Yleisen asumistuen takaisinperintä

Kuinka haen asumistukea? Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan? Kysy ja keskustele asumistuesta työttömyyden aikana.

Valvoja: Kela | työttömyysturva

Avatar
Lawetorder

Re: Yleisen asumistuen takaisinperintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Lawetorder » 15 Joulu 2019, 23:40

Lawetorder kirjoitti:
15 Joulu 2019, 23:28
Kela | työttömyysturva kirjoitti:
26 Helmi 2016, 09:55
Hei!

Ymmärsin kysymyksestäsi, että yleisen asumistuen vuositarkistus on mahdollisesti vireillä tai ainakin lähellä. Tähän tarkistushakemukseesi sinun tulisi liittää tietoja palkastasi ja työsopimusjäljennös asumistuen määrän uudelleen laskemista varten.
Mahdollisesta liikamaksusta ja takaisinperinnästä voit lukea lisää täältä http://www.kela.fi/takaisinperinta
Asumistuen takaisinperintään ei lisätä korkoa eikä palautettavaa summaa tarvitse itse laskea.
Saat Kelalta liikamaksusta uuden päätöksen, jossa neuvotaan miten toimitaan takaisinmaksun suhteen.

Terveisin

Marja | Kela työttömyysturva
Tässäpä on se takaisin perintä ihan laissa, ilman tuen saajan SUOSTUMUSTA ei takaisinperintää VOIDA TEHDÄ muusta etuudesta, kuin siitä etuudesta, mikä on kyseessä.

Eli kelan ohjeet kansalaisen toimimiseksi on osittain lain vastainen, KUINKA kela korjaa ohjeitaan LAKIEN MUKAISIKSI?

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140938

"5 luku
Takaisinperintä
31 §
Asumistuen takaisinperiminen

Jos asumistukea on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena, liikaa maksettu tuki on perittävä takaisin.

Takaisinperinnästä voidaan luopua joko kokonaan tai osittain, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä aiheeton maksaminen ole johtunut etuuden saajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen. Takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan takaisinperintää koskevan päätöksen antamisen jälkeen myös, jos takaisinperintää ei asumistuen saajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen ole enää tarkoituksenmukaista jatkaa tai jos perinnän jatkamisesta aiheutuisi perimättä olevaan asumistuen määrään nähden kohtuuttomat kustannukset.

Takaisin perittävä määrä voidaan kuitata Kansaneläkelaitoksen myöhemmin maksamasta asumistuesta tai siihen rinnastettavasta muusta etuudesta.==========>>>>>> Ilman asumistuen saajan suostumusta kuittaaminen voidaan kuitenkin kohdistaa vain<<<<<======== tämän lain mukaiseen tai siihen rinnastettavaan??? (mikä tuki rinnastuu asumistukeen, TOIMEENTULOTUKIKO) muuhun etuuteen.

Perusteettomasti maksettu tuki voidaan periä takaisin myös vuokranantajalta, jos vuokranantajalle on maksettu asumistukea ajalta, jolta hänellä ei ole oikeutta enää periä vuokraa tai jos vuokranantaja on laiminlyönyt 25 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuutensa taikka jos hän on muutoin nostanut asumistukea tietoisena siitä, että tuensaajalla ei ole enää oikeutta asumistukeen.

Takaisinperintää koskeva lainvoimainen päätös saadaan panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio.

32 §
Tuen takaisinperiminen ruokakunnan jäseniltä

Liikaa maksettu tuki peritään takaisin 4 §:ssä tarkoitetun ruokakunnan jäseniltä. Liikaa maksettua tukea voidaan periä takaisin hakijalta, tämän avio- tai avopuolisolta taikka muulta ruokakuntaan liikamaksun aikana kuuluneelta täysi-ikäiseltä henkilöltä, joka on sitoutunut yhteisvastuuseen liikaa maksetun tuen takaisinmaksusta. Tuki peritään ensisijaisesti tuen hakijalta. Takaisinperinnästä annetaan valituskelpoinen päätös. Kun liikaa maksettua tukea peritään muulta kuin hakijalta, tälle annetaan erikseen oma päätös takaisinperinnästä.
33 §
Takaisinperittävän saatavan vanhentuminen

Päätös aiheettomasti maksetun asumistuen takaisinperinnästä on tehtävä viiden vuoden kuluessa asumistuen maksupäivästä lukien.

Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettu saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Vanhentumisen katkeamiseen sovelletaan velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 10 ja 11 §:ää. Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika."
Lisäksi kela uhkailee ohjeissaan kansalaisille takaisinmaksusta yleisestä asumistuesta, niin ulosmittauksella.

Tällainen uhkailu on laitonta ja lisäksi koska yleistä asumistuen liikamaksu on ULOSOTTOKELVOTON, kuinka kela korjaa tältä osin ohjeistustaan joka on lainvastainen?

"8 luku
Erinäiset säännökset
50 §
Asumistuen ulosmittaus- ja siirtämiskielto

Asumistukea ei saa ulosmitata.

Sopimus, joka tarkoittaa asumistuen siirtämistä toiselle, on mitätön".

Kun kerta asumistukea ei voida ulosmitata muihin maksuihin, on tällöin myös liikaa maksettu asumistuki silloin ulosmittauksen ulkopuolella.

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16103
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Yleisen asumistuen takaisinperintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 16 Joulu 2019, 13:13

Hei!

Kuittaus voidaan kohdistaa ilman asumistuen saajan suostumusta eläkkeensaajan asumistukeen. Tulevaa, maksamatonta asumistukea ei tosiaan voida ulosmitata.

Ystävällisin terveisin
Niina | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Vieras

Re: Yleisen asumistuen takaisinperintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 14 Tammi 2021, 08:26

Hei,

Voidaanko asumistukia periä takaisin, jos tuloni nousevat myöhemmin? Eli onko niissä esimerkiksi samanlaista logiikkaa kuin opintotuessa, jossa huomioidaan koko vuoden tulot ja tuet?

Käytännössä huoleni on se, että en haluaisi hakea nyt asumistukea, jos mahdollisesti kesällä (tai joskus) parantuva tulotilanne voi johtaa siihen, että tulee kirje, jossa vaaditaan alkuvuonna saatuja asumistukia takaisin.

Kiitos jo etukäteen vastauksesta.

Avatar
Vieras

Re: Yleisen asumistuen takaisinperintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 14 Tammi 2021, 13:55

Kyllä asumistukea voidaan takaisinperiä,jos asumistukea on maksettu väärinperustein.

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16103
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Yleisen asumistuen takaisinperintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 14 Tammi 2021, 14:39

Hei!

Yleistä asumistukea voidaan siis periä takaisin, jos se on maksettu väärin perustein.

Voit kuitenkin hakea yleistä asumistukea nyt, jos sille on tarvetta ja tarkistuttaa tuen sitten kun tulot muuttuvat. Tarkistus tehdään silloin tulevaan aikaan. Tukea ei siinä tilanteessa peritä takaisin, jos alkuvuoden tuki on maksettu oikeilla tulotiedoilla.

Asumistuki tulee tarkistuttaa, jos tulot nousevat 400 e/kk tai laskevat 200 e/kk. Lisää tuen tarkistamisesta voit lueka osoitteessa www.kela.fi/asumistuen-tarkistaminen.

Ystävällisin terveisin
Niina | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Valmistunut2020

Re: Yleisen asumistuen takaisinperintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Valmistunut2020 » 11 Helmi 2021, 16:40

Hei,
jos aikaisemmista viesteistä ymmärsin oikein (Niina Kelalta, 14.1.2021), niin onko niin että tässä tilanteessa yleistä asumistukea EI peritä takaisin näin melkein vuotta myöhemmin:

1) Nostin yleistä asumistukea tammi-maaliskuun 2020, koska sillä hetkellä minulla ei ollut mitään tuloja ja oli epävarmaa että milloin saan töitä. Jollain piti maksaa vuokra.
2) Sain kuitenkin helmikuussa vakituisen työpaikan, josta ilmoitin heti Kelalle ja asumistukeni tarkastettiin ja sitä myötä lakkautettiin. Maaliskuusta maksettiin tukea kuitenkin vielä, vaikka ilmoitin muutoksesta helmikuun puolivälissä (ilmeisesti viive Kelan päässä).

Pitääkö minun siis vielä maksaa takaisin nuo asumistuet vai katsotaanko asumistuki siltä kannalta, että mikä tilanteeni oli sillä hetkellä kun sitä hain? Tuloni ovat siis olleet huomattavasti suuremmat loppuvuoden, koska sain vakipaikan ja valmistuin. Vaikuttavatko siis koko vuoden ansiot alkuvuoden tukiin jotka lakkautin heti kun työpaikka varmistui?

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16103
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Yleisen asumistuen takaisinperintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 12 Helmi 2021, 09:59

Hei Valmistunut2020!

Sinun tulee maksaa tuki takaisin jos siitä on tehty takaisinperintäpäätös. Asiaa voit varmistella esim, silloin tehdystä lakkautuspäätöksestä, jos siinä todetaan että ehdittiin maksaa liikaa tukea, niin mahdollisesti sinulle sen jälkeen on tullut liikamaksuun liittyvä takaisinperintä päätös.

Tuen lakkauttamiseen liittyen, tarkista päätöksestä onko tuki lakkautettu 1.3.2020 alkaen vai 1.4.2020 alkaen. Jos tämä jälkimmäinen vaihtoehto, niin sitten sinulla on ollut oikeus vielä maaliskuun tukeen, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin.
Tuki tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen.

Esimerkki
Tulot muuttuvat 1.2., tuki tarkistetaan 1.3. alkaen.
Tulot muuttuvat 4.2., tuki tarkistetaan 1.4. alkaen.
Terveisin
Riikka | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Erotilanteessa

Re: Yleisen asumistuen takaisinperintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Erotilanteessa » 03 Maalis 2021, 13:52

Tyttärelläni ja hänen poikaystävällään oli vuokrasopimus molempien nimissä. Tyttäreni oli hakijana (opiskelija) asumistuessa ja poikaystävä ruokakunnan jäsenenä, molemmat yhteisesti siis vastuussa asumistuesta. Poikaystävä meni keväällä 2020 oppisopimuksella töihin ja väitti tyttärelleni ilmoittaneensa Kelaan muuttuneet tulonsa. Heinäkuussa 2020 heille tuli riitaisa ero, tyttäreni muutti pois asunnosta ja toinen osapuoli muutti elokuussa. He eivät ole pystyneet eron jälkeen sopimaan asioista keskenään. Tämän jälkeen Kela lähetti takaisinmaksuperintää koskevan kirjeen tyttärelleni, perien liikaa maksettuja asumistukia. Ainoastaan siis tyttäreltäni näitä perittiin, vaikka hän oli kesän lähes ilman tuloja ja jatkoi opiskelua tukien varassa. Poikaystävä (siis ex) oli heinäkuussa valmistunut ja aloitti työsuhteen elo-syyskuussa täydellä palkalla. Ja häneltä ei Kela peri mitään! Toinen osapuoli on saanut edun asumisesta ja isommat tulot ja loppupeleissä köyhältä opiskelijalta peritään viimeisetkin sentit! Kelalta oli sitten neuvottu, että tyttäreni pitäisi itse periä hänen osuutensa exältä suoraan. Miten perit, kun toinen tekee kiusaa eikä vastaa edes viesteihin? Ja eikä todellakaan ihan kiusallaan maksa mitään tyttärelleni. Miten tällainen on mahdollista ja miksi Kela ei peri toiselta osapuolelta erikseen hänen osuuttaan? Tuntuu aikamoiselta oikeusmurhalta nuoren ihmisen elämän alkutaipaleella!

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:16103
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Yleisen asumistuen takaisinperintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 04 Maalis 2021, 09:56

Hei Erotilanteessa!

Onpa harmillinen tilanne. Etuuden hakijalla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa muutoksista. Jos muutoksista ei saada tietoa ajoissa, niin tukea on voitu myöntää hakijalle aiheettomasti, jolloin se joudutaan perimään myöhemmin takaisin.

Ystävällisin terveisin
Elina | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Opiskelijakysyy2

Re: Yleisen asumistuen takaisinperintä

Lukematon viesti Kirjoittaja Opiskelijakysyy2 » 30 Maalis 2021, 00:50

Kela | työttömyysturva kirjoitti:
20 Marras 2019, 13:08
Hei Goldenarm1!

Yhden kuukauden tulojen muutos ei vielä aiheuta tarkistusta asumistukeen. Jos tulosi nousevat keskimääräisesti yli 400e/kk verrattuna päätöksellä huomioituihin tuloihin, tulee sinun tehdä tarkistushakemus. Palstalla emme pysty ottamaan tarkemmin kantaa asiaan. Voit tarvittaessa olla yhteydessä asiakaspalveluumme, jossa tilannettasi voidaan selvittää tarkemmin henkilökohtaisesti:
www.kela.fi/palvelunumerot

Ystävällisesti
Marika | Kela työttömyysturva
Hei,
opiskelen aikuiskoulutustuella ja saan asumistukea myös.
Ymmärsinkö oikein kun menen kesällä yhdeksi kuukaudeksi töihin, niin minun ei tarvitse tehdä tarkistusta asumistukeen?