Työmarkkinatuki ja sairasloma

Valvoja: Kela | sairausetuudet

Kirjoittaja Halle2 10 Touko 2019, 17:29
Hei.

Miten sairauspäiväraha lasketaan, jos henkilö on ollut hyväpalkkaisessa työssä ulkomailla ennen tapaturmaista sairastumistaan? Työskennellyt ulkomailla 2012-2018. Lasketaanko sairauspäiväraha ulkomaiden tulojen mukaan vai onko tällaisessa tapauksessa kyseessä jokin minimikorvaus? Kyseessä on työtön henkilö, joka tapaturmaisesti joutui sairaslomalle. Kiitos paljon!

Kysymys siirretty Työttömyysturvan palstalta.
Kirjoittaja Kela | sairausetuudet 13 Touko 2019, 10:43
Hei Halle2!

Sairauspäivärahahakemuksen käsittelyssä ratkaistaan, mistä tulosta sairauspäivärahan määrä lasketaan. Jos työkyvyttömyys alkaa vuonna 2019, sairauspäivärahan määrä lasketaan ensisijaisesti vuoden 2017 verotettujen työtulojen mukaan. Työtulo voi olla ulkomaan työskentelystä saatua palkkaa, jos hakija on ollut Suomessa vakuutettuna ulkomaan työtulon ansainta-aikana eikä vakuutuspalkkaa ole määritelty. Työtulo voi olla myös EU:n jäsenvaltiossa tai EU:n lainsäädäntöä soveltavassa valtiossa ansaittua työtuloa, jos asiakas palaa Suomen vakuutukseen eikä hänellä ole verotuksessa todettua työtuloa eikä hänellä ole esittää Suomessa vakuutettuna ansaittua 6 kuukauden työtuloa.

Sairauspäivärahan määrä voidaan laskea edeltävän työttömyysetuuden perusteella, jos se näin laskettuna on suurempi kuin työtulojen perusteella laskettuna. Työttömyysetuutta voidaan käyttää laskentaperusteena, jos asiakas on saanut sairauspäivärahakautta edeltäneen neljän kuukauden aikana työttömyysetuutta vähintään yhden päivän ajan.

Sairauspäivärahaa voi saada, vaikka ei olisi työtuloja. Jos päiväraha jäisi vähimmäismääräistä päivärahaa pienemmäksi, maksetaan vähimmäismäärä 27,86 e/päivä.

Ystävällisin terveisin
Hilja | Kela sairausetuudet
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi
Vastaa