Vuokranantajan oikeudet

Valvoja: Kela | työttömyysturva

Kirjoittaja Asumistukikysyjä 07 Joulu 2017, 12:42
Onko vuokranantaja asianosainen? Jos en maksa vuokraa, johon on myönnetty tukea, voiko vuokranantaja saada Kelalta tukiani ja maksujani koskevia tietoja? Vuokranantajan näkemyksen mukaan asia vaikuttaa hänen etuunsa, joten hän on asianosainen ja hän saa tiedot. Hän saa mielestään myös maksut siirrettyä suoraan itselleen Kelalta, jos jätän maksamatta.

Tarvitsisin tietoa tästä. Onko hän asianosainen ja miksi tai miksi ei?
Kirjoittaja Lawetorder 07 Joulu 2017, 13:11
Hän ei ole asianosainen, koska a) vuokrasopimus on ainoastaan sinun ja hänen välinen sopimus, ei siis kela, hän ja sinä, niin tuolloin hän olisi kelaan nähden asianosainen.

Kela nyt vaan tulkitsee lakia aika mielivaltaisesti nykyään, eli vallalla on lain- ja lakienvastaisuus.

Esim. yleistä asumistukea haet sinä, ei vuokranantaja, joten kelalla ei ole oikeutta antaa vuokranantajalle mitään tietoja sinusta, tai siirtää sinun asumistukeasi maksettavaksi vuokranantajalle suoraan ilman sinun suostumustasi ja noissa molemmissa kela toimii lainvastaisesti ja salassapitovelvollisuutensa rikkoen.

On eri asia jos asumistukea hakiessasi olet haun yhteydessä lomakkeella suostunut asumistukesi maksamisen suoraan vuokranantajalle.

Kela ei voi myöskään maksaa vuokraasi suoraan vuokranantajalle asumisen varmistamiseksi, koska, a) vuokranantaja ei ole asianosainen, b) vuokranantaja ei ole lain toimeentulotuesta tarkoittama elatusvelvollinen/holhooja sinuun nähden, laitan sen lainkohdan myöhemmin.

Kelalla ei ole mitään oikeutta antaa sinusta minkäänlaisia ti3toja vuokranantajallesi, siirtää mitään maksuja suoraan vuokranantajalle ilman sinun suostumustasi kuin ainoastaan lakiperusteisesti ja jos laissa niin määritellään.

Selvensikö nämä?
Kirjoittaja Lawetorder 07 Joulu 2017, 13:29
Tässä tämä lainkohta maksamisesta toimeentulotuen osalta: "16 §

Toimeentulotuen maksaminen

Toimeentulotuki maksetaan tuen hakijalle käytettäväksi hänen ja hänen perheensä elatukseen.

Toimeentulotuki voidaan erityisestä syystä maksaa tuen hakijan perheenjäsenelle tai tuen saajasta huolehtivalle henkilölle käytettäväksi tuen saajan elatukseen tai muutoin käyttää hänen toimeentulostaan aiheutuvien menojen suorittamiseen". Kela tulkitsee tuon loppuosan väärin ja ohjeistettu väärin, sillä asumismeno ei ole riippuvainen toimeentulosta, koska voi olla ettei edes asu vuokralla, vaan palvelukodissa ja silloin kyseessä olisi toimeentuloon liittyvä maksu ja itsenäisesti asuva, vuokralla ei tällöin ole riippuvainen toimeentulopalvelusta ja tämä kohta viittaa esim. tilanteeseen, jossa ei henkilö ymmärrä rahanarvoa siten kuin normaalisti ja hän hakee tilille kaupasta elintarvikkeita ja tuolloin maksetaan hänen ostoksensa kauppaan kuukausittain, (vrt. tapaus Ilmajoen erakko), eli laki on yksiselitteinen, eli toimeentulotuki vuokramenoineen pitää maksaa tuen hakijalle, ei kenelekkään muulle kuin miten laki määrittelee.
Kirjoittaja Aloittaja 07 Joulu 2017, 13:43
Selvensi ehkä vähän. Mutta asianosaisasemansa kohdalla hän vetoaa hallintolain 11 §:n, jonka mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Hän väittää, että jos en maksa vuokraa, johon tuki on myönnetty, asia koskee hänen etuaan ja hänellä on siksi asianosaisen asema.

Laki yleisestä asumistuesta (25 § 2 momentti) taas sanoo, että kansaneläkelaitos voi päättää, että asumistuki maksetaan suoraan vuokranantajalle ilman asumistuensaajan valtuutusta, jos asumistuen saaja on laiminlyönyt vähintään kahden peräkkäisen kuukauden vuokran maksamisen kokonaan.

Enemmän kuitenkin kuin maksamisen siirto minua kiinnostaa tuo asianosaisasema ja sen tuoma mahdolisuus saada tietoa. Koska jos katsotaan, että vaikuttaa hänen etuunsa, silloinhan hän ON lain sanamuodon mukaan asianosainen.
Kirjoittaja Vieras 07 Joulu 2017, 14:07
Vuokranantajasi tulkitsee tuota hallintolain 11§ väärin, a) hän ei ole minkään etuuden saaja, hän ei ole asumistuenhakija ja hänellä ei ole edes oikeutta hakea vuokralaisen puolesta asumistukea, eli hänellä ei ole siis oikeutta saada jotain vuokralaisen etuutta.

Hallintolaissa tarkoitetaan hallintoasian vireillepanijaa asianosaisasemassa olevana, se että tekee kelasta riippumattoman vuokrasopimuksen, ei tee hallintoasiassa asianosaiseksi, jos kela pystyisi lainsäädännöllisesti tekeen yksityisen, asunto-osakeyhtiön tai kunnallisen vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen yksityishenkilön puolesta, niin tuolloin saattaisi juuri ja juuri olla vuokranantaja asianosainen, mutta se ei kuitenkaan olisi hallintolain tarkoittama hallintoasian vireillepano, vaan sopimus jostain kohteesta.

Tuo kohta yleisestä asumistuesta on hallintolainvastainen, että myöskin asuinhuoneiston vuokra lain vastainen, että yksityisoikeudellisen sopimuslain vastainen.

Tarkistan nuo vielä ja palaan asiaan.
Kirjoittaja Lawetorder 07 Joulu 2017, 14:32
Vieras kirjoitti:Vuokranantajasi tulkitsee tuota hallintolain 11§ väärin, a) hän ei ole minkään etuuden saaja, hän ei ole asumistuenhakija ja hänellä ei ole edes oikeutta hakea vuokralaisen puolesta asumistukea, eli hänellä ei ole siis oikeutta saada jotain vuokralaisen etuutta.

Hallintolaissa tarkoitetaan hallintoasian vireillepanijaa asianosaisasemassa olevana, se että tekee kelasta riippumattoman vuokrasopimuksen, ei tee hallintoasiassa asianosaiseksi, jos kela pystyisi lainsäädännöllisesti tekeen yksityisen, asunto-osakeyhtiön tai kunnallisen vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen yksityishenkilön puolesta, niin tuolloin saattaisi juuri ja juuri olla vuokranantaja asianosainen, mutta se ei kuitenkaan olisi hallintolain tarkoittama hallintoasian vireillepano, vaan sopimus jostain kohteesta.

Tuo kohta yleisestä asumistuesta on hallintolainvastainen, että myöskin asuinhuoneiston vuokra lain vastainen, että yksityisoikeudellisen sopimuslain vastainen.

Tarkistan nuo vielä ja palaan asiaan.
Sopimuslakiin en vielä ehtinyt, mutta tämä varmaan selventää vähän lisää, on minilex sivustolla seuraava teksti: "Yksityisoikeudelliset oikeustoimet ovat yksityisten henkilöiden välisiä oikeustoimia, joissa ei käytetä julkista valtaa. Molemmat oikeustoimen osapuolet ovat yksityisiä ja näin ollen oikeustoimen synnyssä ei myöskään toteuteta hallinnollisia tehtäviä. Yksityisoikeudellisia oikeustoimia ovat sopimusten tekeminen, irtaimen- ja kiinteistönkaupat sekä testamentit ja perunkirjoitukset. Yksityisoikeudellisen oikeustoimen osapuolena voi kuitenkin olla myös julkisoikeudellinen yhteisö tai viranomainen, eikä sen mukana olo muuta oikeustoimen yksityisoikeudellista luonnetta, niin kauan kuin oikeustoimeen ei liity julkisoikeudellisia piirteitä. Näin ollen esimerkiksi viranomaisen ja yksityisen solmima vuokrasopimus on siis normaali yksityisoikeudellinen oikeustoimi. Hallintolakia ei luonnollisesti sovelleta tällaisiin oikeustoimiin".

Eli yksiselitteisesti tarkoittaa sitä, että sinun ja vuokranantajasi tekemään vuokrasopimukseen ei millään tavalla sovelleta hallintolakia eli vuokranantajasi on totaalisen väärässä vedoten hallintolain 11§.
Kirjoittaja Lawetorder 07 Joulu 2017, 15:03
Lisään tähän, että asuinhuoneiston vuokralaki ja sen perusteella tehtyihin sopimuksiin pätee ainoastaan mainittu laki, ei siis varallisuusoikeudellinen sopimuslaki.
Tuo yksi vieras, on Lawetorderin kirjoittama, unohdin laittaa kirjoittajanikin.

Eli siis laissa yleisestä asumistuesta oleva momentti asumistuen maksamisesta ilman hallintolainperustetta on hallintolain vastainen, koska kyseistä hallintoasiaa ei voi siirtää yksityisoikeudellisen sopimuksen perusteella hallintoasianosaiskuulumattomalle, eli juurikin vuokranantajalle, koska hallintolakia ei voida soveltaa yksityisoikeudelliseen sopimustoimeen ja täten ei myöskään vireillepantua ja hyväksyttyä hallintotoimenpidettä ei voida siirtää muulle kuin hallintoasian vireillepanijalle eli asumistuenhakijalle.

Älä kuitenkaan ala riiteleen vuokranantajan kanssa, vaan anna hänen viedä asia käräjille ja ota pätevä asianajaja joka huomioi nuo kaikki asiat jā sitten perit tältä köppänältä rahat pois.

Selvenikö nyt asiat?
Kirjoittaja Kela | työttömyysturva 08 Joulu 2017, 10:06
Hei Asumistukikysyjä!

Vuokranantajalla ei ole tiedonsaantioikeutta asiakkaan henkilökohtaisiin tietoihin tai etuusasioihin. Eli Kela ei luovuta tietojasi vuokranantajalle.

Laki yleisestä asumistuesta kuitenkin mahdollistaa Kelan maksamaan yleisen asumistuen vuokranantajalle ilman valtuutusta, jos vuokranmaksua on laiminlyöty kahden peräkkäisen kuukauden ajalta.

Ystävällisin terveisin
Joona | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi
Kirjoittaja Lawetorder 08 Joulu 2017, 23:10
Kela | työttömyysturva kirjoitti:Hei Asumistukikysyjä!

Vuokranantajalla ei ole tiedonsaantioikeutta asiakkaan henkilökohtaisiin tietoihin tai etuusasioihin. Eli Kela ei luovuta tietojasi vuokranantajalle.

Laki yleisestä asumistuesta kuitenkin mahdollistaa Kelan maksamaan yleisen asumistuen vuokranantajalle ilman valtuutusta, jos vuokranmaksua on laiminlyöty kahden peräkkäisen kuukauden ajalta.

Ystävällisin terveisin
Joona | Kela työttömyysturva
Väärä vastaus, vaikka laissa yleisestä asumistuesta on noin, niin ette voi siirtää maksatusta hallintolain perusteella tehdyn päätöksen maksatuksesta koska vuokranantaja ei ole hallintolain tarkoittama asianosainen, vaan asianosainen on asumistuen hakija joka on laittanut hallintoasian vireille "2 luku
Asumistuen saamisen edellytykset
8 §
Oikeus asumistukeen

Ruokakunnalla on oikeus saada asumistukea 80 prosenttia siitä 9 §:ssä säädettyjen hyväksyttävien, mutta enintään 10 §:ssä tarkoitettujen enimmäismääräisten asumismenojen määrästä, josta on vähennetty ruokakunnan tulojen mukaan määräytyvä 16 §:ssä tarkoitettu perusomavastuuosuus. 24 §
Asumistuen myöntäminen ja maksaminen

Asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Päätös annetaan tiedoksi hakijalle.

Asumistuki maksetaan kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä tai toisena arkipäivänä ruokakunnan edustajan tai hänen valtuuttamansa ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Yksittäinen tukierä voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos asumistuen saaja esittää muulle maksutavalle erityisen syyn.

Jos maksettava asumistuen määrä olisi pienempi kuin15 euroa, tukea ei makseta.
25 §
Asumistuen maksaminen vuokranantajalle ja vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus

Asumistuki voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle asumistuen saajan valtuutuksella." sitten hallintolaista "2 luku
Hyvän hallinnon perusteet
6 §
Hallinnon oikeusperiaatteet

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia."

Nyt koska asumistuki laissa hallintoasian vireille panija on vuokralla oleva, eikä vuokranantaja, eli hakija on siis oikeusjärjestyksessä ennen vuokranantajaa ja täten asianosainen ja koska on kyse häntä koskevasta asiasta ja asumistukilain mukaan asumistuen hakija määrää siitä kenelle tuki maksetaan ensisijaisesti eli tässä tapauksessa hakijan määräys myös ohittaa kelan, koska hän oikeusjärjestyksen mukaan on ennen kelaa määräävässä asemassa ja kela ei voi yksipuolisesti päätää asianosaista koskevassa asiassa ja jonka tuo ensinmäinen momentti osoittaa, eli valtuutus, eli kela tarvii ensisijaisesti asianosaiselta valtuutuksen.

Lisäksi kela ei hallintolain ja hyvän hallintotavan vastaisesti voi puuttua yksityisen sopimuksen toteutumiseen.

Ymmärsitköhän edes?

Vuokranantajalla on vain oikeus sopimusodotuksen toteutumiseen, eli vuokranmaksamiseen, ei siihen että hänelle tipahtaa rahaa joka kuukausi tilille ilman sopimukseen perustuvaa ehtoa ja joka olisi tällöin asuinhuoneiston vuokrasopimuslain vastainen.
Vastaa