UKK - Eläkkeen hakeminen

Milloin voin jäädä eläkkeelle? Miten haen eläkettä?

Valvoja: Kela | eläke-etuudet

Avatar
Kela | eläke-etuudet
Viestit:6523
Liittynyt: 03 Marras 2015, 10:23

UKK - Eläkkeen hakeminen

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | eläke-etuudet » 07 Kesä 2016, 09:32

Eläketuki 1.6.2017 alkaen

Eläketuki on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa ikääntyneelle pitkäaikaistyöttömälle, joka on ollut lähes yhtäjaksoisesti työttömänä 5 vuotta. Eläketuki on takuueläkkeen suuruinen eli 834,52 e/kk vuonna 2020.

Eläketukea voit saada, jos
• asut Suomessa
• olet syntynyt ennen 1.9.1956 eli olet täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2016
• olet ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2016 ja
• olet saanut ajanjaksolla 1.9.2010–31.8.2016 työmarkkinatukea vähintään 1 250 päivää tai enimmäisajan työttömyyspäivärahaa ja lisäksi työmarkkinatukea vähintään 750 päivää.

Lisätietoa http://www.kela.fi/elaketuki

Miten haen eläkettä?

Vanhuuseläke

Jos työeläkkeesi on pieni tai et saa sitä lainkaan, voit hakea vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä Kelan verkkoasiointipalvelusta. Hae työeläkettä omasta työeläkelaitoksestasi tai työeläke.fi-asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti voit hakea vanhuuseläkettä lomakkeella ETK/Kela 7001. Samalla hakemuksella voit hakea myös työeläkettä. Huomioi, että uusiin työeläkkeisiin; Työuraeläke (TYRE) ja Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE) on omat hakemuslomakkeensa työeläkelaitoksilla. Hakemus kannattaa jättää 2-3 kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Kansaneläkkeessä varsinainen eläkeikä on 65-vuotta. Varhennetun vanhuuseläkkeen voit hakea aikaisintaan 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta (v. 1950 – 1957 syntyneet). Tällöin eläkettä pienennetään 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta vanhuuseläke otetaan ennen 65 vuoden ikää.
Huom!
• Vuonna 1958 – 1961 syntyneet, voivat hakea varhennetun vanhuuseläkkeen vasta 64 vuoden iässä.
Vuonna 1962 – 1964 syntyneet voivat hakea vanhuuseläkkeen 65 vuoden iässä.

Vanhuuseläke voidaan myöntää myös pitkäaikaistyöttömälle, joka on täyttänyt 62 vuotta ja joka täyttää kaikki alla mainitut ehdot:

• syntynyt vuonna 1950-1957
• täyttänyt 62 vuotta
• saanut työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä. http://www.kela.fi/tyoton-elakkeelle_va ... yottomalle

Huom!

Vuonna 1958 - 1961 syntynyt henkilö voi saada varhennetun vanhuuseläkkeen tai vanhuuseläkkeen lisäpäiviltä 64 vuoden iässä.

Vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneet henkilöt eivät voi enää saada vanhuuseläkettä lisäpäivien perusteella, sillä eläkelaji poistuu.

Työkyvyttömyyseläke

Täytä hakemus ETK/Kela 7002, työkyvyttömyyseläkettä ei voi hakea sähköisesti. Samalla hakemuksella voit hakea myös työeläkkeenä maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä. Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto.

Kansaneläkettä ei kannata hakea, jos muut eläkkeesi ja korvauksesi ylittävät kansaneläkkeen tulorajat. http://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake_maara

Työkyvyttömyyseläkkeen saajana voit tehdä jonkin verran ansiotyötä. Jos ryhdyt työhön, ilmoita työskentelystäsi Kelaan ja työeläkelaitokseesi. Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeesi maksamista, jos ansiotulosi ovat bruttomäärältään enintään 834,52 e/kk (2020).

Työkyvyttömyyseläkkeen käsittelyajat ovat melko pitkiä. Käsittelyaika ensimmäisellä hakemuksella on keskimäärin 13 viikkoa ja jatkohakemuksella 8 viikkoa.

Takuueläke

Jos kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat yhteensä enintään 827,78 e/kk (vuonna 2020) voit hakea takuueläkettä Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella GE 1.

Huomaa! Jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla, toimita aina eläkehakemuksen liitteeksi U-liite ETK/Kela 7110 (asuminen ja työskentely ulkomailla).

http://www.kela.fi/lomakkeet

Kansaneläkkeen määrän laskeminen

Laskukaava yksin asuvalle: 662,86 e – (bruttotyöeläkkeet – 56 e) : 2
Laskukaava parisuhteessa olevalle: 591,79 e – (bruttotyöeläkkeet – 56 e) : 2

Esimerkiksi arvio yksin asuvalle, jos työeläkkeen määrä on 770 euroa.
662,86 e – (770 e - 56 e) : 2 = 305,86 e


Todistus kansaneläkkeen saamisesta

Kela voi lähettää sinulle todistuksen kansaneläkkeen tai takuueläkkeen saamisesta. Todistusta näyttämällä voit saada eläkeläisalennuksia esimerkiksi seutuliikenteen bussilipuista.


Milloin voin jäädä eläkkeelle?

Vanhuuseläke voidaan myöntää 65-vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Takautuva hakuaika vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeessä on kuusi kuukautta. Huomaa, että työeläkkeenä myönnettävässä vanhuuseläkkeessä hakuaika on kolme kuukautta.

Työttömyysturvan lisäpäivien perusteella myönnettävässä vanhuuseläkkeessä ei ole takautuvaa hakuaikaa, vaan eläke myönnetään hakemista seuraavan kuukauden alusta.

Kelan maksama työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä sairauspäiväraha-oikeuden päättymisen jälkeen eli noin vuoden kuluttua sairastumisesta.

Ulkomaan eläkkeen hakeminen

Jos olet työskennellyt tai asunut ulkomailla ja haet siellä kertyneitä eläkkeitä, sinun kannattaa ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisiä asioita hoitavaan KV-keskukseen.

Yhteystiedot:

suomen- ja englanninkielinen palvelu 020 634 0200
ruotsinkielinen palvelu 020 634 0300
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi