TIETOSUOJA

Valvoja: Kela | työttömyysturva

Kirjoittaja Vieras 27 Helmi 2019, 10:13
27.2.2019 Ministeriöt toimittivat loput ratkaisuehdotukset maakunta- ja sote-lakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publish ... iokunnalle)

"Tietosuojan osalta ministeriöt ehdottavat muun muassa velvoitetta rakentaa palveluntuottajien tietojärjestelmät tavalla, jossa eri tehtävien hoitoon liittyvät laskentaperusteita koskevat tiedot eivät pääse yhdistymään palvelujen tuottajan toiminnassa.

Asiakassuunnitelman tietosuojaa koskevat huomiot on otettu huomioon siten, että asiakassuunnitelman tietosisältö on tarkkarajaisesti rajattu käyttötarkoituksen kannalta välttämättömään. Kansaneläkelaitoksen tiedonsaantioikeutta kiinteän korvauksen laskemisessa tarvittaviin välttämättömiin asiakkaita koskeviin tietoihin on rajattu. Käyttövaltuuksia koskeva perussääntely sisällytetään osaksi sote-lakipakettia."

Eli perustuslaki asetti tiukat rajat SOTE-uudistuksen tietosuojan osalta.
Kirjoittaja Vieras 10 Maalis 2019, 12:30
Kansaneläkelaitos aloittaa KOSKI-palvelun hyödyntämisen omassa viranomaistehtävässään.

"Opetushallitus ja Kansaneläkelaitos ovat solmineet tietopalvelusopimuksen, jonka mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa KOSKI-palvelusta Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitos aloittaa KOSKI-tietovarannon käytön katselukäyttöliittymän kautta 1.2.2019 ja teknisen palvelurajapinnan kautta toukokuussa 2019. Kansaneläkelaitos käyttää perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen tietoja opintoetuuksien, työttömyysturvaetuuksien, perustoimeentulotuen, koululaiseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien käsittelyssä.

Lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) luvun 6 mukaan opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla voidaan tietoja luovuttaa viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn tehtävänsä perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä."

http://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Ajankohtaiset

http://koski.opintopolku.fi/koski/
Vastaa