Vanliga frågor: Underhållsstöd

Hur ska det månatliga underhållsbidraget betalas och hur betalar du av underhållsbidragsskuld? När kan du få betalningsbefrielse?

Moderator: FPA | indrivning

Användarvisningsbild
FPA | indrivning
Inlägg:10
Blev medlem: 25 apr 2017, 16:11

Vanliga frågor: Underhållsstöd

Oläst inlägg av FPA | indrivning » 27 apr 2017, 11:21

Vad är skillnaden mellan underhållsstöd och underhållsbidrag?

Underhållsbidraget är det belopp som den underhållsskyldige enligt underhållsavtalet eller tingsrätten varje månad ska betala till den förälder som barnet bor hos.

Underhållsstödet däremot är en förmån som FPA betalar. Om underhållsbidragets belopp är mindre än underhållsstödet eller om den underhållsskyldige inte betalar underhållsbidrag eller om det inte finns någon underhållsskyldig (faderskapet har inte fastställts), kan den förälder som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd hos FPA för att trygga barnets försörjning.


Jag är underhållsskyldig och har fått ett brev från FPA om att underhållsbidraget ska betalas till FPA. Vad ska jag göra?

Efter att underhållsstöd beviljats driver FPA in både obetalda underhållsbidrag och underhållsbidrag som förfaller hos den underhållsskyldige. Betala din underhållsbidragsskuld senast på förfallodagen till FPA:s konto. Betala dessutom varje månad det underhållsbidrag som förfaller till FPA:s konto. Rätt kontonummer och referensnummer hittar du i det brev du fått och i e-tjänsten. Använd alltid referensnummer vid betalningen.

Endast de belopp som du betalar till FPA minskar underhållsbidragsskulden. Om du medan indrivningen pågår betalar underhållsbidrag direkt till barnet eller till den förälder som barnet bor hos, minskar detta inte din underhållsbidragsskuld.

En eventuell skatteåterbäring och barnförhöjning till arbetslöshetsförmåner används för att driva in din underhållsbidragsskuld. Också studiepenningens försörjarförhöjning kan drivas in som avbetalning på underhållsbidragsskuld.

Om du inte kan betala hela underhållsbidragsskulden på en gång kan vi komma överens om en avbetalningsplan. Du kan ringa FPA:s indrivningscenter på numret 020 634 4940 måndag–fredag kl. 9–16 eller skicka ett meddelande via e-tjänsten med funktionen Skicka meddelande eller bilaga. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet.

Om du inte betalar eller kommer överens om en avbetalningsplan överför vi indrivningen till utsökningsmyndigheten. Om detta meddelar vi inte separat.Svårigheter att betala underhållsbidragsskuld

Om du har låga inkomster till exempel på grund av arbetslöshet, arbetsoförmåga eller någon annan orsak som inte beror på dig själv kan du hos FPA ansöka om befrielse från att betala statens andel av underhållsbidragsfordran. Befrielse från att betala barnets fordran eller dröjsmålsränta kan du inte få.

För att beviljas betalningsbefrielse måste du ha en orsak som nämns i lagen om underhållsstöd: arbetslöshet, arbetsoförmåga eller någon annan orsak som är oberoende av dig själv. Dina inkomster får inte heller överstiga den inkomstgräns som fastställs i lagen. Dina inkomster beaktas som inkomster för den månad då de har betalats till dig.

Betalningsbefrielse kan beviljas endast retroaktivt och för minst en kalendermånad och högst ett år. Det är inte möjligt att ansöka om betalningsbefrielse på förhand.

Vid ansökan kan du fylla i och skriva ut blanketten på vår webbplats (http://www.fpa.fi/blanketter). Använd blanketten Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld (LC 1r)

Om din betalningsförmåga är permanent nedsatt kan du kontakta barnatillsyningsmannen i din hemkommun för att utreda om det är möjligt att ändra underhållsbidragets belopp.


Vad händer om jag inte kan betala underhållsbidrag?

Om du inte kan betala underhållsbidragsskulden eller det månatliga underhållsbidraget överförs skulden till utsökningsmyndigheten för indrivning.