Vanliga frågor: Var kan jag kolla uppgifter om skulden

Fråga om betalningsarrangemang. Hurdana möjligheter till avbetalning finns det? Hur undviker du utsökning?

Moderator: FPA | indrivning

Användarvisningsbild
FPA | indrivning
Inlägg:10
Blev medlem: 25 apr 2017, 16:11

Vanliga frågor: Var kan jag kolla uppgifter om skulden

Oläst inlägg av FPA | indrivning » 27 apr 2017, 10:27

Jag har flera skulder att betala till FPA. Var kan jag kontrollera hur stort skuldbeloppet är och vad det är för skulder?

Om du loggar in med dina bankkoder i FPA:s e-tjänst (http://www.fpa.fi/etjanst) kan du se uppgifter om de förmåner som drivs in under rubriken Återkrav. Du kan när som helst kontrollera hur mycket av förmånen som återstår att driva in och för vilken tid förmånen drivs in. I tjänsten syns vilka förmåner som drivs in, underhållsbidragsskuld och borgensansvarsskuld.

Hur kan jag avtala om betalningen av skulderna?

Du kan komma överens om en avbetalningsplan med FPA:s indrivningscenter så här:
* Du kan föreslå avbetalning i e-tjänsten (http://www.fpa.fi/etjanst > Ansökningar och ändringsmeddelanden > Betalningsplan vid återkrav).
* Du kan också lämna in ett förslag till avbetalningsplan med funktionen Meddelande genom att välja Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne eller
* Ring servicenumret 020 634 4940 måndag–fredag kl. 9–16 för att tala med en kundrådgivare. Kontaktinformation hittar du också i beslutet om återkrav.


Preskriberas en återbetalningsskuld någonsin?

I regel preskriberas skulden slutgiltigt 15 år efter att beslutet meddelades. Efter det drivs skulden inte längre in. I vissa fall som har anknytning till ett brott preskriberas skulden efter 20 år.

Om preskription föreskrivs i utsökningsbalken (15.6.2007/705).


Hjälp med betalningen av skulder

Om du har svårt att klara av att betala dina skulder kan du kontakta ekonomi- och skuldrådgivning för att reda ut din ekonomiska situation eller ta reda på dina möjligheter att få skuldsanering. Ekonomi- och skuldrådgivningstjänster tillhandahålls vid de statliga rättshjälpsbyråerna. Tjänsten är avgiftsfri för klienten.

Du kan också få hjälp av Garanti-Stiftelsen. Garanti-Stiftelsen erbjuder gratis telefonrådgivning på numret 0800 9 8009 (Skuldlinjen). På den finskspråkiga webbplatsen finns också en chatt där du kan ställa frågor.


Vad händer om jag inte kan betala tillbaka min skuld enligt den överenskomna avbetalningsplanen?

Om du inte kan betala enligt den överenskomna avbetalningsplanen, överförs skulden efter 2 betalningspåminnelser till utsökningsmyndigheten för indrivning.


Vad betyder det i praktiken att min skuld drivs in genom utsökning?

En ansökan om utsökning skickas till utsökningsmyndigheten på din bonings- eller hemort, som i sin tur skickar dig ett meddelande om att ärendet har inletts och en betalningsuppmaning. I det skedet kan du ännu betala fordran frivilligt enligt betalningsuppmaningen från utsökningsmyndigheten.

Om du inte betalar frivilligt undersöker utsökningsmyndigheten om du har inkomst eller egendom som kan utmätas. Om sådan inkomst eller egendom finns, görs en utmätning av lön, pension, näringsinkomst eller egendom. Utmätt egendom kan säljas.

Om det inte finns utmätningsbar inkomst eller egendom, konstaterar utmätningsmannen att du är medellös. Om du vid utmätning konstateras vara medellös, följer en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret.

Också långvarig utsökning leder till en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret, då utmätning av lön eller annan periodisk inkomst har pågått, eller en avbetalningsplan har varit i kraft, sammanlagt minst 18 månader under de senaste 2 åren.

Närmare information om utsökning hittar du på https://oikeus.fi/ulosotto/fi/