Alle 2 vk yrittäjänä

Mitkä tulot huomioidaan? Palkka, pääomatulot, sosiaalietuudet? Kysy ja keskustele tulojen vaikutuksesta työttömyysturvaan.

Valvoja: Kela | työttömyysturva

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16225
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 30 Tammi 2017, 08:48

Hei taas!

Kuten Tuomas edellisessä viestissä kertoi, tämän tarkemmin emme enää pysty tähän asiaan liittyen sinulle vastaamaan. Jos haluat tarkemman vastauksen tilanteestasi sinun pitää joko lähettää asiointipalvelun kautta viesti tai soittaa asiakaspalveluumme. Kela työttömyysajan tuet 020 692 210, ma-pe, kello 8-17

Terveisin
Sanna | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 31 Tammi 2017, 01:35

Lain säätäjän tarkoitus tätä uutta "Lyhytkestoinen työ yrittäjänä"- lakia laadittaessa oli nimenomaan että työttömät uskaltaisivat ottaa vastaan toimeksiantosuhteista työtä!

"Toimeksiantosuhteessa tehtävän lyhytkestoisen työn osalta keskeisin työn vastaanottamisen houkuttelevuutta vähentävä tekijä oli pelko työttömyysetuuden menettämisestä kokonaan.

Tällaisen työn vastaanottamisen houkuttelevuutta voitaisiin lisätä muuttamalla työttömyysturvalakia siten, että työnhakija säilyttäisi oikeutensa työttömyysetuuteen myös lyhytkestoisen yritystoiminnan ajalta.

Muutos vähentäisi työttömyysetuuden saamiseen liittyvää epävarmuutta ja nopeuttaisi työttömyysetuuden maksamista."

Lakimuutos tarkottaa käytännössä sitä, että yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta EI enää selvitettäisi lyhytkestoisten yrittäjänä tehtävien työjaksojen osalta.

Muutoksen tavoitteena on kannustaa työttömiä ottamaan vastaan työ- ja virkasuhteessa tehtävän työn lisäksi toimeksiantosuhteessa tehtävää työtä.

Myös omassa työssä työllistyvällä olisi oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen, jos päätoiminen työllistyminen kestää enintään kaksi viikkoa.

Tämä vastaa työsuhteessa tehtävän työn vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta.

Miksei Kela suostu noudattamaan tätä uutta lakia?

Ennen nykyistä lakia jo muutaman työpäivän kestävä toimeksiantosuhteessa tehtävä työ oli Kelan ja TE-toimiston mielestä "päätoimista" työllistymistä yrittäjänä, eikä työnhakijalla ollut tältä ajalta oikeutta työttömyysetuuteen.

Jos vastaava lyhyt työjakso olisi tehty työsuhteessa, työnhakijalle olisi maksettu työttömyysetuutta soviteltuna koko neljän viikon tai kuukauden hakujaksolta.

Tämä epäoikeuden mukainen lain tulkinta rikkoi Suomen perustuslakia!

Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Nykyisen lain mukaa lyhytkestoista työllistymistä päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssä tulee arvioida samalla tavalla kuin lyhytkestoista työsuhteista työtä, jolloin henkilöllä olisi oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen ja työllistymisaika luettaisin mukaan työttömyyden kestoon.

Työnhakijoiden asema työttömyysturvajärjestelmässä on muutoksen jälkeen tältä osin yhdenvertaisempi ja muutos toteuttaa jokaisen oikeutta vapaasti valita ammatti tai elinkeino.

Lakimuutos liittyykin perustuslaissa turvatuista perusoikeuksista erityisesti yhdenvertaisuuteen, perustoimeentulon turvaan ja julkisen vallan velvollisuuteen pyrkiä edistämään työllisyyttä.

Kelan tulee noudattaa tätä Suomen lakia ja lain henkeä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa työttömälle lyhytaikanen työllistyminen yritystoiminnassa, kuten lain laatijat ovat tarkoittaneet.

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16225
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 31 Tammi 2017, 10:16

Kiitos palautteestasi!

Sannan edellisessä vastauksessa antamat ohjeet asian jatkokäsittelyyn ovat edelleen voimassa.

Terveisin,
Juuso | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 01 Helmi 2017, 01:15

Sanna Kelasta väittää että "emme enää pysty tähän asiaan liittyen sinulle vastaamaan."

Ette pysty vai ette halua?

Vaadin Kelalta julkista virallista vastausta, siihen kuinka Kela aikoo tulkita esim. useita kertoja vuodessa työttömänä tehdyt lyhyet toimeksiantosuhteessa tehdyt työjaksot?

Aiotteko Kelassa noudattaa Suomen lakia ja taata yhdenvertaiset mahdollisuudet työttömälle työllistyä toimeksiantosuhteessa?

Miksi Kela haluaa salata Kelan toiminnan tämän lain suhteen vai mikä muu olisi syynä siihen ettette suostu julkisesti ja avoimesti kertomaan kaikille miten Kela tulkitsee uutta lakia?

Eikö mielestänne jokaisella ole sama oikeus pyrkiä työllistämään itsensä edes lyhytaikaisesti toimeksiantosuhteessa?

Ei voi olla niin että kieltäydytte kertomasta julkisesti toimintatapaanne, jotta voitte täysin mielivaltaisesti, jokainen Kelan virkailija noudattaa työttömien erilaista kohtelua, riippuen omasta mielihalustanne?

Perustuslaki sekä yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjimästä ketään mm. rodun, sukupuolen, iän, poliittisen toiminnan, mielipiteen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Ei voi olla oikein että yksittäinen Kelan virkailija voi itsenäisesti päättää jokaisen hakijan kohdalta erikseen, onko tämä oikeutettu saamaan soviteltua työttömyystukea vai katkaistaanko hänen tukensa jopa kuukausien selvittelyjen ajaksi?

Niin suomalaisen valkoihoisen keski-ikäisen persumiehen kuin kenen tahansa muunkin oikeus on saada yhdenvertaista kohtelua Kelasta, riippumatta Kelan virkailijan omasta puolue kannasta.

Viranomaisen velvollisuus on edistää yhdenvertaisuutta!

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 02 Helmi 2017, 02:13

Kelan oma etuuspalveluiden lakiyksikkö on todennut että "Etuuden maksatuksen viivästyminen sekä katkokset maksatuksessa johtuvat usein kahden eri viranomaisen selvittelytyöstä sekä työvoimapoliittisten lausuntojen odottamisesta.

Pitkät odotusajat voivat vaikeuttaa asiakkaiden toimeentuloa sekä viime kädessä lisätä asiakkaan tarvetta toimeentulotuen saamiseen.

Kansaneläkelaitos toteaa, että edellä sanotusta johtuen työ- ja elinkeinotoimiston sekä etuuden maksajan toimeenpanosäännöksiä voisi olla edelleen syytä tarkastella ja tarvittaessa selkeyttää.

Kansaneläkelaitos toteaa myös, että työllistymisen tavoitetta tukisi nykyistä selvempi toimivaltajako maksajan ja TE-toimiston välillä sekä päällekkäisten työvaiheiden poistaminen.

Oletettavasti tämä nopeuttaisi etuuksien maksatusta ja vähentäisi TE-toimistolle tehtäviä lausuntopyyntöjä."

Nyt kun laki määrää ettei Kelan tarvitse pyytää uutta lausuntoa, alle parin viikon työjaksoista, niin miksi Kela silti väkisin haluaa niitä turhaan TE-toimistoista pyytää?

Työttömyyskassat ohjeistavat: "Työnhakijalla on jatkossa oikeus soviteltuun päivärahaan jos hän työllistyy yritystoiminnassa päätoimisesti enintään kaksi viikkoa.

TE-toimisto ei näiden lyhyiden yrittäjänä työllistymisjaksojen aikana enää tutki onko yritystoiminta pää- vai sivutoimista.

Enintään kaksi viikkoa kestävää yrittäjänä työllistymistä kohdellaan samoin kuin enintään kaksi viikkoa kestävää työllistymistä kokoaikaiseen palkkatyöhön.

Työttömyyskassa toteaa työjakson keston työnhakijan ilmoituksen tai muun saatavilla olevan selvityksen perusteella (esim. sopimus toimeksiannosta)."

On epäoikeuden mukaista että työttömyyskassat noudattavat lakia, eivätkä pyydä TE-toimistoilta uutta lausuntoa mikäli työtön työllistyy alle pari viikkoa yrittäjänä, vaikka sitten joka kuukausi, ja kohtelevat yrittäjää samoin kuin palkansaajaa, toisin kuin Kela.

Voisitteko kohdella työmarkkinatukea saavia samoin kuin anssia kassoista saavia, eli mahdollistaa lyhytaikaisen työnteon yrittäjänä?

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 07 Helmi 2017, 01:08

Sanna Kelasta lupaa että "Jatketaan sinun asiasi puimista kyseisessä ketjussa", mutta kuitenkaan Kela ei ole vastannut lukuisiin kysymyksiin täälä?

Kyseessä ei ole vain minun asiani, vaan kaikkien työttömien jotka haluaisivat työllistyä edes lyhytaikaisesti toimeksiantosuhteessa.

Ylen kertoi että "TE-toimistot ”leimaavat” ihmisiä päätoimiseksi yrittäjäksi vastoin lakia. Ministeriö aikoo tarkentaa ohjeitaan pää- ja sivutoimisesta yrittämisestä."

Nyt näitä oheita ja jopa lakia on tarkennettu, mutta siitä huolimatta työttömiä leimataan mielivaltaisesti päätoimiseksi yrittäjiksi vastoin lakia.

Työttömät kertoivat ongelmaksi juuri sen, että TE-toimistolta tai Kelata ei saa ennakkolausuntoja siitä, miten työttömänä tehtyyn satunnaiseen yrittäjänä tehtäviin työkeikkoihin suhtaudutaan.

Moni jättää työkeikat tekemättä, koska pelkää tulevansa niiden vuoksi ”tuomituksi” päätoimiseksi yrittäjäksi, jolloin työttömyystuet lakkautetaan.

Lyhytaikaisten työkeikkojen kautta voisi aueta työpaikka tai omasta yritystoiminnasta kehittyä kokopäiväistä. Niitä ei uskalleta tehdä, ja jotkut kertoivat TE-toimiston virkailijan jopa neuvoneen kieltäytymään keikoista.

Vaikka Kelan päätöksestä voi valittaa, valituksen käsittely kestää kuukausia, minä aikana työttömyystukea ei makseta.

Työ- ja elinkeinoministeriön vanhempi hallitussihteeri Timo Meling lupasi, että Kelan ohjetta korjataan niin se mahdollistaa työttömänä aloitetun lyhytaikaisen tai sivutoimisen yrittäjyyden.

Ikävä kyllä pelkkä lain muutos ja Kelan oheistuksen selvennys ei näköjään auta.

Tästä huolimatta Kela koittaa kaikin keinoin estää työtöntä työllistymästä yrittäjämäisesti.

Avatar
WannaBeYrittäjä

Viimeistään 2018 Kelan oma päätös

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 07 Helmi 2017, 01:53

Ymmärrän että teitä Kelassa häiritsee vanha ohje jonka neuvoi "Jos työnhakija aloittaa yritystoiminnan työttömänä ollessaan, yrittäjäaseman muodostumisen ja yritystoiminnan päätoimisuuden arvioi TE-toimisto."

Mutta se on 1.1.2017 alkaen kumottu koska vain YLI 14 päivää yhtämittaa yrittäjämäisesti työskentelevästä, tulee pyytää päätoimisuuden arvio TE-toimistosta.

Kyse tässä ketjussa on nimenomaan ALLE tai tasan 14 vrk yrittäjämäisesti lyhytaikaisesti tehdystä työstä.

Pää- ja sivutoimisuuden selvittämistä lukuun ottamatta työttömyystuen saamisen edellytyksiin ei liity mitään harkintaa.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että työttömyysetuuden maksaja (Kela/kassa) ratkaisee yritystoiminnan alkamisajankohdan ja sen, onko yritystoiminta lopetettu TTL:ssa tarkoitetulla tavalla.

Hulluinta on vedota "kyllä me maksettais mutta kun työkkärin pitää päättää" onko kyse sivutoimisesta vai päätoimisesta, koska ensivuodesta lähtien työkkäri ei enää joka tapauksessa päätä mitään, koska sieltä ei enää pyydetä lausuntoa!

TE-toimistot lopetetaan Soten myötä ja TE-toimiston tehtävät siirretään työttömyysetuuden maksajien eli Kelan ja kassojen hoidettavaksi vuoden 2018 alusta lukien.

TEMn on todennut että sitovasta työvoimapoliittisesta lausunnosta luovutaan ja työttömyysturvaan liittyvät viranomaistehtävät siirretään Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen vastuulle.

Eli joka tapauksessa alle vuoden päästä Kela joutuu itse päättämään onko työtön oikeutettu soviteltuun työttömyystukeen tehdessään sivutoimisesti toimeksiantosopimuksella töitä.

Eikö Kelan kannattaisi ottaa vastuu ja tehdä itse päätökset?

Varsinkin kun jokainen vähänkään järjissään oleva tajuaa ettei lakia muutettu sitä varten että työtön voisi tehdä VAIN YHDEN KERRAN alle 2 vk töitä yrittäjänä eikä sen jälkeen enää koskaan, menettämättä työttömyystukeaan, vai mitä kelalaiset?

Työttömyyskassoissa on ymmärretty mitä lailla haetaan, eli sitä että työtön voi työttömänä ollessaan ottaa vastaan toimeksiantosopimussuhteista työtä alle 2 vk yhtäjaksoisesti USEITA kertoja vuodessa (kuten palkansaajatkin) ilman että työkkäristä kysytään uutta lausuntoa.

Miksi Kela kohtelee epätasavertaisesti työmarkkinatukea saavia, koska nämä eivät voi työllistyä samalla tavalla kuin anssilla olevat?

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16225
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 08 Helmi 2017, 14:34

Hei vielä!

Pahoittelut, että vastauksessa kesti.

Selvennän edelleen lausunnon pyytämistä. Lausuntoa siis pyydetään TE-palveluista yleisesti vain yhden kerran siinä vaiheessa, kun todetaan, että lyhytaikaista työllistymistä yrittäjänä tapahtuu säännöllisemmin. Edelleen, mikäli TE-palvelut toteavat yritystoiminnan sivutoimiseksi, ei uuden lausunnon pyytämiselle ole tarvetta uudelleen, ellei yritystoiminta selkeästi, esimerkiksi asiakkaan oman ilmoituksen perusteella muuttuisi päätoimiseksi.

Hyvä, että olet aktiivinen tämän asian kanssa ja olet kiinnostunut siitä miten muuttuneita lakeja tulkitaan. Aiemmin lainaamamme ohjeen kohta lausunnon pyytämisestä on kuitenkin se, miten Kela lakia tällä hetkellä tulkitsee. Laintulkintoihin voi tietenkin tulla myöhemmin muutoksia. Tämän myötä emme edelleenkään pysty tämän tarkemmin vastaamaan aiheeseen tällä palstalla.

Terveisin
Tuomas | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
WannaBeYrittäjä

Antakaa esimerkkejä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 09 Helmi 2017, 02:05

Kiitos Tuomas vastauksestasi.

Joku kertoi: "Soitin TE-toimistoon, kun sain tietää saavani noin pari viikkoa kestävän työkeikan, josta palkka maksetaan osuuskunnan kautta.

Minulle kerrottiin, että jos työ kestää maksimissaan kaksi viikkoa,
minun ei tarvitse ilmoittaa siitä TE-toimistolle riippumatta siitä,
onko kyseessä työ- vai toimeksiantosuhde.

TE-toimiston virkailija sanoi, että:

vuoden alusta voimaan tulleen lakimuutoksen tarkoitus on ollut mahdollistaa työttömälle lyhytaikaisen työn ja yritystoiminnan tekeminen ja vähentää byrokratiaa ja asian käsittelyyn kuluvaa aikaa, kun Kelan ei tarvitse enää pyytää TE-toimistolta lausuntoa alle kaksi viikkoa kestävistä työ- tai toimeksiantosuhteista."

Miksi Kela kuitenkin aikoo pyytää lausunnon alle kaksi viikkoa kestävistä toimeksiantosuhteisista töistä, vaikka sen ei sitä lakimuutoksen ansiosta tarvitsisi tehdä?

Missään ei lue että Kelan pitäisi pyytää uusi lausunto "siinä vaiheessa, kun todetaan, että lyhytaikaista työllistymistä yrittäjänä tapahtuu säännöllisemmin."

Voisitteko kertoa mistä kohtaa lakia tälläinen määräys löytyy, tai laittaa jopa linkki kyseiseen lain kohtaan?

En nimittäin yrityksistä huolimatta ole mistään mitään tälläistä määräystä löytänyt.

Onko se mahdollisesti joku Kelan oma keksintö, mikä ei perustu mihinkään lakiin?

Tälläinen tulkinta nimittäin vesittää kokonaan lain tarkoituksen ja hengen.

Lain tarkoitushan on nimenomaan parantaa työttömyysturvan ennakoitavuutta ja siten mahdollistaa työn teko yrittäjämäisesti kun voi olla varma ettei Kela yhtäkkiä katkaise mielivaltaisesti tuen maksua selvitysten ajaksi.

Työnhakijalle, joka on motivoitunut parantamaan oma tilannettaan,
työttömyysturva näyttäytyy työllistymisen esteenä.

Työttömyysturvan ei koettu kannustavan sen paremmin osa-aikatyöhön,
pätkätyöhön, yrittäjyyteen, kuin itsensä työllistämiseen.

Ongelmana onkin juuri työttömyysturvajärjestelmän epävarmuus, lopputuloksen ennakoimattomuus ja paperisodan aiheuttamat viiveet.

Voisitte omalta osaltanne parantaa tilannetta, suostumalla noudattamaan lakia ja lain tarkoitusta, sallimalla yrittäjämäinen työllistyminen samaan tapaan kuin palkansaajallakin eli kuten Sanna Kelasta kertoi:

"Jos ilmoitusjaksosi on kalenterikuukausi ja teet joka kuukauden aikana kaksi viikkoa kokoaikatyötä ja olet lopun aikaa työttömänä, voit hakea soviteltua työttömyysetuutta. Tällöin kahden viikon jakso joka kuukausi, ei katkaise työttömyysetuuden maksamista."

JOKA kuukausi pitää toimeksiantosuhteellakin voida tehdä korkeintaan parin viikon jakso, kuten palkansaajatkin.

Varsinkin kun kieltäydytte kertomasta tarkasti milloin määrittelette työn "säännöllisemmäksi" ja milloin se on epäsäännöllistä eikä uutta lausuntoa TE-palveluista pyydetä.

Missä raja menee?

Täytyyhän teidän pystyä kertomaan se, jotta taataan yhdenvertainen kohtelu kaikille.

Ei voi olla niin että epämääräisesti toteatte pyytävänne jossain vaiheessa täysin mielivaltaisesti TE-palveluista uuden lausunnon ja samalla katkasette tukien maksun.

Pyydänkin nyt nöyrimmästi että annatte edes jonkun esimerkin josta käy ilmi millaisissa tapauksissa pyydätte uuden lausunnon ja milloin ette?

1) Mitä jos tekee alle 2vkn toimeksiantosopimuksen esim. joka kuukausi? Sallitaanko se kuten palkansaajilla? Jollei niin miksei?

2) Jollei se jostain kumman syystä ole sallittua niin onko "epäsäännöllistä" tehdä joka toinen kuukausi alle 2vk toimeksiantosopimuksella?

3) Entä jos tekee vaikkapa heti kuukauden alussa 2 vk toimeksiantosopimuksella ja sitten on loppu kuun ja seuraavan kuun alun kokonaan työttömänä ja sitten tekee sen toisen kuukauden lopussa taas 2 vk toimeksiantosopimuksella, niin onko tämä epäsäännöllistä? Tällöinhän väliin jää lähes 5 viikko yhtäjaksoista työttömyyttä?

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 09 Helmi 2017, 02:29

Ai jaa perustatteko väitteenne tähän kohtaan?

"Työaikaa ei tarkastella, jos sovittelu perustuu yritystoiminnasta tai sitä vastaavasta omasta työstä saatuun tuloon.

Kelan toimiston tulee kuitenkin seurata SIVUtoimisen yritystoiminnan työajan kehittymistä. (EI PÄÄtoimisen!)

Jos sivutoimisen yritystoiminnan toiminta laajenee olennaisesti, toimiston tulee pyytää työvoimaviranomaiselta tarvittaessa lausuntoa siitä, voidaanko työnhakijaa edelleen pitää työttömänä."

Eihän tätä kohtaa voida soveltaa siihen että tekee kuukaudessa yhtäjaksoisesti alle 2 vk töitä yrittäjämäisesti, koska silloin ei edes kuulu selvittää onko kyseessä päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjyys?

Tuo Kelan ohjehan koskee vain niitä tapauksia joissa tehdään esim. joka päivä 4 tuntia töitä yrittäjänä koko kuukauden ajan jatkuvasti.

Siinä on kyse nimenomaan vain sivutoimisen osa-aikaisen yrittäjyyden laajenemisesta kokopäiväiseksi, ei siitä että tekee alle 2vk kokopäiväisesti joka kuukausi töitä yrittäjänä, vai mitä?

Mitään muuta sinnepäinkään olevaa kohtaa en Kelan etuusohjeesta löytänyt.