Lääkkeiden erityiskorvauksen ikärajat?

Valvoja: Kela | sairausetuudet

Kirjoittaja Stratofortress 08 Marras 2018, 23:54
Sukurauhasperäisen sukurauhasten vaikean vajaatoiminnan lääkehoidon erityiskorvausoikeus voidaan myöntää naisilla 50 vuoden ja miehillä 60 vuoden ikään saakka.

Mikä näiden ikärajojen tarkoitus on?

En ole toistaiseksi löytänyt mistään tietoa siitä, että mistä nämä ikärajat ovat peräisin (miten määritetty vai revitty hatusta) ja mitä lääkehoitoa tarvitsevalle tapahtuu, kun ikäraja ylittyy?
Kirjoittaja Stratofortress 09 Marras 2018, 00:07
Ja vastaavasti tilanteessa jossa sukupuolen muuttuessa lääketieteellisestä syystä sukurauhasperäisen sukurauhasten vaikean vajaatoiminnan kohdalla erityiskorvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Eikö tämä aseta potilaat eriarvoiseen asemaan (vrt. edellinen viesti ikärajoista)?

Millä perusteella tällaisia ikärajoja ja tapauskohtaisia eroja on asetettu ja mihin niillä pyritään?
Kirjoittaja Kela | sairausetuudet 23 Marras 2018, 15:09
Hei Stratofortress!

Kiitos asian esiin nostamisesta. Viestisi on toimitettu Kelassa eteenpäin.

Ikärajan ylityttyä asiakas saa yleensä hormonikorvaushoidon lääkkeistä peruskorvauksen 40 %.

Ystävällisin terveisin
Katariina | Kela sairausetuudet
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi
Kirjoittaja Stratofortress 25 Marras 2018, 23:22
Saisinko viimein perustellun vastauksen mikä näiden ikärajojen tarkoitus on?

En ole toistaiseksi löytänyt mistään tietoa siitä, että mistä nämä ikärajat ovat peräisin (miten määritetty vai revitty hatusta) ja mihin niitä tarvitaan?

Miksi vastaavia ikärajoja ei ole esim. tyypin 1 diabeetikoilla insuliinihormonikorvaushoitoon liittyen?
Kirjoittaja Kela | sairausetuudet 29 Marras 2018, 16:14
Hei, Stratofortress!

Sairausvakuutuslakiin perustuen Kelassa on sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta sairausvakuutukseen liittyvien lääketieteellisten kysymysten käsittelyä varten.

Päätökset ja korvattavuuden lääketieteelliset edellytykset valmistellaan edellä mainitussa neuvottelukunnassa ja perustuvat hintalautakunnan (Hila) korvattavuuspäätöksiin sekä hoitosuosituksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon sairauden laatu ja vakavuus sekä hoidolla saavutettavat tulokset.

Kriteerit perustuvat lääketieteelliseen arvioon sairausvakuutuslain tarkoittamasta vaikeasta ja pitkäaikaisesta sairaudesta lääkkeen erityiskorvattavuuden perusteena. Lääketieteellisenä perusteena sukurauhasten vajaatoiminnan vaikeuden ja pitkäaikaisuuden arvioinnissa on lääketieteellinen tutkimustieto.

Ikärajojen suhteen arvioinnissa on otettu huomioon normaaliin ikääntymiseen liittyvä sukurauhasten toiminnan vajaus, jota ei voida katsoa vaikeaksi ja pitkäaikaiseksi sairaudeksi. Lääkehoitoon liittyy hoidolla saavutettavien hyötyjen ohella aina myös haittoja, jolloin hoidon tarpeellisuuden ja välttämättömyyden arvioinnissa joudutaan punnitsemaan niiden keskinäistä suhdetta.

Ystävällisesti
Susanna | Kela sairausetuudet
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi
Vastaa