UKK: Elatustuki

Milloin Kela maksaa elatustukea? Miten elatustuki määräytyy? Kysy ja keskustele elatustuesta.

Valvoja: Kela-Kerttu

Avatar
Kela-Kerttu
Viestit:30927
Liittynyt: 23 Tammi 2014, 10:58
Paikkakunta: KELA

UKK: Elatustuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela-Kerttu » 25 Syys 2014, 15:16

Mitä eroa on elatusavulla ja elatustuella?

Elatusapu on elatussopimuksen tai käräjäoikeiden päätöksen määräämä rahasumma, jonka elatusvelvollinen maksaa kuukausittain lapsen lähivanhemmalle. Elatustuki on Kelan maksama etuus. Jos elatusavun määrä on pienempi kuin elatustuki tai elatusvelvollinen ei maksa elatusapua tai elatusvelvollista ei ole (isyyttä ei ole vahvistettu), voi lapsen lähivanhempi hakea Kelasta elatustuen, jolla turvataan lapsen elatus.

Miksi Kela ei tiedota elatusavun indeksikorotuksesta kaikille elatusvelvollisille?

Kela tiedottaa elatusavun indeksikorotuksesta vuoden vaihteessa niille elatusvelvollisille ja elatustuen saajille, joiden maksatus hoidetaan Kelan kautta.

Vanhemmat voivat myös hoitaa elatusmaksut keskenään, eli elatusvelvollinen maksaa elatusavun suoraan lapsen lähivanhemmalle. Tällaisissa tilanteissa Kelalla ei ole tietoa lähi- ja etävanhemman välisestä elatussopimuksesta. Indeksikorotustiedotteen lähettäminen ei siis ole käytännössä mahdollista, sillä Kela ei voi tietää kuka on elatusvelvollinen ja kuka ei.

Kelan sivuilla lukee, että elatustuki on vähän reilut 160 euroa. Miksi minä saan elatustukea vain 130 euroa?

Kyseessä on täysimääräinen elatustuki, jonka Kela voi maksaa. Elatustuki voi siis olla myös pienempi, riippuen siitä, millainen elatussopimus teillä on.

Kela maksaa elatustukea elatussopimuksen mukaisesti. Jos olette sopineet elatussopimuksella elatusavun määräksi 130 e/kk tai käräjäoikeus on antanut elatustuomion, jonka mukaan elatusapu on 130 euroa kuukaudessa, eikä sopimuksessa tai tuomiossa ole mainintaa elatusvelvollisen puutteellisesta maksukyvystä, ei Kela voi maksaa isompaa elatustukea.

Jos haluat hakea muutosta elatussopimukseen tai käräjäoikeuden päätökseen, sinun tulee olla yhteydessä joko lastenvalvojaan tai käräjäoikeuteen.

Pitääkö alkuperäinen elatussopimus toimittaa Kelaan vai riittääkö nykyään sähköisesti lähetetty kopio?

Alkuperäinen lastenvalvojan vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen oikeaksi todistama jäljennös elatustuomiosta tai -päätöksestä tarvitaan Kelalle vain silloin, kun elatustukea haetaan laiminlyönnin perusteella eli elatusvelvollinen on jättänyt elatusavun maksamatta. Muissa tilanteissa riittää verkon kautta toimitettu kopio. Huomaathan vielä, että kopio alkuperäisestä elatussopimuksesta ei ole riittävä, vaikka sen toimittaisi paperisena versiona.

Silloin kun elatustukea maksetaan laiminlyönnin perusteella, Kela perii elatusvelvolliselta elatusavun osuuden. Tätä varten Kela tarvitsee alkuperäisen lastenvalvojan vahvistaman elatussopimuksen tai tuomioistuimen oikeaksi todistaman jäljennöksen elatustuomiosta tai –päätöksestä.

Alkuperäinen elatussopimus palautetaan siinä vaiheessa, kun tuen maksaminen on päättynyt ja elatusvelvolliselta on saatu perittyä mahdolliset elatusapuvelat.

Lisää elatustuesta ja tarkemmista määristä voit lukea osoitteessa:
www.kela.fi/elatustuki

Päivitetty: 03.01.2020
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi