Rahapelit

Valvoja: Kela | opintotuki

Kirjoittaja Rahaahne 11 Touko 2019, 22:25
Jos pelaa satunnaisia rahapelejä, kuten urheiluvetoja tai nettikasinoita, joista tulee satunnaisia voittoja, vaikuttavatko ne opintotukeen tai asumistukeen?
Kirjoittaja Vieras 15 Touko 2019, 18:25
Entä jos käy osake tai muuta sijoituskauppaa ja saa niistä pieniä rahasummia tilille? Vaikuttaako se tukiin, jos, niin paljonko pitäisi tilille tulla?
Kirjoittaja Kela | opintotuki 17 Touko 2019, 12:14
Hei!

Osakkeiden myynnistä saatua luovutusvoittoa ei pääsääntöisesti oteta asumistuessa tulona huomioon. Jos kuitenkin verottaja katsoo, että kyseessä on ammattimainen toiminta, toistuvat luovutusvoitot voidaan siinä tilanteessa ottaa tulona huomioon.

www.kela.fi/tulot-jotka-eivat-vaikuta-asumistukeen

Opintotuen tulovalvonnassa huomioidaan tuloverolain mukaiset veronalaiset ansio- ja pääomatulosi, jotka Verohallinto ilmoittaa suoraan Kelalle. Jos olet myynyt osakkeita tai muuta omaisuutta, Verohallinto laskee veronalaisen luovutusvoiton vähentämällä myyntihinnasta hankintameno-olettaman tai hankintahinnan ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot (esimerkiksi kaupankäyntikulut). Luovutustappioita ei vähennetä. Selvitä osakkeiden tai omaisuuden myynnistä aiheutuneet menot ja kulut Verohallinnolle, joka ilmoittaa veronalaisen luovutusvoiton määrän Kelalle. Yhteismäärältään pieni luovutusvoitto on verotonta tuloa.

www.kela.fi/omat-tulot-mitka-tulot-huomioidaan

Ystävällisesti
Marika | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi
Vastaa