Opintolainavähennyksen/hyvityksen tulkinta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista

Valitse tämä, jos kysymyksesi ei sovi mihinkään muuhun keskustelualueeseen. Voit kysyä esimerkiksi opintolainan takaisinmaksusta ja korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta. Miten toimia, jos sairastut, saat lapsen tai jos intti/sivari kutsuu.

Valvoja: Kela | opintotuki

Avatar
Hammentynyt1212

Opintolainavähennyksen/hyvityksen tulkinta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista

Lukematon viesti Kirjoittaja Hammentynyt1212 » 26 Huhti 2021, 02:47

Hei,

Olen aloittanut opiskeluni ulkomailla (EU-maa) 2012, eli kuulun opintolainavähennyksen piiriin. Suoritin 180 opintopisteen kandivaiheen suunitelman mukaisesti 2015. Tämän jälkeen pidin välivuoden ja palasin takaisin samaiseen kouluun jatkamaan maisterin opintojani vuonna 2016. 120 opintopisteen laajuisen maisterivaiheen suoritin niin ikään suunitelman mukaisesti ja valmistuin virallisesti 4.2.2019.

KELA on päätöksessään tulkinnut, että olen oikeutettu saamaan opintolainavähennyksen vain kandinvaiheen opintojeni osalta, sillä opintolainavähennyksen voi saada vain ensimmäisestä suoritetusta vähennykseen oikeuttavasta korkeakoulututkinnosta. KELA on päätöksessään myös vedonnut siihen, että minut on hyväksytty opiskelemaan 2012 VAIN kandintutkinto minkä takia se tulkitaan ensimmäiseksi opintolainavähennykseen oikeuttavaksi opinnoksi sillä se ei suoraan takaa opinto-oikeutta maisterin vaiheeseen (ymmärtääkseni tämä siksi koska kandivaihe pitää olla suoritettuna ensin, maisterivaiheeseen ei virallisesti pitänyt enää hakea, sillä opinto-oikeus tuli hyväksytysti suoritetuista ensimmäisen syklin opinnoista?). Kyseisessä maassa, jossa opintoni suoritin, ei ole jakoa ylempään-/alempaankorkeakoulututkintoon samalla tavalla kuten Suomessa, vaan yliopistotutkinto on ylempikorkeakoulututkinto joka on edelleen jaettu ensimmäisen (kandi) ja toisen (maisteri) syklin opintoihin ja siirtyminen ensimmäisestä syklistä toiseen edellyttää tietysti, että ensimmäinen on suoritettu hyväksytysti.

Samaisessa EU-maassa kanssa opiskeli myös toinen suomalainen ystäväni. Hän aloitti opiskelunsa 2015 eli hiukan myöhemmin ja kuuluu näin ollen opintolainahyvityksen piiriin. Hän suoritti kandivaiheen 180 opintopistettä suunitelman mukaisesti 2018 tässä maassa ja siirtyi sitten suorittamaan maisterivaihettaan toiseen EU-maahan ja samalla myös siis toiseen yliopistoon (ja valmistui sieltä suunitelman mukaisesti 2020). Hän on siis joutunut erikseen hakemaan opiskelemaan maisterivaiheeseen toiseen yliopistoon toisessa maassa. KELA on tulkinnut hänen opintoja kokonaisuutena ja myöntänyt opintolainahyvityksen koko opintojen ajalta, eli kandin ja maisterivaiheen osalta, vaikka on ilmiselvää että myös tässä tapauksessa opinto-oikeus on aluksi myönnetty VAIN kandintutkintoon ja maisteri vaiheen opintoihin hän on joutunut erikseen hakemaan.

Voisitteko mahdollisesti avata hiukan alla olevia kysymyksiäni, valitettavasti puhelimitse asiointipalvelussa ei osattu auttaa, eikä myöskään hakemukseni käsittelijä osannut suoraan sanoa vastausta:

Mistä tällainen tulkinnallinen ero johtuu?

Onko opintolainavähennyksen ja opintolainahyvityksen välillä joku tietty perusteellinen ero joka mahdollistaa tällaisen, jos on niin missä kohtaa tuollainen ero on opintolainavähennyksen/opintolainahyvityksen lainsäädännössä?

Osaatteko kertoa kumpi näistä tulkinnoista on oikesti "oikea", sillä minun on vaikea ymmärtää miten minun kohdalla opintoni on tulkittu kahdeksi eri tutkinnoksi sen takia, että opinto-oikeus kandin tutkintoon ei suoraan takaa opinto-oikeutta maisterin tutkintoon, kun taas ystäväni kohdalla tällaista tulkintaa ei ole tehty?

Kiitos paljon etukäteen!

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:35323
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Opintolainavähennyksen/hyvityksen tulkinta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 27 Huhti 2021, 10:03

Hei

Ikävä tilanne, mutta Kelan päätökset perustuvat täysin opintotukilakiin. Kyse ei ole Kelan tulkinnasta.

Opintotukilain mukaan oikeus opintolainavähennykseen ratkaistaan suoritetun alemman korkeakoulututkinnon eli kanditutkinnon perusteella, jos opiskelijalla oli opinto-oikeus pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon.

Opintolainahyvityksessä lainsäätäjä päätti toisin. Opintotukilain mukaan opiskelija voi päättää itse, hakeeko hän hyvityksen kanditutkinnosta vai käyttääkö hän hyvitysoikeutensa vasta sitten, kun opiskelija suorittaa yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon.

Koska sinä kuulut opintolainavähennyksen piiriin ja koska sinulla oli aluksi opiskeluoikeus vain alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen, Kelan on ratkaistava opintolainavähennysoikeutesi suorittamasi alemman korkeakoulututkinnon eli kanditutkinnon perusteella.

Kun opiskelija saa opiskeluoikeuden suomalaiseen yliopistoon, hän saa yleensä samantien opiskeluoikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon.

Jos olet tyytymätön Kelasta saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta valittamalla. Olet saanut ohjeet valituksen tekemiseen päätöksessäsi.

Ystävällisin terveisin
Ilpo | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi

Avatar
Hammentynyt1212

Re: Opintolainavähennyksen/hyvityksen tulkinta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista

Lukematon viesti Kirjoittaja Hammentynyt1212 » 27 Huhti 2021, 12:57

Hei Ilpo,

Kiitos paljon vaustauksestasi, se kirkasti asiaa monelta osin.

Pystyisittekö kuitenkin vielä selventämään onko ymmärrykseni seuraavasta oikea:

Eli onko tosiaan niin, että jos opinto-oikeus toisen syklin opintoihin (ylempi korkeakoulututkinto) on ollut ehdollinen (ehtona hyväksytysti suoritetut ensimmäisen syklin opinnot (alempi korkeakoulututkinto)) KELA/lainsäädäntö tulkitsee tämän siten, että minulla on ollut pelkästään opinto-oikeus ensimmäisen syklin opintoihin - ja näin ollen myös opintolainavähennystä voidaan soveltaa vain ensimmäisen syklin opintoihin juurikin tuon ehdollisuuden takia?

Opintolainahyvityksen kohdalla puolestaan, jos opiskelija käyttää hyvitysoikeutensa vasta sitten kun opiskelija on suorittanut yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, hän voi käyttää hyvitysoikeuttaan tällöin koko opintojen ajalle. Eli toisin sanoen - ilmeisesti tällöin tuo ehdollisuus ensimmäisen ja toisen syklin opintojen välillä ei ole este käyttää hyvitysoikeutta sekä ensimmäisen että toisen syklin opintojen osalta (kuten esimerkiksi ystäväni tilanteessa)?

Kiitos paljon!

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:35323
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Opintolainavähennyksen/hyvityksen tulkinta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 29 Huhti 2021, 09:13

Hei

Ensimmäisen kysymyksesi osalta joudun tylsästi siteeraamaan opintotukilakia.

16 c § Opintolainavähennys (kumottu lailla 1243/2013, mutta sovelletaan edelleen vähennysratkaisuissa)

Oikeus tuloverolain 127 d §:ssä tarkoitettuun opintolainavähennykseen on opintolainansaajalla,joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon. Alemman korkeakoulututkinnon suorittanut opintolainansaaja on oikeutettu opintolainavähennykseen vain, jos hänet on valittu suorittamaan pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa. Opintolainansaajalle voidaan myöntää oikeus opintolainavähennykseen vain lainansaajan ensimmäiseksi suorittaman vähennykseen oikeuttavan tutkinnon perusteella.

Mitä tarkoittaa, että "on valittu suorittamaan pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa"? Kelan näkemyksen mukaan sinut on aluksi valittu suorittamaan pelkkä alempi korkeakoulututkinto. Mutta kuten totesin, tähänkin Kelan näkemykseen voi hakea muutosta valittamalla Opintotuen muutoksenhakulautakuntaan.

Toisen kysymyksesi osalta: tosiaankin, opintolainahyvityksen toisenlaisen lainsäädännön ansiosta edellä mainitulla asialla ei ole enää merkitystä. Sillä ei siis ole väliä, minkälaisen opiskeluoikeuden opiskelija on saanut. Jos opintoihin kuuluu erikseen suoritettava alempi korkeakoulututkinto (kanditutkinto), opiskelija saa itse päättää, käyttääkö hyvityksen alemmasta vai ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Jos käyttää hyvitysoikeuden ylemmästä korkeakoulututkinnosta, hyvityksessä huomioidaan molempiin tutkintoihin nostetut opintolainat - mutta toki myös koko opiskeluaika.

Ystävällisin terveisin
Ilpo | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi

Avatar
myoshammentynyt

Re: Opintolainavähennyksen/hyvityksen tulkinta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista

Lukematon viesti Kirjoittaja myoshammentynyt » 10 Touko 2021, 13:32

Hei
Minulla olisi kysyttävää samasta aiheesta. OIen suorittanut kandin tutkinnon ulkomailla tavoiteajassa (4 vuotta) ja minut on yhden välivuoden pidettyäni hyväksytty opiskelemaan Suomeen 2 vuotta kestavään maisterintutkintoon. Jos ymmärsin oikein, minun kannattaisi hakea hyvitystä vasta maisterin suorittamisen jälkeen, sillä uuden lainsaadannon mukaan hyvityksen voi saada molemmista tutkinnoista vaikka minua ei alunperin olla hyväksytty suorittamaan molempia tutkintoja. Olenko ymmärtänyt aikasemmat viestit lainsäädannosta oikein? Ja onko se ongelmallista, että olen pitänyt välivuoden opinnoissani? Jos olen oikeutettu saamaan hyvitysta molemmista tutkinnoista, voisinko vielä kysyä, että
jos jostain syystä en saakkaan maisteriani suoritettua 2:ssa vuodessa, voinko silloin vielä hakea hyvitystä kandin tutkintooni? Luin, että hyvitystä pitäisi hakea viimeistään kahden vuoden sisällä valmistumisesta ja pelkään, että voisi käydä niin, etten kerkeäisi hakea hyvitystä jos jotain tapahtuisi toisen tutkintoni aikana.
Kiitos paljon jo etukäteen!

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:35323
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Opintolainavähennyksen/hyvityksen tulkinta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 10 Touko 2021, 16:01

Hei, olet ymmärtänyt periaatteessa oikein. Kun olet suorittanut yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon, voit päättää itse, haetko hyvitystä vai käytätkö sen vasta sitten, kun suoritat yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon.

Koska olet suorittanut alemman korkakoulututkinnon ulkomailla ja suoritat ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa, sinun kannattaa hyvin todennäköisesti hakea opintolainahyvitystä jo ulkomailla suoritetun alemman korkeakoulututkinnon perusteella, koska ulkomailla suoritetussa korkeakoulututkinnossa huomioon otettava opintolainan enimmäismäärä on huomattavasti suurempi https://www.kela.fi/opintolainahyvitys- ... maksaminen,

Myös pitämäsi välivuosi lasketaan mukaan opiskeluaikaan ja opiskeluaikasi voi ylittää määräajan, jossa tutkinto on suoritettava. Sinun kannattaa laskea tarkkaan opintolainahyvityslaskurilla, haetko opintolainahyvityksen jo alemman korkeakoulututkinnon suoritettuasi. Opintolainahyvityslaskurin löydät täältä https://www.kela.fi/laskurit#opiskelij-1. Ilmoita laskurissa nostamiesi opintolainojen määrä laskurin ohjeiden mukaan.

Jos haluat hyvityksen ulkomailla suoritetun alemman korkeakoulututkinnon perusteella, sinun pitää hakea sitä erikseen kahden vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta ks. tarkemmin https://www.kela.fi/opintolainahyvitys-nain-haet.

Ystävällisin terveisin
Eeva-Maria | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi

Avatar
myoshammentynyt

Re: Opintolainavähennyksen/hyvityksen tulkinta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista

Lukematon viesti Kirjoittaja myoshammentynyt » 11 Touko 2021, 17:39

Kiitos nopeasta vastauksesta Eeva-Maria!
Minulle jäi muutama asia hieman epäselväksi. Aiemmin kirjoitetun perusteella vaikutti siltä, että Kela lukisi kandin ja maisterin kokonaisuutena (vaikka ne olisivat eri maissa ja täysin erillisiä tutkintoja) ja on mahdollisuus saada hyvitys tutkintojen yhteenlasketuista opintolainoista. Kun suosittelet minua hakemaan hyvitystä jo kandin tutkinnostani sillä perusteella, että ulkomailla opiskellun tutkinnon laina-määrä on suurempi, vaikuttaa siltä, että ei olisi mahdollista saada hyvitystä molemmista tutkinnoista. Myös se, etta lainahyvityslaskurissa ei ole vaihtoehtoa valita alemman korkeakoulun suorittamista ulkomailla, seka ylemmän korkeakoulun suorittamista Suomessa huolestuttaa. Osaisitteko selventää miten Kela näkee tälläisen tilanteen ja miten voisin käyttää laskuria ymmärtämään tilannetta paremmin? Jos kuitenkin olisi mahdollista hakea hyvitystä molempien tutkintojen perusteella, osaatteko sanoa, mistä voisin selvittää kokonaisajan, jossa minun pitäisi saada kandin ja maisterin paperit saadakseni hyvityksen? Mietin myös, onko korona ja sen aiheuttamat hankaluudet esimerkiksi maastamuutossa riittävä syy välivuoden pitämiselle?
Kiitos paljon taas etukäteen, kysyn todella hankalia kysymyksiä!

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:35323
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Opintolainavähennyksen/hyvityksen tulkinta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 17 Touko 2021, 09:12

Hei

Voit selvittää opintolainahyvityskysymyksesi Kelan nettisivujen opintolainahyvityslaskurilla.

Kun teet laskennan alemman korkeakoulututkinnon perusteella ja valitset, että olet suorittanut sen ulkomaisessa oppilaitoksessa, saat selvitettyä, kuinka paljon voit hyvityksenä saada. Jos tämä vaihtoehto on sinulle parempi, muista, että sinun pitää tällöin hakea hyvitystä 2 vuoden kuluessa alemman korkeakoulututkinnon suorittamisesta.

Kun teet laskennan 'alemmalla ja ylemmällä korkeakoulututkinnolla', sinun on valittava, että olet suorittanut sen suomalaisessa oppilaitoksessa, koska suoritat maisteritutkinnon Suomessa. Lopputulos kertoo hyvityksen määrän ja sen, mihin mennessä sinun on suoritettava ylempi korkeakoulututkinto.

Pitämäsi välivuosi voi heikentää mahdollisuuksiasi saada opintolainahyvitys ylemmästä korkeakoulututkinnosta (jossa toki huomioidaan sekä alempi että ylempi). En oikein usko, että voit perustella välivuotta koronaepidemialla, koska olit jo aiemmin päättänyt alemman opintosi ulkomailla ja koska olet vasta nyt saanut opiskeluoikeutesi Suomessa ylemmän suorittamiseksi. Tätä asiaa en kuitenkaan pysty sanomaan varmuudella, koska en tiedä tilannettasi.

Opintotukilakiin valmistellaan muutosta, joka toisi koronaepidemian hyväksyttäväksi syyksi sille, että hyvitykseen oikeuttavaa opiskeluaikaa voitaisiin pidentää kaikilla, joilla koronaepidemia on viivästyttänyt opintoja. Tämä lakimuutos on nyt vasta eduskunnan käsiteltävänä, joten siitä ei ole tietoa Kelan nettisivuilla eikä sitä ole vielä huomioitu hyvityslaskurissa. Voimme tehdä kyseiset muutokset ehkä vasta ensi syksyn aikana. Asia riippuu siitä, milloin eduskunta hyväksyy kyseiset lakimuutokset.

Ystävällisin terveisin
Ilpo | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi

Avatar
myoshammentynyt

Re: Opintolainavähennyksen/hyvityksen tulkinta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista

Lukematon viesti Kirjoittaja myoshammentynyt » 25 Touko 2021, 17:18

Kiitos Ilpo yksityiskohtaisesta vastauksesta! Nyt kun osasin kayttaa laskuria oikein, ymmarsin mita Eeva-Mariakin oli minulle yrittanyt selventaa. Nayttaa, etta on jarkevampaa hakea hyvitysta jo kandin tutkinnosta ulkomailta, varsinkin jos on mahdollista, etta koronan takia pitamani valivuosi on tulkinnollisesti hankala.
Kiitos paljon :)!

Avatar
Kela | opintotuki
Viestit:35323
Liittynyt: 25 Syys 2014, 13:24
Paikkakunta: KELA

Re: Opintolainavähennyksen/hyvityksen tulkinta ulkomailla suoritetuista tutkinnoista

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | opintotuki » 27 Touko 2021, 09:47

Hei!

Hienoa, että asia selvisi. Välitän kiitokset Ilpolle.

Ystävällisin terveisin
Sinikka | Kela opintotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi