Alle 2 vk yrittäjänä

Mitkä tulot huomioidaan? Palkka, pääomatulot, sosiaalietuudet? Kysy ja keskustele tulojen vaikutuksesta työttömyysturvaan.

Valvoja: Kela | työttömyysturva

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16221
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 22 Touko 2017, 14:48

Kela | työttömyysturva kirjoitti:Hei jälleen!

Meillä ei ole uutta annettavaa tähän asiaan.

Tiivistän jo aiemmin vahvistamamme asiat alle:
  • Jos yritystoiminta kestää kaksi viikkoa, emme pyydä lausuntoa, kuten ohjeessammekin sanotaan.
  • Jos toiminta kestää yhtäjaksoisesti pidempään, TE-palvelujen tulee lausua asiasta.
  • Jos toimeksiantosuhteita on useampia, asiassa on tulkinnanvaraa. Näissä tilanteissa saatamme joutua pyytämään TE-toimistolta lausuntoa (ks. työttömyysturvalain 5 luku 3 §: "Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan on ennen päätöksen tekemistä työvoimapoliittisessa asiassa pyydettävä 4 §:n mukainen työvoimapoliittinen lausunto"). Se ei välttämättä tarkoita sitä, että työttömyysturvaan ei olisi oikeutta, vaan TE-palvelut tarkistavat asian.
Asiassa on paljon huomioitavaa, minkä takia emme voi antaa yksiselitteistä, kaikkia koskevaa vastausta tällä palstalla. Myöskään TE-palvelujen, verottajan tai eläkelaitosten käytänteistä emme voi kommentoida.

Terveisin
Miika | Kela työttömyysturva
Hei!

Miikan vastaus yllä on edelleen se, mitä pystymme sinulle tähän liittyen kertomaan.

Terveisin
Tuomas | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
WannaBeYrittäjä

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 23 Touko 2017, 20:57

Miika Kelasta väittää että "jos toimeksiantosuhteita on useampia, asiassa on tulkinnanvaraa. Näissä tilanteissa saatamme joutua pyytämään TE-toimistolta lausuntoa (ks. työttömyysturvalain 5 luku 3 §: "Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan on ennen päätöksen tekemistä työvoimapoliittisessa asiassa pyydettävä 4 §:n mukainen työvoimapoliittinen lausunto")."

Ensinnäkin tuo lause koskee työttömyysturvalaissa lukua 11, toimeenpanoa koskevat säännökset, eikä lukua 5.

Toiseksi missä kohtaa lakia muka väitetään että asiassa olisi tulkinnanvaraa?

Kohdassa 5 § Yritystoiminta ja oma työ, nimenomaan määrätään että VAIN jos työllistyy YLI 2 viikon ajan, ei ole oikeutta työttömyystukeen, mutta muuten on.

"Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen siltä ajalta, jona hän työllistyy päätoimisesti yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan. (29.12.2016/1457)"

Eihän missään kohtaa lakia määrätä että Kelan tarvitsee koskaan pyytää TE-toimistolta lausuntoa, jos työtön työllistyy yrittäjänä ALLE 2 viikkoa, oli se sitten pää- tai sivutoimista?!

Ei lakia niin voi lukea että poimii sieltä täältä yksittäisiä lauseita, kuten Kelassa tunnutte tekevän?

Lain säätäjän tarkoitushan, tätä uutta "Lyhytkestoinen työ yrittäjänä"- lakia laadittaessa, oli nimenomaan että työttömät uskaltaisivat ottaa vastaan toimeksiantosuhteista työtä!

"Toimeksiantosuhteessa tehtävän lyhytkestoisen työn osalta keskeisin työn vastaanottamisen houkuttelevuutta vähentävä tekijä oli pelko työttömyysetuuden menettämisestä kokonaan.

Tällaisen työn vastaanottamisen houkuttelevuutta lisätään muuttamalla työttömyysturvalakia siten, että työnhakija säilyttäisi oikeutensa työttömyysetuuteen myös lyhytkestoisen yritystoiminnan ajalta.

Muutos vähentää työttömyysetuuden saamiseen liittyvää epävarmuutta ja nopeuttaa työttömyysetuuden maksamista."

Työnhakijoiden asema työttömyysturvajärjestelmässä on muutoksen jälkeen tältä osin yhdenvertaisempi ja muutos toteuttaa jokaisen oikeutta vapaasti valita ammatti tai elinkeino.

Lakimuutos liittyykin perustuslaissa turvatuista perusoikeuksista erityisesti yhdenvertaisuuteen, perustoimeentulon turvaan ja julkisen vallan (kuten myös Kelan) velvollisuuteen pyrkiä edistämään työllisyyttä.

Kelan tulee noudattaa tätä Suomen lakia ja lain henkeä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa työttömälle lyhytaikanen työllistyminen yritystoiminnassa, kuten lain laatijat ovat tarkoittaneet.

Älkää siis itse siellä Kelassa keksikö sellaisia lain tulkintoja joita lain laatijat eivät ole tarkoittaneet.

Avatar
Naapurfi
Viestit:1
Liittynyt: 19 Kesä 2017, 11:29

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Naapurfi » 19 Kesä 2017, 12:04

Ensinnäkin iso kiitos Wannabeyrittäjä:lle, kun yrität selventää pelisääntöjä KELAn kanssa. Keskusteluun liittyen tulkinta/kysymys uuteen Naapur.fi -palveluumme liittyen. Naapur.fi:ssä asukkaat voivat tarjota toisilleen erilaisia kodin palveluita aivan kuten tuotteita verkkokaupassa. Palveluita tarjoava hlö voi luoda Naapur.fi:in ns. dynaamisen tarjouksen, joka laskee automaattisesti asiakaskohtaisen palveluhinnan matkakuluineen kullekin asiakkaalle. Laskutuspalvelu hoitaa sitten asiakaslaskutuksen ja kirjanpidon ilman omaa yritystä.

TULKINTA: Mielestämme työttömät voivat markkinoida ja myydä palveluitaan Naapur.fi:ssä sivutoimisina yrittäjinä samalla säilyttäen oikeuden sovitelttuun päivärahaan tai työmarkkinatukeen, koska

Hlö voi rajata yrittäjyyttään palvelussamme seuraavasti:
- Hlö määrittää viikkokalenteriin ajat, jolloin palvelu on saatavilla. Esim. pe-su klo 12-16.
- Hlö piirtää kartalle alueen, jonka asukkaille palvelu on tarjolla.

Markkinointiin käytettävä aika on minimaalinen perinteiseen tarjouspyyntöpohjaiseen asiakashankintaan verrattuna. Kerran luotu tarjous (aikaa maks. yksi tunti) on koko ajan mahdollisten asiakkaiden nähtävillä Naapur.fi-
palvelussa. Tarjousta voi jakaa eri some -kanavissa muutamassa minuutissa. Näin ollen ns. yritystoiminnan vaatima aika jää erittäin pieneksi. Olemme tarjonneet palvelumme aiempaa versiota yrityksille ja tiedämme, että kun palvelutarjouksessa on selkeästi kuvattu palvelun sisältö ja hinta on tiedossa, niiin 99 % asiakkaiden yhteydenotoista on tyyliin "milloin ehditte tulemaan?".

Palveluita tarjoava hlö saisi yksittäisiä pieniä toimenksiantoja, jotka hän toteuttaisi ilmoittamanaan palveluajankohtana. Näin ollen 2 viikon rajaa ei tarvitse missään vaiheessa ylittää, joten KELAn ei tarvitsisi kysyä uutta lausuntoa TE:stä.
Onko tulkintani oikea?

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16221
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 22 Kesä 2017, 14:44

Hei Naapurfi!

Valitettavasti emme voi naapur.fi -palvelunkaan kohdalla antaa yksiselitteistä, kaikkia tilanteita koskevaa vastausta tällä palstalla. Tilanteet arvioidaan Kelassa tapauskohtaisesti ja työllistävyyden perusteella. Asiakkaan ilmoituksen perusteella Kela arvioi, pyytääkö lausuntoa TE-toimistosta.

Tulkintasi on oikea, jos kyseessä on yksittäiset ja pienet toimeksiannot, mutta kahden viikon raja ei valitettavasti ole yksiselitteinen. Esimerkiksi jos henkilö työskentelisi viikosta toiseen 2-3 päivää viikossa, tulee hänen yritystoiminnassa työllistävyytensä selvittää, eli Kela laittaa asian TE-toimiston tutkittavaksi.

Näihin on vaikea antaa yleispätevää vastausta, koska tilanteet ovat niin monimuotoisia. Jokainen tilanne voidaan tutkia vasta hakemuksen perusteella.

Terveisin
Veera | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
TuotemuotoilijaAMK

Yli 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja TuotemuotoilijaAMK » 30 Kesä 2017, 08:17

Miten on, jos saisin työurakan suunnitella yritykselle tuote, mutta yritys ei halua palkata työntekijäksi? Urakka kestäisi vähintään yli kuukauden, oli kyseessä huonekalu, tekninen laite tai muu suunnittelutehtävä. Tuomitseeko tämä urakka minut yrittäjäksi, vaikka sen jälkeen ei olisi mitään tietoa seuraavasta asiakkaasta? Kuinka kauan tämä yrittäjästatus on voimassa tuon urakan jälkeen, jos työ on tehty laskutuspalvelun kautta?

Miksi (viitaten Kela:n aikaisempaan vastaukseen yrittäjyyden määritelmästä) oman työn markkinointi on rangaistavaa, johtaapa se toimeksiantoon tai ei? Saahan työtön tehdä hakemuksia ja käydä työhaastatteluissakin eikä työttömyyskorvausta/sosiaaliturvaa menetä sen takia, (mikäli haastattelu ei johda toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen). Omaa työtään yrittäjänä markkinoiva henkilö pystyy heti minuutin kuluessa lopettamaan markkinoimisen ja menemään töihin, jos saa työpaikan. Itsekin hakisin samaan aikaan palkkatyötä, vaikka yrittäisin myös löytää laskutettavaa työtä. Tästä en uskaltaisi TE-toimistossa nykysäännöillä hiiskua, koska siellä saatettaisiin päättää minun olevan yrittäjä, vaikka en olisi saanut ensimmäistäkään tilausta.

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16221
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 30 Kesä 2017, 11:09

Hei TuotemuotoilijaAMK!

TE-palvelut on se taho, joka tutkii, onko henkilö yrittäjä vai ei. Siksi sinun kannattaisi tiedustella asiaa sieltä.

Jos työnhakija työllistyy yritystoiminnassa yhdenjaksoisesti enintään kaksi viikkoa, ei Kela tarvitse TE-palveluilta asiasta uutta lausuntoa. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että TE-palvelut ei selvitä lyhytkestoisen yrittäjänä tehdyn työn vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen. Jos kuitenkin yritystoiminta on pidempiaikaista tai säännöllisempää, tarvitaan TE-palveluilta lausunto siitä, onko yrittäjänä toimiva henkilö oikeutettu työttömyysturvaan.

Terveisin
Sanna | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
TuotemuotoilijaAMK

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja TuotemuotoilijaAMK » 30 Kesä 2017, 14:47

Tuntuu siltä, että työttömiä harhautetaan ansaan, Kela: "Kysy TE-toimistosta" ja sitten kun avaa suunsa TE-toimisto saa syyn katkaista tuet, kun "Sinähän olet yrittäjä". Olen kuullut tarpeeksi näitä "nuori kertoi urahaaveista kysyttäessä, että haluaisi runoistaan levytettävien laulujen sanoituksia ja sillä perusteella todettiin sanoittaja-yrittäjäksi". Olen todellakin riippuvainen siitä peruspäivärahasta.

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16221
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Alle 2 vk yrittäjänä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 30 Kesä 2017, 14:59

Hei TuotemuotoilijaAMK!

Kela ei valitettavasti voi ottaa kantaa sellaiseen asiaan, josta emme voi päättää. Tämän vuoksi meidän on ohjattava kysymään asiaa TE-palveluista.

Terveisin
Veera | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
WannaBeYrittäjä

Laskutuspalveluien käyttö

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 04 Syys 2017, 02:22

Joku kertoi että: "Käytin laskutuspalvelua työkeikan tekemiseen. Työt tapahtuivat 14 vuorokauden periodissa ja työtä oli yhteensä 4,5 tuntia. Kerroin tämän Kelalle. Kela pyysi TE-toimistoa vuorostaan pyytämään selvityksen asiasta minulta. Pyyntö oli perusteton, johti päivärahan maksatuksen viivästymiseen kolmeksi viikoksi ja oli johtaa katastrofaalisiin seurauksiin. Herää kysymys, ovatko Kelan etuuskäsittelijät tehtäviensä tasalla?!

Kelalle:lle tiedoksi: yrittäjämäisen työn tekeminen on
sallittua maksimissaan 14 vuorokauden periodissa, jolloin ilmoitusvelvollisuutta tehdystä työstä TE-toimistolle synny. Näin oli minun kohdallani. Ukko.fi/laskutuspalvelun käyttö ei yksinään ole peruste lausuntopyynnölle. Lähde: työttömyysturvalaki 2017. Harkitsen valittamista Kelan toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle."

Kelan Veera vastaa: "Kun Kelaan toimitetusta palkkalaskelmasta on pääteltävissä, että kysymyksessä on osuuskunnan tai muun laskutusyrityksen suorittama laskutuspalvelu asiakkaan puolesta, Kela pyytää TE-toimistolta lausunnon asiakkaan työskentelystä eli selvitetään onko kyse palkansaajana taikka pää-, tai sivutoimisena yrittäjänä tehdystä työstä. Työvoimapoliittisen lausunnon perusteella Kela tekee päätöksen oikeudesta työttömyysetuuteen ja mahdolliseen sovitteluun.

Kuten totesitkin, lakimuutoksen myötä Kelan ei tarvitse pyytää lausuntoa, kun työllistyminen yritystoiminnassa kestää enintään kaksi viikkoa. Vaikuttaa siltä, että tilanteessasi on kuitenkin kyse siitä, että lausunto on pitänyt pyytää osuuskunnan kautta laskutukseen liittyen. "

Miten työtön voi mitenkään tietää etukäteen että Kela päättääkin (vastoin lakia) katkaista tukien maksun ja pyytää työkkäriltä uutta lausuntoa (vaikka uusi laki nimenomaan ei tälläistä vaadi)?

Tuntuukin puhtaasti kiusanteolta Kelan taholta. Haluaako Kela estää työttömiä työllistymästä edes lyhyt aikaisesti?

Avatar
WannaBeYrittäjä

Työsuhde freelance on yrittäjä

Lukematon viesti Kirjoittaja WannaBeYrittäjä » 07 Syys 2017, 22:08

"Olen freelancerina työsuhteessa ja palkka maksetaan siten, että laskutan yritystä eli en saa palkkalaskelmaa. Miten tulot ilmoitetaan ilman palkkalaskelmaa?"

Olet yrittäjä. Nykyään ei ole muutakuin joko palkansaajia tai yrittäjiä. Jollet saa virallista palkkalaskelmaa, olet yrittäjä vaikka tekisit vain yhden tunnin töitä.

YEL-vakuutetuilla yrittäjillä yritystoiminnan tulo sovitellaan työttömyysturvaan
viimeksi vahvistetun verotuksen perusteella.

Ellei verotustietoja ole käytettävissä (koska on esim. vasta aloittanut yrittäjä), voidaan käyttää viimeisintä yrityksen tilinpäätöstä.

Ongelmana on ettei nykyään pienyrittäjien tarvitse tehdä mitään tilinpäätöstä. Uusi kirjanpitolaki vähensi tilinpäätösvelvollisuuksia 1.1.2016 alkaen.

Mikäli liikkeen- ja ammatinharjoittajan (eli toiminimi-yrittäjän) elinkeinotoiminta on kokoluokassa mikroyritys (= alle liikevaihto 700.000 euroa) ja mikäli tilikautena on kalenterivuosi, niin kirjanpitolain mukaan tilinpäätöstä ei ole pakko tehdä ollenkaan!

Verotuksessa vahvistettu tai edellisen tilikauden tulos jaetaan kuukausitasolle ja
työttömyysturvaan sovitellaan sama summa joka kuukaudelle.

Mikäli et ole velvollinen maksamaan YEL-vakuutusta, (kuten freelancerit yleensä ei ole) tulee sinun selvittää työskentelysi päiväkohtaisesti ja toimittaa selvitys tuloistasi maksujaksoittain (neljä viikkoa tai kalenterikuukausi).

Tulot sovitellaan sen mukaan, mitä olet kyseisen jakson aikana tienannut.

Tulot pitää pystyä selvittämään, vaikka jäisivätkin alle suojaosan.

Suojaosaa sovelletaan yritystoiminnan tuloihin samalla tavalla kuin palkkatuloihin.

Tulosi sivutoimisesta yritystoiminnasta eivät vähennä työttömyysturvasi määrää, jos tulosi jäävät alle suojaosan.

Työskentelyajat tulee kuitenkin ilmoittaa työttömyysajan ilmoituksessa ja liittää mukaan selvitys tuloistasi.

Riittää, että selvität päiväkohtaisen työskentelyn, jos sinulla ei ole YEL-vakuutusta

Ongelma onkin MIKÄ osuus freelancerin/yrittäjän laskuttamasta osuudesta on TYÖTULOA?

Eihän todellakaan KOKO laskutettu summa ole yrittäjän TULOA vaan laskutetusta summasta pitää ensin ottaa pois kaikki kulut!

Miten yrittäjä tulo kuukaudelle lasketaan kun monet kulut vähennetään vain kerran loppuvuonna esim. työhuonevähennys?