, tulee selvittää miltä osin saatu perintö huomioidaan
laskelmalla tulona. Jos hallinto-oikeus on määrännyt omaisuutta takaisinperittäväksi
ja kuolinpesän jaosta saatu tulo on ollut suurempi, kuin päätöksessä on esitetty takaisinperittäväksi, huomioidaan takaisinperittävän määrän ylittävä osuus tulon
maksupäivän mukaisesti hakijan laskelmalla ja vyörytetään tai jaksotetaan tarvittaessa
seuraaville kuukausille.

Jos takaisinperintää ei ole ehditty tehdä ja kuolinpesä on jaettu, huomioidaan koko
saatu tulo sen maksupäivän mukaisesti laskelmalla ja samalla haetaan takaisinperintää
hallinto-oikeudelta, jotta aiemmin takaisinperinnällä myönnetty toimeentulotuki
voidaan periä takaisin kuolinpesästä saadusta omaisuudesta. Tässäkin tapauksessa
tuloa voidaan vyöryttää tai jaksottaa tarvittaessa seuraaville kuukausille.

Jos hakija saa perintönä kiinteää tai irtainta omaisuutta, jonka arvo ei ole vähäinen,
tulee hakijan realisoida kyseinen omaisuus. Jos päätöksessä on määrätty
takaisinperintä kuolinpesäosuuteen, koskee määräys myös kuolinpesäosuudesta
saatua omaisuutta ja kyseisen omaisuuden realisoinnista saatuja varoja.

Avatar
Kela | perintä
Viestit:681
Liittynyt: 25 Huhti 2017, 16:10

Re: Perintö ja etuudet

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | perintä » 24 Tammi 2022, 08:10

Hei Tukisaurus!

Sanoisin, että perinnöstä kannattaa nyt ilmoittaa Kelaan mahdollisimman pian.

Perintö voi vaikuttaa mm. toimeentulotukioikeuteen. Jos muutoksista ei ilmoita, tukea saatetaan maksaa aiheettomasti tai liian suurena. Tämä voi pienentää toimeentulotuen määrää tulevaisuudessa.

Puhuttiin sitten mistä etuudesta tahansa, on aina parempi ilmoittaa muutoksista itse, että etuudet saadaan maksuun oikean suuruisina. Ikävämpiä ovat tilanteet, joissa asioita täytyy tutkia jälkikäteen ja joudumme perimään takaisin liikaa maksettuja summia.

Ystävällisin terveisin
Paula | Kela perintä
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/omakela