Muutoksia Suomeen töihin tuleville ja opiskelijoille

Miten pääsen Suomen sosiaaliturvaan? Miten saan Kela-kortin? Voinko saada työttömyysturvaa tai perhe-etuuksia? Vaikuttavatko lähtömaan etuudet Kelan etuuksiin? │ How can I become covered by the Finnish social security system? How can I get a Kela card? Can I receive unemployment benefits or family benefits? Do benefits from the country of origin affect the benefits paid by Kela?

Valvoja: Kela | kansainväliset asiat

Avatar
Kela | kansainväliset asiat
Viestit:862
Liittynyt: 14 Helmi 2019, 10:13

Muutoksia Suomeen töihin tuleville ja opiskelijoille

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | kansainväliset asiat » 18 Helmi 2019, 13:20

Eduskunta on hyväksynyt lain, joka tuo 1.4.2019 alkaen muutoksia muun muassa Suomeen töihin tulevien oikeuteen saada Kelan etuuksia.

Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa vaikuttaa useisiin etuuksiin. Asumisperusteisilla etuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sairausvakuutuksen etuuksia, lapsilisää, yleistä asumistukea ja Kelan eläkkeitä. Lainsäädännön muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta esimerkiksi toimeentulotukeen tai opintotukeen.

Muutoksia Suomeen tuleville työntekijöille ja opiskelijoille

Suomeen tulevilta työntekijöiltä poistuu niin sanottu 4 kuukauden sääntö. Tämä on tarkoittanut sitä, että työsuhteen on pitänyt kestää vähintään 4 kuukautta, jotta henkilö on voinut kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Jatkossa Suomeen tulevalla työntekijällä on työsuhteen kestosta tai viikkotyötuntimäärästä riippumatta oikeus Kelan etuuksiin, kun palkka on vähintään 696,60 e/kk (vuonna 2019). Tämä vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausittaista määrää. Palkkatiedot Kela saa tulorekisteristä, jonne työnantaja ilmoittaa palkat kuukausittain.

Lisäksi vähintään 6 kuukautta Suomessa työskennellyt henkilö voi säilyttää oikeuden etuuksiin enintään 3 kuukauden ns. jälkisuojan ajan sen jälkeen, kun työskentely päättyy tai vähenee.

Uusi laki muuttaa myös Suomeen tulevien opiskelijoiden asemaa. Opiskelija voi jatkossa saada rajoitetusti oikeuden joihinkin asumisperusteisiin etuuksiin ja saada esimerkiksi sairausvakuutuksen etuuksia. Edellytyksenä on, että muutto Suomeen katsotaan vakinaiseksi. Lyhytaikaisesti, esimerkiksi yhden lukuvuoden ajaksi Suomeen tuleva ei saa oikeutta etuuksiin.

Sosiaaliturvaan kuulumisesta ei enää anneta päätöstä

Kela ei lainsäädännön muututtua enää automaattisesti anna erillistä päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta Suomen tultaessa. Oikeus etuuksiin Suomessa asuvana, Suomessa työskentelevänä tai ulkomailla oleskeltaessa selvitetään osana jo maksussa olevaa tai uutta etuutta koskevaa ratkaisua. Pyynnöstä päätöksen voi kuitenkin edelleen saada.

Kelan asiointipalvelussa jokainen voi tarkistaa Suomessa tai ulkomailla asumista koskevat tietonsa, joiden perusteella Kela tarvittaessa ratkaisee oikeuden sosiaaliturvaan.
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi