Alle 2 vk yrittäjänä

Mitkä tulot huomioidaan? Palkka, pääomatulot, sosiaalietuudet? Kysy ja keskustele tulojen vaikutuksesta työttömyysturvaan.

Valvoja: Kela | työttömyysturva

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 16 Helmi 2017, 01:48

Miika Kelasta kertoi: Jos "yritystoimintasi olisi selvästi jatkuvaa, tarvitsisimme siitä lausunnon TE-palveluilta. Jos heidän näkemyksensä mukaan yritystoimintasi on sivutoimista, voimme jatkaa työttömyysturvan maksamista soviteltuna."

Tuomas Kelasta selvitti että "Lausuntoa siis pyydetään TE-palveluista yleisesti vain yhden kerran siinä vaiheessa, kun todetaan, että lyhytaikaista työllistymistä yrittäjänä tapahtuu säännöllisemmin. Edelleen, mikäli TE-palvelut toteavat yritystoiminnan sivutoimiseksi, ei uuden lausunnon pyytämiselle ole tarvetta uudelleen, ellei yritystoiminta selkeästi, esimerkiksi asiakkaan oman ilmoituksen perusteella muuttuisi päätoimiseksi."

Jenna Kelasta vastaa: "Sellainen tilanne, jossa lähdettäisiin pyytämään TE-palveluiden lausuntoa olisi esimerkiksi tilanne, jolloin yrittäjä työskentelisi säännöllisesti kuukausittain kahden viikon ajan."

Pyydän edelleen selvitystä siitä mihin lakipykälään tämä tulkintanne perustuu?

Kai teillä on pakko olla joku virallinen ohje miksi olette tälläiseen tulkintaan päätyneet?

Tuskin sentään itse sitä olette keskenänne keksineet?

Selväksi tuli ettei TE-palvelut sellaista vaadi, kun kyseessä on alle 2vk kestävä kokopäiväinen päätoiminen yrittäjyys.

Kuka siis vaatii teitä Kelassa pyytämään uutta lausuntoa?

Pakkohan teidän on pystyä osoittamaan mihin käytäntönne perustatte?

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 20 Helmi 2017, 00:12

Lyhytkestoinen yritystoiminta ei ole este työttömyysetuuden maksamiselle ja
tämä muutos koskee kaikkia yritysmuotoja, myös itsensä työllistäjiä.

Lyhytkestoisesta yrittäjämäisestä työstä, kuten muustakin tehdystä työstä,
ilmoitetaan tulot ainoastaan etuuden maksajalle.

TE-toimisto EI tee selvitystä eikä anna lausuntoa tällaisesta lyhytkestoisista yritystoiminnasta.

Alle kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta tai yrittäjämäisestä työstä ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle, vaikka tehty työ olisi päätoimista.

Muutos parantaa niiden asemaa, joilla saattaa satunnaisesti olla työttömyysjakson
aikana muutama keikka silloin tällöin.

Uusi laki tarkoittaa sitä, että esim. freelancer voi tehdä 14 päivää työtä yrittäjänä ja
saada tämän jälkeen loppukuukaudelta työmarkkinatukea tai ansiosidonnaista päivärahaa Journalistiliiton freelance-asioihin erikoistunut lakimies Jussi Salokangas vahvistaa.

Työministeri Lindströmin mukaan itsensätyöllistäjän työttömyysturvaa tullaan entisestään parantamaan. Kaikki palkansaajaliitot ovat olleet mukana.

Työ- ja elinkeino ministeriö on jo aloittanut jatkovalmistelun useiden työttömyysturvatehtävien siirtämiseksi TE-toimistoilta työttömyysetuuden maksajille.

Sitovasta työvoimapoliittisesta lausunnosta luovuttaisiin.

Hallitus on näyttänyt sille vihreää valoa.

– Meidän tulee kehittää lainsäädäntöä ja julkisia palvelujamme niin, että ne tukevat entistä paremmin uusia työnteon ja yrittäjyyden muotoja. Aion viedä tämän vuoden aikana eteenpäin muutoksia, joilla siirtyminen palkkatyön ja yrittäjyyden välillä tehdään joustavammaksi, oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoo

Miksei Kela suostu toimimaan yhdessä muiden kanssa jotta taattaisiin työttömillekin mahdollisuus työllistyä edes lyhytaikaisesti yrittäjämäisesti useasti?

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 28 Helmi 2017, 03:19

Uusimmassa ohjeessannehan lukee ihan selvästi että:

"Satunnaista kokoaikatyötä tekevä henkilö on oikeutettu soviteltuun työttömyysetuuteen!"

"Satunnaisella kokoaikatyöllä tarkoitetaan enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä."

"Yhtenä kokoaikatyönä pidetään myös kahta tai useampaa samalle työnantajalle tehtyä työsuhdetta, vain jos työsuhteet seuraavat välittömästi toisiaan."

Kunhan ne eivät ole välittömästi peräkkäin, voi ihan hyvin tehdä vaikka joka kuukausi samalle työnantajalle pari viikkoa yrittäjämäisesti ja silti on oikeutettu soviteltuun?

"Yhtenä kokoaikatyönä ei sen sijaan pidetä työsuhteita eri työnantajiin, vaikka ne seuraisivatkin välittömästi toisiaan. Tällöin työsuhteet käsitellään erikseen."

"Sovittelun kannalta kyse on kahdesta enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikaisesta työsuhteesta, jotka molemmat kuuluvat sovittelun piiriin."

Periaatteessa voisi siis tehdä jopa peräkkäin enemmänkin kuin pari viikkoa, kunhan tekee eri työnantajille yrittäjämäisesti?

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 08 Maalis 2017, 23:39

Ikävä kyllä viranomaiset, niin Kelassa kuin TE-toimistoissa leimaavat työttömiä päätoimiseksi yrittäjäksi vastoin lakia.

TE-toimistot tekevät usein hyvin kaavamaisia päätöksiä siitä, onko työttömän yritystoiminta pää- vai sivutoimista.

Tällä on merkitystä, koska vain sivutoimisella yrittäjällä on oikeus soviteltuun työttömyystukeen.

Uudistetun lain on tarkoitus kannustaa työttömiä tekemään lyhyitäkin töitä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä ihmettellään Kelan ja TE-toimistojen perusteluita.

Vanhempi hallitussihteeri Timo Meling työ- ja elinkeinoministeriöstä on yllättynyt, kun kuulee Kelan ja TE-toimistojen perusteluita, siitä millä perusteilla työttömiä on leimattu päätoimiseksi yrittäjäksi.

Kela ja TE-toimistot koittavat vedota siihen, että etuusohjeessa sanotaan jollain tietyllä tavalla.

Kela ja TE-toimistot ovat yhdistelleet "luovasti" lauseita ministeriön etuusoheita.

Tämä on ongelma ja etuusohjeita tuleekin korjata sillä tavoin, ettei siitä voi saada sitä väärää käsitystä.

Ministeriö aikookin tarkentaa ohjeitaan pää- ja sivutoimisesta yrittämisestä.

Miika Kelasta selittelee: "Pää- ja sivutoimisuuden eroja tulkitsevat TE-palvelut. Heiltä kannattaa siis kysyä tarkemmin siitä, miten he nykyään lakia lukevat."

Ongelma onkin ettei Kelan edes kuulu kysellä miten TE-toimistot "lakia lukevat" koska laki määrää ettei alle 2 vk kuussa yrittäjämäisesti työtä tekevän työttömän tuen maksatusta saa katkaista, eikä selvityksiä tule TE-toimistosta pyytää!

Lakihan laadittiin nimenomaan välttämään Kelan ja työkkärin mielivaltaisia päätöksiä leimata työtöntä päätoimiseksi yrittäjäksi, lyhytaikaisten toimeksiantosuhteiden takia.

Väitätte Kelassa noudattavanne lakia.

Siksi edelleen perään Kelata julkista ja avointa vastausta siihen mihin lakiin, asetukseen tai edes etuusohjeeseen perustatte laittoman tulkintanne siitä että muka yrittäjämäisesti ei voisi samaan tapaan kuin palkansaaja, työskennellä joka kuukausi alle 14 vuorokautta ja olla silti oikeutettu soviteltuun työttömyystukeen?

Avatar
PAKKOyrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja PAKKOyrittäjä » 16 Maalis 2017, 02:32

Saku Timonen paljastaa blogissaan että, "TE-toimistot ovat keksineet uuden tavan kaunistaa työttömyystilastoja. Ne ovat ruvenneet lähettämään velvoittavia työtarjouksia, joissa työ edellytetään tehtäväksi yrittäjänä. Työtarjouksissa ilmoitetaan, että tehty työ laskutetaan joko oman yrityksen nimissä tai ukko.fi -laskutuspalvelun kautta. Näihin työtarjouksiin, kuten muihinkin TE-toimiston tarjoamiin töihin, sisältyy selkeä karenssiseuraamuksen uhka, mikäli työtön työnhakija kieltäytyy tällaisesta työstä."

Katkaisetteko sellaisenkin työttömän tuen joka on karenssin uhalla PAKOTETTU vastentahtoisesti yrittäjäksi TE-toimiston taholta?

Eikö teistä ole väärin rangaista työtöntä siitä että vaikkei hän edes haluaisi olla yrittäjä, työttömän on pakko tehdä työ yrittäjänä, jolloin Kela RANKAISEE siitä katkaisemalla työttömyystuen maksu ja pyytämällä TE-toimistosta uutta lausuntoa?

Vaikka lain mukaan teidän pitäisi kohdella yrittäjämäisesti työskenteleviä samoin kuin palkansaajaakin.

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 30 Maalis 2017, 03:56

Onko tähän alle 2vk yrittäjämäiseen työskentely ongelmaan tullut vieläkään mitään ratkaisua?

Edelleenkin haluan tietää miksei muka voi tehdä yrittäjämäisesti, samalla lailla kun palkansaajakin, joka kuukausi alle 2 vk töitä?

"Työttömyysturvalakiin tuli useita muutoksia tämän vuoden alusta lähtien. Itsensätyöllistäjiä koskee erityisesti muutos, jonka mukaan päätoimisesti itsensä yrittäjämäisesti työllistävä säilyttää oikeutensa työttömyysetuuteen, mikäli työllistyminen kestää yhtäjaksoisesti enintään kaksi viikkoa (14 kalenteripäivää)."

"Lyhytkestoisesta yrittäjämäisestä työstä, kuten muustakin tehdystä työstä, ilmoitetaan tulot AINOASTAAN etuuden maksajalle, ja ne otetaan huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä."

"TE-toimisto EI tee selvitystä eikä anna lausuntoa tällaisesta lyhytkestoisesta yritystoiminnasta."

"Työttömyysturvalaki EI rajaa sitä, kuinka usein henkilö voi työllistyä yrittäjämäisesti alle kahden viikon mittaisissa jaksoissa."

"Periaatteessa voisi siis ajatella, että yhden päivän tauko toimeksiantojen välissä riittäisi, mutta TE-toimistojen ja Kelan tulkintoja selvittäessämme olemme törmänneet ristiriitaisiin ja hieman epäselviin lausuntoihin."

Vaikkei viikonloppu välissä riittäisikään, tulee päivän parin ARKIpäivän välin riittää toimeksiantojen välissä!

Koska voitte vahvistaa että kohtelette yrittäjämäisesti työskenteleviä lain mukaan yhdenvertaisesti palkansaajien kanssa?

Avatar
ITset

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja ITset » 12 Touko 2017, 00:15

Työttömyysturvalaki mahdollistaa sen, että työtön voi 14 päivän ajan harjoittaa päätoimista yritystoimintaa ilman, että sillä on vaikutusta siihen tulkitaanko henkilö päätoimiseksi yrittäjäksi vai sivutoimiseksi.

Epäselvä kysymys on se, riittääkö että välissä on vain yksi tai muutama työttömyyspäivä, jonka jälkeen henkilö voi jälleen tehdä 14 päivää kestävän työkeikan yrittäjänä?

Lainmuutoksella on tarkoitettu sitä, että henkilö voisi vastaanottaa yksittäisiä keikkoja ilman pelkoa työttömyysetuuksien menettämisestä.

Voiko TE-toimisto kuitenkin arvioida, että kokonaisuutena arvostellen henkilö on päätoiminen yrittäjä eikä työtön työnhakija, jos kysymys on säännönmukaisista keikoista?

Miten työtön voi etukäteen tietää kuinka paljon ja kuinka monta kertaa uskaltaa tehdä töitä yrittäjänä menettämättä työttömyysturvaansa?

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 13 Touko 2017, 21:16

Nyt vihdoin TE-palvelut ovat tehneet kyseissä asiassa selkeän ja kiistattoman ohjeistuksen:

http://i6.aijaa.com/b/00689/14383842.jpg

Eli työttömällä työnhakijalla ON oikeus työttömyysetuuteen, jos hänen
työllistymisensä yritystoiminnassa kestää yhdenjaksoisesti enintään 2 viikkoa.

Koskee kaikkia yritysmuotoja, mutta kohdistuu tosiasiallisesti
yksityisiin elinkeinonharjoittajiin.

"Laissa EI ole rajausta kuinka usein työtön voi työllistyä enintään 2 viikkoa
yrittäjänä."

Eli työtön VOI tehdä ihan kuinka monta alle 2 vk yrittäjä jaksoa tahansa?!

"Työvoimapoliittista lausuntoa asiasta EI anneta eikä selvityspyyntöä tehdä!"

Eikä Kela saa pyytää työkkäriltä selvityspyyntöä?!

"Uuden enintään kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan voi
aloittaa yhden päivän työttömyyden jälkeen."

Tässä se tuli!!!

Miksi teillä siellä Kelassa oli niin hirvittävän vaikeaa, suorastaan mahdotonta kertoa tuota asiaa suoraan?!

Riittää siis että työtön katkaisee yrittäjämäisesti tehdyn toimeksiantosuhteen jopa vain yhdeksi arkipäiväksi, eikä silti Kela saa pyytää työkkäriltä uutta lausuntoa!

Työtön voi siis tehdä vaikka joka kuukausi parin viikon yrittäjämäisen keikan, ilman pelkoa menettää soviteltu työttömyystukensa?!

Voitteko nyt vahvistaa tämän asian Kelankin puolelta!?

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16221
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 18 Touko 2017, 11:40

Hei jälleen!

Meillä ei ole uutta annettavaa tähän asiaan.

Tiivistän jo aiemmin vahvistamamme asiat alle:
  • Jos yritystoiminta kestää kaksi viikkoa, emme pyydä lausuntoa, kuten ohjeessammekin sanotaan.
  • Jos toiminta kestää yhtäjaksoisesti pidempään, TE-palvelujen tulee lausua asiasta.
  • Jos toimeksiantosuhteita on useampia, asiassa on tulkinnanvaraa. Näissä tilanteissa saatamme joutua pyytämään TE-toimistolta lausuntoa (ks. työttömyysturvalain 5 luku 3 §: "Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan on ennen päätöksen tekemistä työvoimapoliittisessa asiassa pyydettävä 4 §:n mukainen työvoimapoliittinen lausunto"). Se ei välttämättä tarkoita sitä, että työttömyysturvaan ei olisi oikeutta, vaan TE-palvelut tarkistavat asian.
Asiassa on paljon huomioitavaa, minkä takia emme voi antaa yksiselitteistä, kaikkia koskevaa vastausta tällä palstalla. Myöskään TE-palvelujen, verottajan tai eläkelaitosten käytänteistä emme voi kommentoida.

Terveisin
Miika | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 19 Touko 2017, 11:58

Miika sanot että "Jos toimeksiantosuhteita on useampia, asiassa on tulkinnanvaraa. Näissä tilanteissa saatamme joutua pyytämään TE-toimistolta lausuntoa."

MIKSI? Työkkärihän aivan selvällä suomen kielellä sanoo (kuten Suomen lakikin) että työtön saa Suomen voimassa olevan lain mukaan työllistyä yrittäjänä tai yrittäjämäisesti ihan kuinka monta kertaa tahansa, eikä vain ainoastaan yhden kerran!

Samoin kun palkansaajakin.

Eikö Kelassa ymmärretä että suomalaisia tulee kohdella yhdenvertaisesti?

Kun sallitte työttömälle lukuisia kertoja työllistyä palkkasuhteessa, niin sama tulee sallia toimeksiantosuhteessa töitä tekevälle!

Miksi Kela laittomasti syrjii yrittäjämäisesti työllistyviä?

Miksei Kela suostu noudattamaan Suomen lakia?

Mitä epäselvää tässä asiassa on? Onko Kelassa töissä olevilla luetun ymmärtämisvaikeuksia?

"Laissa EI ole rajausta kuinka usein työtön voi työllistyä enintään 2 viikkoa
yrittäjänä."

Eli työtön VOI tehdä ihan kuinka monta alle 2 vk yrittäjä jaksoa tahansa!

"Työvoimapoliittista lausuntoa asiasta EI anneta eikä selvityspyyntöä tehdä!"

Eikä Kela saa pyytää työkkäriltä selvityspyyntöä!

"Uuden enintään kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan voi
aloittaa yhden päivän työttömyyden jälkeen."

"Lyhytkestoisesta yrittäjämäisestä työstä, kuten muustakin tehdystä työstä, ilmoitetaan tulot AINOASTAAN etuuden maksajalle, ja ne otetaan huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä."

"TE-toimisto EI tee selvitystä eikä anna lausuntoa tällaisesta lyhytkestoisesta yritystoiminnasta."

"Työttömyysturvalaki EI rajaa sitä, kuinka usein henkilö voi työllistyä yrittäjämäisesti alle kahden viikon mittaisissa jaksoissa."

Miksei Kelassa suostuta noudattamaan lakia ja määräyksiä?