UKK: Toimeentulo sairausaikana

Miten sairauspäiväraha määräytyy? Miten kauan voin saada sairauspäivärahaa/osasairauspäivärahaa? Voinko opiskella tai tehdä työtä sairauslomalla?

Valvoja: Kela | sairausetuudet

Avatar
Kela | sairausetuudet
Viestit:11017
Liittynyt: 21 Syys 2015, 09:39

UKK: Toimeentulo sairausaikana

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | sairausetuudet » 03 Marras 2016, 10:51

Miten kauan työnantaja maksaa palkkaa sairausajalta?

Alasi työehtosopimuksessa (TES) on määritetty aika, jolta saat palkkaa kun sairastut. Kysy asiaa työnantajaltasi.

Miten haen sairauspäivärahaa?

Täytä sairauspäivärahahakemus Kelan asiointipalvelussa. Lähetä liitteeksi lääkärintodistus/-lausunto. Liitteet voit lähettää asiointipalvelun kautta. Jos saat sairausajalta palkkaa, voi työnantajasi hakea sairauspäivärahan ilmoittamalla palkkatietosi Kelaan. Täytä oma hakemus asiointipalvelussa. Se nopeuttaa sairauspäivärahasi käsittelyä.

Minkä tulojen perusteella sairauspäiväraha määräytyy?


Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää työkyvyttömyyden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Päätös päivärahasta voidaan antaa sen jälkeen, vuositulon tarkastelujakso on kulunut. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Vuosituloon huomioidaan

- palkkatulot
- vakuutuspalkka
- YEL- ja MYEL-työtulo
- tietyt etuudet
- tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on vähintään vähimmäismääräinen.

Sairauspäivärahan laskurin löydät kela.fi:n laskureista www.kela.fi/laskurit.

Miten sairauspäivärahaa maksetaan?

Sairauspäiväraha maksetaan maksukausittain jälkikäteen. Ensimmäinen maksukausi on kuusi ensimmäistä arkipäivää omavastuuajan jälkeen ja seuraavat kukin 25 arkipäivää. Jos työkyvyttömyys on lyhyempi kuin maksukausi, maksetaan päiväraha työkyvyttömyysajan viimeisenä pankkipäivänä.

Jos sairauspäivärahakausi jatkuu, täydennetään edellisen erän vajaa kausi täydeksi (6 tai 25 päivää) ja sen jälkeen jatketaan 25 päivän erillä. Jos jatkopäätöstä tehtäessä edellistä maksuerää ei ole vielä maksettu, voi edellisessä päätöksessä ilmoitettu maksupäivä muuttua.

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä. Sen maksaminen päättyy kuitenkin sen kalenterikuukauden lopussa, jota seuraavana kuukautena nämä 300 arkipäivää tulisivat täyteen.

Olen yrittäjä, saanko sairauspäivärahaa ?

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, voit saada Kelasta sairauspäivärahaa. Jos työpanoksesi yritystoiminnassa on vähäistä ja et ole velvollinen ottamaan YEL-/MYEL-vakuutusta, sinulla voi olla myös silloin oikeus sairauspäivärahaan.

Työkyvyttömyysjaksoissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2018 tai sen jälkeen, YEL-päivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä. YEL-vakuutuksen on oltava voimassa työkyvyttömyyden alkamispäivänä. YEL-päivärahaa maksetaan enintään sairauspäivärahan omavastuuajan (sairastumispäivä + 9 arkipäivää).

YEL-päivärahan suuruus määräytyy YEL-työtulon perusteella.
www.kela.fi/sairauspaivaraha_yrittajalle

Olen opiskelija, saanko sairauspäivärahaa?

Jos sairastut kesken opintojen, voit saada sairauspäivärahaa. Jos sairautesi jatkuu yli 2 kuukautta, sairauspäiväraha on opintotukea sopivampi vaihtoehto turvaamaan toimeentulosi.

Päätoiminen opiskelija, jolle on myönnetty sairauspäiväraha, voi ryhtyä vähäisessä määrin opiskelemaan sairauspäivärahan aikana. Vähäisellä määrällä tarkoitetaan opiskelua, jonka määrä on enintään 40 % ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta. Opiskelija ei voi kuitenkaan tehdä ansiotyötä samaan aikaan.

www.kela.fi/sairauspaivaraha_opiskelijalle

Mitä osasairauspäiväraha tarkoittaa?

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän työssä pysymistä sekä paluuta takaisin omaan työhön. Osasairauspäiväraha on henkilölle, joka

• on kokoaikaisessa palkkatyössä
• tekee kahta tai useampaa osa-aikatyötä tai
• työskentelee yrittäjänä.

Osasairauspäivärahan voit hakea, jos sinulla on kokoaikainen työsuhde ja pystyt työkyvyttömyydestäsi huolimatta hoitamaan osan kokoaikatyön tehtävistä.
Työajan tulee vähentyä osasairauspäivärahakauden aikana 40–60 %:iin kokoaikatyöstä. Työajan vähentäminen voidaan toteuttaa lyhentämällä joko päivittäistä tai viikoittaista työaikaa. Työntekijän on sovittava työnantajansa kanssa työn vähentymisestä ja toimitettava siitä selvitys (SV 28) Kelaan.

Osasairauspäiväraha on puolet sairauspäivärahasta. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivää.

Voinko pitää lomaa osasairauspäivärahan aikana?

Voit pitää lomaa osasairauspäivärahan aikana. Ilmoita osa-aikatyösopimuksessa vuosiloman ajankohta ja pidättekö sopimuksen voimassa loman ajan. Voitte sopia työnantajan kanssa, pidättekö sopimuksen voimassa vai keskeytättekö sen loman ajaksi.

Jos sinulla on jo osasairauspäivärahapäätös, ilmoita Kelaan kuinka toimitte osa-aikatyösopimuksen suhteen.


Miten toimin, kun sairaus pitkittyy?

Sairauspäivärahakauden jälkeen voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voit saada työeläkkeenä ja kansaneläkkeenä. Kela ja työeläkelaitos selvittävät edellytyksesi ammatilliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen ennen kuin päättävät työkyvyttömyyseläkkeestä.

Kelan maksama työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä noin vuoden kuluttua sairastumisesta. Voit saada työkyvyttömyyseläkettä määräaikaisesti, jolloin sen nimi on kuntoutustuki, tai ilman määräaikaa.

Lisätietoa Kysy Kelan eläke-etuuksista.

Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi