Muutoksia ulkomaille lähtevien oikeuksiin saada etuuksia

Miten käy sosiaaliturvani, jos lähden ulkomaille töihin, työnhakuun tai opiskelemaan? Miten saan sairaanhoitoa ulkomailla? Voidaanko perhe-etuuksia tai kansaneläkettä maksaa ulkomaille? │ What happens to the entitlement to social security if I go abroad to work, look for a job or study? How can I get medical treatment abroad? Can family benefits or national pensions be paid abroad?

Valvoja: Kela | kansainväliset asiat

Avatar
Kela | kansainväliset asiat
Viestit:802
Liittynyt: 14 Helmi 2019, 10:13

Muutoksia ulkomaille lähtevien oikeuksiin saada etuuksia

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | kansainväliset asiat » 18 Helmi 2019, 13:27

Eduskunta on hyväksynyt lain, joka tuo 1.4.2019 alkaen muutoksia muun muassa Suomesta ulkomaille lähtevien oikeuteen saada Kelan etuuksia.

Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa vaikuttaa useisiin etuuksiin. Asumisperusteisilla etuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sairausvakuutuksen etuuksia, lapsilisää, yleistä asumistukea ja Kelan eläkkeitä. Lainsäädännön muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta esimerkiksi toimeentulotukeen tai opintotukeen.

Kelan sosiaaliturva ulkomaille lähdettäessä

Kun lainsäädäntö muuttuu, tilapäisen ulkomailla oleskelun aikaraja lyhenee yhdestä vuodesta 6 kuukauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomailla oleskelevalla henkilöllä on oikeus Kelan etuuksiin vain, jos ulkomailla oleskelun suunniteltu kesto on enintään 6 kuukautta. Joissakin erityistapauksissa oikeus etuuksiin voi kuitenkin säilyä pidempään.

Lainmuutoksella on vaikutuksia myös joihinkin erityisryhmiin, jotka voivat säilyttää oikeuden asumisperusteisiin etuuksiin oleskellessaan ulkomailla yli 6 kuukautta. Lain voimaantulon jälkeen ulkomaille EU-alueen ulkopuolelle lähetetty työntekijä voi säilyttää oikeuden etuuksiin enintään 5 vuotta. Sama 5 vuoden enimmäisaika koskee myös muun muassa tutkijoita ja kehitysyhteistyöntekijöitä. Ulkomailla päätoimisesti opiskeleva säilyttää oikeuden etuuksiin opintojensa ajan.

Siirtymävaiheessa näihin henkilöryhmiin kuuluville ja ennen 1.4.2019 ulkomailla oleskeleville annetut päätökset työntekijän, opiskelijan tai näiden perheenjäsenten sosiaaliturvaan kuulumisesta ovat edelleen voimassa. Ennen lainmuutosta erityisryhmiin kuuluva on voinut säilyttää oikeuden Kelan sosiaaliturvaan ulkomailla jopa 10 vuoden ajan.

Lyhytkin ulkomailla oleskelu voi vaikuttaa oikeuteen saada Kelan etuuksia. Siksi ulkomaille lähtevän etuudensaajan tulisi ilmoittaa oleskelun kestosta ja tarkoituksesta Kelaan jo etukäteen, jolloin Kela selvittää ulkomaille muuton vaikutuksen etuuksien maksuun.

Sosiaaliturvaan kuulumisesta ei enää anneta päätöstä

Kela ei lainsäädännön muututtua enää automaattisesti anna erillistä päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaille lähdettäessä. Oikeus etuuksiin Suomessa asuvana, Suomessa työskentelevänä tai ulkomailla oleskeltaessa selvitetään osana jo maksussa olevaa tai uutta etuutta koskevaa ratkaisua. Pyynnöstä päätöksen voi kuitenkin edelleen saada.

Vaikka ulkomaille muutolla ei olisi välitöntä vaikutusta oikeuteen saada Kelan etuuksia, Kela tiedottaa yleisellä tasolla ulkomaille muuton vaikutuksesta aina, kun Kela saa tiedon muutosta henkilöltä itseltään tai väestötietojärjestelmään tehdyn muuttoilmoituksen perusteella. Kelan asiointipalvelussa jokainen voi tarkistaa Suomessa tai ulkomailla asumista koskevat tietonsa, joiden perusteella Kela tarvittaessa ratkaisee oikeuden sosiaaliturvaan.
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi