työkyvyttömyyseläke myöhässä

Miten sairauspäiväraha määräytyy? Miten kauan voin saada sairauspäivärahaa/osasairauspäivärahaa? Voinko opiskella tai tehdä työtä sairauslomalla?

Valvoja: Kela | sairausetuudet

Avatar
Joonas V

työkyvyttömyyseläke myöhässä

Lukematon viesti Kirjoittaja Joonas V » 03 Syys 2019, 23:10

Hei!

Työkyvyttömyyshakemukseni on nyt ollut sisällä jo 120 päivää, pidemmän aikaa "kiireellisenä". Asiointipalvelun viesteihin ei vastata ja nyt 4kk tulotta pelkääminen alkaa olla liikaa terveydelleni.

Sanomattakin lienee selvää että oikeusapumies ottaa asiasta yhteyttä, varsinkin kun Kela on nimenomaan vastaavasta menettelystä saanut vakavan huomautuksen tämän vuoden maaliskuussa.

Lisäksi viivästyminen saattaa tietyissä oloissa aiheuttaa tulonmenetyksiä ja on estänyt tarpeellisen hoidon toteutumisen.

Kysynkin siis että onko kelalla omaa valitusmenettelyä tilanteessa jossa lakia on todennäköisesti rikottu vai riitautetaanko asia normaalisti hallinto-oikeudessa? Tiedonantovelvollisuuden mahdollinen laiminlyöminen käsitellään tod näk erikseen.

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai
muussa viranomaisessa. Hallintolain 23 §:n 1 momentissa samasta asiasta säädetään viranomaista velvoittavasti. Säännöksen mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Se
velvoittaa viranomaista pyrkimään kaikissa käsittelemissään asioissa mahdollisimman joutuisaan käsittelyyn. Asiaa koskevassa hallituksen esityksessä (HE 72/2002 vp) todetaan, että mitä
suurempi merkitys ratkaisun lopputuloksella on asianosaisen jokapäiväisen elämän kannalta,
sitä ripeämpään käsittelyyn asiassa tulisi pyrkiä.

Hallintolaissa ei ole säädetty aikarajaa asian viivytyksettömälle käsittelylle. Hyvään hallintoon
kuuluu, että asiat tulee käsitellä asian laatu ja muut siihen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa. Mikäli asian käsittelyn voidaan katsoa viivästyneen, viivästymiselle
pitää olla jokin perusteltu syy, esimerkiksi lisäselvityksen tarve, jotta asian käsittelyn voidaan
katsoa tapahtuneen ilman aiheetonta viivytystä.

Huomatkaa ettei resurssien puute tjms ole oikeusasiamiehen mukaan pätevä syy. Tämä koskee myös palstan tiedotusta: jatkuva viittaaminen tavoiteaikoihin joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa ei ole riittävää tiedonantoa. Asiaa pitäisi *selvittää* huolimattoman copypasten sijaan.

TL;DR;

Onko hallintokantelu oikea osoite vai kuuluuko asia jollekin muulle taholle?

Avatar
Joonas V

Re: työkyvyttömyyseläke myöhässä

Lukematon viesti Kirjoittaja Joonas V » 04 Syys 2019, 10:41

Nyt on taas soiteltu sekä kelaan että kevaan. Kumpikin kehoittaa kääntymään toisen osapuolen puoleen.

Kelan tuntien siellä on taas jotain sählätty. ******** ********.

Avatar
Joonas V

Re: työkyvyttömyyseläke myöhässä

Lukematon viesti Kirjoittaja Joonas V » 04 Syys 2019, 13:17

Asia selvinnyt. Kevan tietopyyntö kelalta ei ollut kirjautunut ja asia makasi pöydällä parisen kuukautta.

Avatar
Kela | sairausetuudet
Viestit:10805
Liittynyt: 21 Syys 2015, 09:39

Re: työkyvyttömyyseläke myöhässä

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | sairausetuudet » 05 Syys 2019, 08:36

Hei Joonas!

Kelan yksikön tai toimihenkilön lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta menettelystä tai toimenpiteestä voi tehdä hallintokantelun Kelalle. Lisätietoa:
www.kela.fi/hallintokantelu.

Ystävällisin terveisin
Riina | Kela sairausetuudet
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi

Avatar
Joonas V

Re: työkyvyttömyyseläke myöhässä

Lukematon viesti Kirjoittaja Joonas V » 06 Syys 2019, 14:10

Pakkohan se hallintokantelu on tehdä. Jossain vaiheessa johdon pitää myöntää virheensä ja ruveta tukemaan kelan työntekijöitä että virheet vähenee.

Ei voi jatkua niin että huonosti perehdytetyt ihmiset ottaa vihaa niskaan syistä jotka ei heille kuulu, samalla kun sairaat kärsivät ihan turhaan lisäongelmista. Oikeastaan kaikki muut kärsivät paitsi ne ihmiset jotka ovat asioista vastuussa.

Itseltäkin menee nyt viiveen ja päätösten takia kämppä alta mutta kaupungin sosiaalitoimi nappaa onneksi kopin. Ei sitä enää uskalla ottaa riskiä mistään työkokeiluista tai ajatellakaan työllistymistä, koska hinta on vaan liian kova.

Voimia myös teille sinne kaaottiseen työympäristöön. Tuskin sielläkään ketään kamalasti naurattaa nämä jutut.