UKK: Äidin vapaat

Miten äitiysraha määräytyy? Koska äitiysvapaa alkaa? Kysy ja keskustele äidin vapaista.

Valvoja: Kela-Kerttu

Avatar
Kela-Kerttu
Viestit:30641
Liittynyt: 23 Tammi 2014, 10:58
Paikkakunta: KELA

UKK: Äidin vapaat

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela-Kerttu » 25 Syys 2014, 14:44

Onko äitiysloma pakko aloittaa 30 päivää ennen laskettua aikaa?

Äitiysrahakausi alkaa viimeistään 30 päivää ennen laskettua aikaa, eli äitiysrahan maksaminen alkaa, mutta se ei estä töiden tekemistä. Työpäivistä täytyy ilmoittaa Kelaan, sillä kyseisiltä päiviltä äitiysraha maksetaan minimimääräisenä.

Työskentelystä täytyy sopia työnantajan kanssa, koska joillakin aloilla voi työehtosopimuksessa olla maininta siitä, kuinka lähellä laskettua aikaa työn tekeminen on sallittua.

Mitä tarkoittaa varhennettu äitiysvapaa? Millä perusteella äitiysvapaata voi varhentaa?

Äitiysrahakausi alkaa viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Vapaan voi kuitenkin halutessaan aloittaa varhennettuna jo aikaisintaan 50 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Varhennusta ei tarvitse perustella mitenkään, vaan äiti saa itse päättää milloin vapaansa aloittaa. Eli vapaan voi siis aloittaa esim. 35 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Varhennetun äitiysvapaan aikana äidillä ei ole lupa työskennellä. Päätoiminen opiskelu ei ole myöskään mahdollista varhennetun äitiysloman aikana.

Minkä tulojen perusteella äitiys- ja vanhempainraha määräytyy?

Vuonna 2020 alkaen vanhempainpäivärahat määräytyvät uuden lain mukaan vuositulon perusteella. Vuositulolla tarkoitetaan äitiysrahan alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltävien 12 kalenterikuukauden tuloja. Vuosituloon huomioidaan mm. 12 kuukauden tarkastelujakson aikana maksetut palkkatulot, sen aikana voimassa ollut YEL- ja MYEL-työtulo, sen aikaan kohdistunut vakuutuspalkka, tarkastelujakson ajalle myönnetty etuusperusteinen tulo tai laissa säädetty ansionmenetyskorvaus.

Poikkeuksellisesti vanhempainpäiväraha voi hakijan hakemuksesta määräytyä etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta edeltävien 3 kalenterikuukauden tulojen perusteella, jos asiakas on tarkastelujakson aikana esim. ollut pois työstä lapsen hoitamisen vuoksi. Edellytyksenä 3 kuukauden tulojen käyttämiselle on, että tulot ko. aikana neljällä kerrottuna ovat vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kuukauden tulot.

Jos sinulla on alle 3-vuotias lapsi, ennen uuden lapsen laskettua aikaa, voidaan päivärahan perusteena käyttää samoja tuloja kuin edellisen lapsen kohdalla.

Vanhempainpäivärahoja ovat äitiys- ja vanhempainraha sekä isyysraha.

Lisää vanhempainpäivärahan määräytymisestä voit lukea osoitteessa:
www.kela.fi/vanhempainpaivarahat-maara-ja-maksaminen


Jos työnantaja maksaa äitiysvapaan aikana palkkaa, niin silloinhan äitiysrahaa maksetaan työnantajalle. Mitä tapahtuu silloin, jos palkka on pienempi kuin Kelan maksama päiväraha? Voinko kieltäytyä palkasta, jos se olisi pienempi kuin Kelan päiväraha?

Tällainen tilanne voi tulla tosiaan eteen esim. silloin, jos päiväraha on määräytynyt verotustulojen perusteella ja kyseisenä vuonna tulot ovat olleet huomattavasti korkeammat kuin tällä hetkellä. Silloin päiväraha voi olla suurempi kuin palkka, jota työnantaja maksaa äitiysvapaan aikana. Tuolloin työnantajalle maksetaan palkkaa vastaava osuus päivärahasta ja erotusosa maksetaan asiakkaalle itselleen.

Palkasta kieltäytymisestä kannattaa kysyä työnantajalta, mutta rahallisesti saat ihan saman summan, koska työnantaja maksaa sinulle palkan ja Kela maksaa palkan ja päivärahan erotuksen.


Voiko äitiysloman aikana tehdä töitä? Täytyykö työpäivät ja palkat ilmoittaa Kelaan? Entä jos tekee yövuoroa?

Kyllä voi. Työskentelypäivältä Kela maksaa minimipäivärahan. Työpäivät täytyy ilmoittaa Kelaan joko puhelimitse numeroon 020 692 206 tai asiointipalvelussa. Työpäivät kannattaa mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa jo etukäteen, ettei etuudesta ehdi muodostua liikamaksua. Sillä, paljonko työstä maksetaan palkkaa, ei ole merkitystä eikä palkkatietoja tarvitse ilmoittaa Kelaan. Myös palkaton työskentely aiheuttaa päivärahan minimoinnin, joten se täytyy ilmoittaa Kelaan. Työn tekemiselle ei ole mitään rajaa, eli päiväraha minimoidaan huolimatta siitä, miten kauan työskentely on kestänyt.

Sunnuntailta ja arkipyhiltä (kalenteriin punaisella merkityt päivät) Kela ei maksa päivärahaa, joten silloin voit työskennellä vapaasti eikä työnteosta tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Jos teet yövuoroja, kohdistetaan työskentely sen päivän puolelle, jossa työtunteja on enemmän. Esim. jos aloitat yövuoron lauantai-iltana klo 18 ja vuoro päättyy sunnuntain puolella klo 02, on suurin osa tunneista lauantain puolella, joten lauantain päiväraha minimoidaan. Jos aloitat yövuoron lauantaina klo 22 ja vuoro päättyy sunnuntaina klo 06, katsotaan työn tapahtuneen sunnuntaina, koska yli puolet tunneista on sunnuntain puolella.


Täytyykö Kelaan ilmoittaa, jos työnantaja maksaa esim. lomarahoja äitiysloman aikana ja vaikuttavatko ne äitiys- ja vanhempainrahan määrään?

Äitiys- ja vanhempainrahakaudella voi olla tuloja (esim. loma-ajan palkkaa, lomarahaa, tulospalkkioita), eikä niitä tarvitse ilmoittaa Kelaan, koska ne eivät vaikuta äitiys- ja vanhempainrahaan.


Voiko äitiyslomalla opiskella? Vaikuttaako se äitiys- tai vanhempainrahaan?

Pelkästään opiskeleminen ei vaikuta etuuden määrään, mutta jos opintoihin nostetaan opintotukea, maksetaan äitiys- tai vanhempainraha minimimääräisenä. Eli äitiyslomalla voi opiskella niin paljon kuin ehtii ja haluaa, mutta tuki maksetaan miniminä, jos opintoihin maksetaan opintotukea. Jos opintotukea ei makseta, ei opiskelulla ole mitään vaikutusta päivärahan määrään.

Varhennetun äitiysloman aikana ei kuitenkaan ole mahdollista opiskella päätoimisesti, vaikka opintorahaa ei nostaisikaan.

Voiko äitiys- ja vanhempainrahakauden katkaista, jos haluaa välillä mennä esim. töihin tai olla vuosilomalla?

Ei voi. Vanhempainrahan täytyy olla aina maksussa toiselle vanhemmista. Vuosiloman ajalta vanhempainraha maksetaan normaalin suuruisena, mutta työpäiviltä minimimääräisenä.

Esim. jos äiti haluaa pitää välillä vuosilomia, voi vanhempainrahan siirtää kyseiseltä ajalta isälle tai äiti voi nostaa sen itselleen vuosilomasta huolimatta. Kokonaan vanhempainrahakautta ei voi katkaista.

Miksi käsittelyssä kestää niin kauan? Olen laittanut hakemuksen Kelalle jo useampi kuukausi sitten, mutta en ole saanut vielä päätöstä.

Jos etuutta on haettu kuuden kuukauden tulojen mukaan tai työantaja maksaa palkkaa äitiysloman ajalta, Kela tarvitsee silloin palkanmaksutiedot työantajalta. Työantaja ei voi yleensä toimittaa tietoja Kelalle ennen kuin äitiysloma on alkanut. Kela odottaa tietoja ja tekee päätöksen sen jälkeen, kun ne ovat saapuneet Kelalle. Riittää, että sinä olet toimittanut hakemuksen ajoissa Kelalle.

Toinen vaikuttava tekijä voi olla se, että ei ole vielä tiedossa mitä vähennyksiä laskennassa huomioidaan:
Kela voi käsitellä seuraavana vuonna alkavien vanhempainpäivärahojen hakemukset yleensä vasta joulukuun puolivälissä, kun sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vanhempainpäivärahoihin vaikuttavat vähennykset.


Päivitetty: 16.06.2020
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi