Ulkomailla lukio

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot ja yksityiset oppilaitokset. Opintoraha ja opintolaina. Minkä ikäisenä voit saada tukea? Milloin vanhempien tulot vaikuttavat ja miten?

Valvoja: Kela | opintotuki

Avatar
Ei ole

Ulkomailla lukio

Lukematon viesti Kirjoittaja Ei ole » 04 Loka 2019, 08:27

Hei, jos muutan ulkomaille kuten Viroon opiskelemaan toisen asteen koulutukseen eli lukioon ja äitini jää asumaan Suomessa ja molemmilla ei ole Suomen kansalaisuutta mutta on oleskelulupa. Onko mahdollista minun siis saada opintotukea Suomesta kun asuisin yksin sitten Vitossa ja opiskelisin siellä?

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:31867
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Ulkomailla lukio

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 04 Loka 2019, 15:29

Hei Ei ole!

1.8.2016 alkaen ulkomailla harjoitettaviin opintoihin myönnetään opintotukea Suomen kansalaiselle ja Suomen kansalaiseen rinnastettavalle henkilölle, jolla on
•ollut kotikuntalaissa tarkoitettu vakinainen kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan opintojen alkamista edeltävän viiden vuoden aikana tai
•elinolosuhteiden perusteella muuten kiinteä yhteys Suomeen, jolloin otetaan huomioon henkilön perhesuhteisiin, toimeentuloon, ammatillisiin ja muihin vastaaviin elinolosuhteisiin liittyvät seikat.

Suomen kansalaiseen rinnastettavalla henkilöllä tarkoitetaan
•EU-työntekijää tai hänen perheenjäsentään (asetus 492/2011, ent. 1612/68 ja direktiivi 2004/38/EY) sekä
•henkilöä, jolla on EU-kansalaisen pysyvän oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus (ulkomaalaislain 10 luku).◦Todistuksen voi saada pääsääntöisesti silloin, kun EU:n, Eta-maan (Islanti, Norja, Liechtenstein) tai Sveitsin kansalainen on oleskellut Suomessa laillisesti ja yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Todistus on toimitettava hakemuksen liitteeksi. Kela ei arvioi edellytysten täyttymistä viran puolesta. Migrin kanssa on sovittu, että Kela tutkii viran puolesta selvissä tapauksissa, onko Pohjoismaan kansalainen asunut Suomessa laillisesti ja yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Opiskelijaa ei tällöin pyydetä hakemaan todistusta pysyvästä oleskeluoikeudesta Migriltä.
◦Oikeus pysyvästä oleskeluoikeudesta on osoitettava todistuksella pysyvästä oleskeluoikeudesta tai pysyvällä oleskelukortilla, joka annetaan unionin kansalaisen tai tähän rinnastettavan perheenjäsenelle, joka ei ole unionin kansalainen. Myös passiin tehty merkintä pysyvästä oleskeluluvasta rinnastetaan todistukseen pysyvästä oleskeluoikeudesta, vaikka passi ei olisi enää voimassa.

EU-työntekijällä tarkoitetaan EU- tai Eta-maiden (Islanti, Norja, Liechtenstein) kansalaista taikka Sveitsin kansalaista, joka on työssä toisen jäsenvaltion alueella. EU-työntekijän perheenjäseneltä ei edellytetä em. maiden kansalaisuutta.


Ulkomailla suoritettaviin opintoihin ei myönnetä opintotukea muille ulkomaalaisille kuin Suomen kansalaiseen rinnastettaville.

Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta voit tiedustella tarvittaessa tarkemmin omasta oikeudestasi opintotukeen Virossa. Kansainvälisten tilanteiden puhelinpalvelu: 020 634 0200 (ma-pe 10-15).
Palstalta löytyy myös Kysy kansainvälisistä tilanteista -osio, jossa neuvotaan tarkemmin maasta- ja maahanmuuttoasioissa: viewforum.php?f=112

Ystävällisesti
Marika | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi