psykoterapian lausunto

Mitä vaihtoehtoja Kela tarjoaa työhön paluuseen ja opiskeluun? Missä tilanteissa voin saada kuntoutusrahaa?

Valvoja: Kela | sairausetuudet

Avatar
Vieras

psykoterapian lausunto

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 17 Loka 2019, 13:27

Miksi b-lausunto lähetetään psykoterapeutille? Eihän se ole välttämätön kuntoutuksen toteuttamiselle eikä kerro juurikaan asiakkaan todellisista ongelmista, jotka selviävät usein vasta terapiaprosessissa.

Avatar
Kela | sairausetuudet
Viestit:10581
Liittynyt: 21 Syys 2015, 09:39

Re: psykoterapian lausunto

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | sairausetuudet » 21 Loka 2019, 08:57

Hei!

Kela toimittaa terapeutille kuntoutuspsykoterapia päätöksen lisäksi päätöksen liitteenä kopiot kuntoutujan hakemuksesta ja muista kuntoutuksen toteuttamisen kannalta tarpeellisista asiakirjoista kuten kuntoutussuunnitelmasta ja lääkärinlausunnosta. Kuntoutuspäätöksen sisällöstä saa luovuttaa tietoa vain siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä kuntoutuksen toteuttamiseksi. Tietojen luovuttaminen perustuu lakiin. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista, pykälä 63 § . Tietojen luovuttaminen Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä luovuttaa tämän lain mukaisten etuuksien hoitamisessa saamiaan tietoja kuntoutuksen toteuttajalle, kuntoutusaloitteen tekijälle ja kuntoutujan hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntoutussuunnitelman laatimisesta vastaavalle taholle siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä kuntoutuksen toteuttamiseksi.

Ystävällisin terveisin
Riina | Kela sairausetuudet
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi