Asumistuki pätkätöissä

Kuinka haen asumistukea? Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan? Kysy ja keskustele asumistuesta työttömyyden aikana.

Valvoja: Kela | työttömyysturva

Avatar
Vieras

Asumistuki pätkätöissä

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 01 Marras 2019, 12:23

Mikäli työsopimusta ei ole myöntö- tai tarkistamisajankohtana, palkkatuloa voi saada seuraavan 12kk aikana yhteensä alle 12 x 700e/kk = 8400e ilman, että se vaikuttaisi myönnettyyn asumistukeen? Vai onko tässäkin tapauksessa voimassa se sääntö, että jos palkkatuloa saa vähintään 3kk ajan, asumistukeen tehdään tarkistus? Mikäli näin on, milloin seuraava alle 3kk kestoinen palkkatulo saa toteutua, jotta asumistukea ei tarkisteta? Käytännössä palkkatuloa voisi kuitenkin saada melkein 4kk ajan tuollakin säännöllä, jos työsopimus ei ala kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tästä asiasta oli puhetta julkisuudessa ihan Kelan tutkijan toimesta, mutta siitä ei tullut ilmi, miten paljon taukoa pitää olla alle 3kk pätkätöiden välissä, jotta mitään tarkistusta ei tulisi ennen seuraavaa vuositarkistusta? Kuulostaa aika epäoikeudenmukaiselta heitä kohtaan, joilla palkkatuloja on myöntö- tai tarkistamisajankohtana ja jatkuu pidempään kuin 3kk, mutta kuitenkin vuoden aikana palkkatulot olisivat samat kuin enemmän työttömyysaukkoja olevalla henkilöllä. Oikeudenmukaisempaa olisikin, jos palkkatulot laskettaisiin aina koko vuodelle kestosta ja ajankohdasta riippumatta eli kaikilla olisi oikeus saada se alle 8400e vuodessa ilman mitään tarkistuksia. Varmasti työllistäisi ihmisiä enemmän.

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:15291
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Asumistuki pätkätöissä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 05 Marras 2019, 10:04

Hei!

Asumistuki pitää tarkistaa, mikäli tulot nousevat vähintään 400 e/kk päätöksessä huomioituihin tuloihin nähden. Ansiotuloista tehdään 300 e ansiotulovähennys. Tarkistuksessa otetaan huomioon kaikki tiedossa olevat tulot. Mikäli tulot eivät pysy samoina kolmea kuukautta, lasketaan keskiarvotulo.
Voit lukea lisää www.kela.fi/asumistuen-tarkistaminen ja www.kela.fi/asumisen-tuet-tulojen-vaikutus.

Ystävällisesti
Maarit | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Vieras

Re: Asumistuki pätkätöissä

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 11 Marras 2019, 15:40

Minulle tämä on edelleen epäselvää, joten toivoisin vastauksia muutamiin kysymyksiin.

Oletetaan, että henkilöt saavat kaikissa tapauksissa ansiotuloja seuraavan 12kk aikana vuositarkistuksesta alle 8400e eli siis keskimäärin alle 400e + 300e/kk. Oletetaan, että vuositarkistus on kaikilla 1.11.2019 ja edellisen 12kk aikana tuloina on vain yleinen asumistuki ja työmarkkinatuki. Asumiskustannukset eivät muutu.

Kysymykset

Henkilö A ilmoittaa vuositarkistushakemuksessa, että työsopimus alkaa 3.11.2019 ja kestää 31.3.2020 eli noin 5kk. Lasketaanko asumistuen vuositarkistuksessa tuloiksi edelleen vain yleinen asumistuki ja työmarkkinatuki, koska ne ovat henkilön ainoat tulot vielä 1.11.2019 aikana?

Henkilö B ei vielä tiedä vuositarkistushakemuksen aikana, että saa työsopimuksen, joka alkaa 3.11.2019 ja kestää 31.3.2020 eli noin 5kk, vaan hänelle ilmoitetaan 2.11.2019, että työt alkaisivat 3.11.2019. Tuleeko nyt välitarkistus ja asumistuki vähenee ansiotulojen takia vai katsotaanko, että ansiotulot jäävät alle 8400e, joten asumistuki ei muutu?

Henkilö C on muuten sama kuin Henkilö A, mutta hänen työsopimus kestää noin 4kk eli 3.11.2019 - 29.2.2020?

Henkilö D on muuten sama kuin Henkilö B, mutta hänen työsopimus kestää noin 4kk eli 3.11.2019 - 29.2.2020?

Mikäli nämä henkilöt olisivatkin työllistyneet noin kuukautta aikaisemmin eli 2.10.2019 alkaen, niin lasketaanko heille 1.11.2019 alkaen erisuuruinen asumistuki olettaen, että 2.10.2019 - 31.10.2019 välisenä aikana ansiotuloja olisi kertynyt alle ansiotulorajan eli katsotaanko raja alle 8400e vai alle 700e, koska ei ole muita ansiotuloja ennen 1.11.2019 vuositarkistusta?

Avatar
Vieras

Re: Asumistuki pätkätöissä

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 11 Marras 2019, 15:45

"Oletetaan, että henkilöt saavat kaikissa tapauksissa ansiotuloja seuraavan 12kk aikana vuositarkistuksesta alle 8400e eli siis keskimäärin alle 400e + 300e/kk."

Tähän vielä tarkennusta, että työsopimuksen ansiotulot olisivat yhteensä alle 8400e, mutta ei niin, että ansiotulot jäisivät työsopimuksen kuukausina alle 400e+ 300e/kk.

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:15291
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Asumistuki pätkätöissä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 18 Marras 2019, 08:43

Hei!

Asumistuessa jatkuvana tulona pidetään tuloa, joka jatkuu vähintään kolme kuukautta asumistuen myöntö -tai tarkistusajankohdasta. Mikäli tulot vaihtelevat, lasketaan keskiarvotulo. Keskiarvotulon arvioinnissa otetaan huomioon kaikki seuraavan 12 kuukauden tulot.

Esimerkkitilanteissasi tulot huomioitaisiin 1.11. alkaen.

Tarkemmin voit arvioida tuen määrää laskurilla www.kela.fi/laskurit
Voit lukea lisää täältä: www.kela.fi/asumisen-tuet-tulojen-vaikutus

Ystävällisin terveisin
Joona | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Vieras

Re: Asumistuki pätkätöissä

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 18 Marras 2019, 17:48

"Asumistuessa jatkuvana tulona pidetään tuloa, joka jatkuu vähintään kolme kuukautta asumistuen myöntö -tai tarkistusajankohdasta. Mikäli tulot vaihtelevat, lasketaan keskiarvotulo. Keskiarvotulon arvioinnissa otetaan huomioon kaikki seuraavan 12 kuukauden tulot."

Vähintään kolme kuukautta asumistuen myöntö -tai tarkistusajankohdasta? Tämä voi käytännössä olla lähes 4kk, jos ensimmäinen kuukausi on vajaa esim. tuloa saa 2.12 alkaen eikä 1.12 alkaen?

Myöntö -tai tarkistusajankohdasta? Tarkoittaa, että tuona ajankohtana esim. 1.11 ei saa olla jatkuvaksi katsottua tuloa tai tiedossa olevaa vai myös sen jälkeen (esim. 2.11 alkaen) seuraavat 12kk?

Mikäli tulot vaihtelevat, lasketaan keskiarvotulo? Mitä on tulojen vaihtelu? Miten paljon pitää olla taukoa tulojen välissä, jotta se katsottaisiin edelleen keskiarvotuloksi?

Ilmoita Kelaan, jos ruokakunnan asumistukeen vaikuttavat tulot suurenevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen päätöksen tuloihin verrattuna. Jos ansiotulovähennykseen oikeuttavan tulon määrä on alle 300 e/kk, ansiotulovähennyksenä vähennetään koko tulon määrä. Tällöin tuloa ei siis huomioida ollenkaan. Nämä kaksi tarkoittavat, että myöntö -tai tarkistusajankohdasta lähtien ansiotuloa voi olla alle 400e+300e/kk seuraavat 12kk ilman, että asumistuki muuttuisi? Onko tulkinta aina sellainen, että vain joka kuukausi saa toteutua alle 400e+300e/kk vai onko tapauksia, jossa nämä katsotaan yhtenä rajana eli alle 8400e seuraavat 12kk riippumatta yksittäisten kuukausien tuloista?

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:15291
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Asumistuki pätkätöissä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 21 Marras 2019, 10:23

Hei!

Mikäli tulot jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta myöntö- tai tarkistamisajankohdasta, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan. Tulojenmuutos tilanteessa yleinen asumistuki tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen.

Jos hakijan tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämis- tai tarkistamisajankohdasta, arvioidaan keskiarvotulo. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tulot, jotka hakijan arvioidaan saavan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Tarkistusperustetta ei synny, mikäli tulot ansiotulovähennyksineen, eivät nouse vähintään 400e/kk päätöksessä huomioituihin tuloihin verrattuna.

Ystävällisin terveisin
Elina | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Vieras

Re: Asumistuki pätkätöissä

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 26 Marras 2019, 12:59

Voisiko nyt saada ihan tapauskohtaisia vastauksia eikä ns. robottivastauksia, joita jokainen voi lukea Kelan sivuilta muutenkin?

"Tarkistusperustetta ei synny, mikäli tulot ansiotulovähennyksineen, eivät nouse vähintään 400e/kk päätöksessä huomioituihin tuloihin verrattuna." Tähän varsinkin kaipaan vastausta eli katsotaanko se ainoastaan jokaisen kuukauden ansiotuloista vai 12kk ajalta ansiotulojen keskiarvona? Eli siis esim. vuositarkistus on tapahtunut, joskus sitten saa ansiotuloa, niin tarkistusperustetta ei synny, vaikka ansiotuloa saisi enemmän kuin alle 700e/kk, jos ansiotulojen kokonaismäärä on alle 8400e ennen seuraavaa vuositarkistusta? Käytännössä asumistuen määrä ei muuttuisi näillä ansiotuloilla?

"Mikäli tulot jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta myöntö- tai tarkistamisajankohdasta, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan. Tulojenmuutos tilanteessa yleinen asumistuki tarkistetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, josta alkaen tulojen muutos on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen."

Sovelletaanko tätä vain myöntö- tai tarkistamisajankohdassa vai voiko se olla myös tarkistusperusteena myöhemmin?

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:15291
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

Re: Asumistuki pätkätöissä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 28 Marras 2019, 14:07

Hei!

Tarkistusperuste voi syntyä, vaikka ansiotulojen kokonaismäärä olisi alle 8400e ennen seuraavaa vuositarkistusta. Jos tulot muuttuisivat esimerkiksi ajalle 1.1. - 30.4., asumistuki tarkistettaisiin 1.2. alkaen ja tulot huomioitaisiin jatkuvina.

Ystävällisin terveisin
Hanna | Kela työttömyysturva
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Vieras

Re: Asumistuki pätkätöissä

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 29 Marras 2019, 18:19

Kiitos selkeästä vastauksesta. Itseäni hieman ihmetyttää oma tapaus, jossa työsuhde katsottiin kestävän alle kolme kuukautta (käytännössä melkein neljä, mutta alkoi kuukauden puolivälissä). Ansiotulot laskettiin keskiarvona. Harmikseni työsuhde osui vuositarkistuksen ajankohtaan, joten asumistuki väheni tulojen takia seuraavaan vuositarkistukseen asti. Mikäli työsuhde olisi alkanut vaikkapa vuositarkistuksen jälkeen ja mitään tietoa ei sitä ennen olisi ollut työsuhteesta, niin tarkistusperustetta ei olisi syntynyt, koska työsuhde kesti alle 3kk ja ansiotuloraja ei ylity? Vielä siis tarkennusta kaipaan ansiotulorajaan eli onko se alle 300+400e/kk vain havainnollistava keskiarvo eli todellisuudessa ansiotuloja voi olla alle 8400e, jos on alle 3kk yhtäjaksoisesti vuositarkistuksen jälkeen? Sitten vielä viimeinen kysymys eli miten paljon pitää olla taukoa alle 3kk yhtäjaksoisten ansiotulojen välillä, jotta niitä ei edelleenkään katsota jatkuvana eli tarkistusperustetta ei synny ennen seuraavaa vuositarkistusta?