Eläketuen hakeminen v 2.0

Milloin voin jäädä eläkkeelle? Miten haen eläkettä?

Valvoja: Kela | eläke-etuudet

Avatar
167176

Eläketuen hakeminen v 2.0

Lukematon viesti Kirjoittaja 167176 » 24 Kesä 2019, 10:55

Vastaus palautteeseeni

Saapunut 19.6.2019 klo 7:50

Vastaus Kelalle lähettämääsi palautteeseen
Hei!

Kiitos palautteestasi koskien eläketuen paperihakemuspakkoa.
Tiedustelit palautteessasi, että onko paperisen hakemuksen vaatimiselle perustetta?
Mikä on laki- ja asiaperuste sekä kuka on tuollaisen päätöksen tehnyt?
Katsoit, että Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 2003/13 koskee myös Kelaa.

Pahoitteluni vastauksen viivästymisestä.

Suurimmassa osassa Kelan etuuksia paperilomakkeen käyttämisestä on säädetty laissa (esim. laki yleisestä asumistuesta 17 §). Eläketuesta ei kuitenkaan ole säädetty vastaavaa paperilomakkeen käyttöpakkoa eli eläketukea voi hakea myös muulla tavoin kirjallisesti.
Hakemuksesta on kuitenkin käytävä ilmi kaikki laissa määrätyt tiedot. Kelan vahvistaman lomakkeen käyttö on suositeltavaa, koska lomakkeessa kysytään kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot, mikä osaltaan vähentää tarvetta lisäselvitysten pyytämiselle ja nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Tunnistautumisen vuoksi hakemus on allekirjoitettava.

Eläketuen hakemisesta on säädetty eläketukilain (1531/2016) 8 ja 15 §:ssä sekä hallintolaissa (434/2003). Hallintolain 19 §:n mukaan asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen. Viranomaisen suostumuksella asian saa panna vireille myös suullisesti. Eläketukea ei ole mahdollista hakea suullisesti.

Hallintolain 5 §:n mukaan hallintoasian sähköisestä vireillepanosta säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). Kyseisen lain 5 §:n mukaan viranomaisen, jolla on tarvittavat tekniset, taloudelliset ja muut valmiudet, on niiden rajoissa tarjottava kaikille mahdollisuus lähettää ilmoittamaansa sähköiseen osoitteeseen tai määriteltyyn laitteeseen viesti asian vireille saattamiseksi tai käsittelemiseksi. Tällöin on lisäksi kaikille tarjottava mahdollisuus lähettää sähköisesti viranomaiselle sille toimitettavaksi säädettyjä tai määrättyjä ilmoituksia, sen pyytämiä selvityksiä tai muita vastaavia asiakirjoja taikka muita viestejä. (Edellä mainittua säännöstä on muutettu > 1.10.2019 alkaen aletaan noudattaa lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019).)

Kela ylläpitää kela.fi-sivulla sähköistä asiointipalvelua, jonka kautta asiakkailla on mahdollisuus mm. hakea tiettyjä etuuksia, lähettää viestejä ja liitteitä sekä ilmoittaa tilinumeron muutoksesta. Valitettavasti palveluun ei ole rakennettu eläketuelle omaa sähköistä hakemuslomaketta.
Kun otetaan huomioon, että eläketuki on tarkoitettu väliaikaiseksi etuudeksi (eläketukilaki on voimassa vain määräajan) ja eläketukeen oikeutettujen lukumäärä on suhteellisen pieni verrattuna Kelan muihin etuuksiin, sähköisen hakemuslomakkeen rakentamista ei ole koettu kustannustehokkaaksi.
Kelalla on kuitenkin edellä mainitun lain mukaan velvollisuus tarjota asiakkaille mahdollisuus saattaa asiansa vireille sähköisesti. Liitteiden lähettäminen ei vaadi erillisen sähköisen lomakkeen rakentamista, joten eläketuen liitteitä pystyy toimittamaan Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta.
Jos paperisen lomakkeen toimittaminen on haastavaa, eläketukihakemuksen voi toimittaa Kelalle sähköisesti Kelan asiointipalvelussa viestitoiminnon kautta. Täytetyn eläketukihakemuslomakkeen voi esimerkiksi skannata ja lähettää liitteenä viestitoiminnon kautta. Sähköisen asioinnin osalta allekirjoitukseksi hyväksytään lain mukaisesti varmennettu sähköinen allekirjoitus (pankkitunnukset, sähköinen henkilökortti).

Aurinkoista Juhannusta,
ystävällisin terveisin
Ulla, Kelan palautepalvelu


Kysyin tuota asiaa kesäkuun alussa tuossa ketjussa
viewtopic.php?f=51&t=66109

Ensin annettiin vääriä neuvoja ja sitten viestiketju lukittiin sen jälkeen kun neuvojen vääryys paljastui. Tuo on tyypillistä Kelan "virheenkäsittelyä". Hyvän hallinnon mukaisena menettelynä voidaan pitää sitä, että viranomainen myöntää oman virheensä, kun sellaisen havaitsee ja tarvittaessa pahoittelee tapahtunutta. Kela ei noudtata hyvän hallinnon periaatteita vaan tyypilliseen tapaansa vaikenee silloin kun jää kiinni valheesta tai laittomuuksista.
Tämä palsta on saanut aikaisemminkin moitteita laillisuusvalvojilta vääristä neuvoistaan.

"Suurimmassa osassa Kelan etuuksia paperilomakkeen käyttämisestä on säädetty laissa (esim. laki yleisestä asumistuesta 17 §)."
Asumistukilain 17§:ssä ei puhuta paperilomakkeesta vaan lomakkeesta. Tuo lomake on alun perin sähköinen josta tosin saa myös paperiversioita Kelan toimistoista tai niitä voi itse tulostaa. Ja asumistukea voi hakea sähköisesti tuolla lomakkeella.

Vastaus tuohon alkuperäiseen kysymykseen on tuossa:
"Kelalla on kuitenkin edellä mainitun lain mukaan velvollisuus tarjota asiakkaille mahdollisuus saattaa asiansa vireille sähköisesti."

"Täytetyn eläketukihakemuslomakkeen voi esimerkiksi skannata ja lähettää liitteenä viestitoiminnon kautta."
Helpoiten tuon voi tehdä niin että täyttää lomakkeen ja tulostaa sen suoraan pdf-tiedostoksi ja toimittaa Kelalle sähköisesti Kelan asiointipalvelussa viestitoiminnon kautta.

Avatar
167176

Re: Eläketuen hakeminen v 2.0

Lukematon viesti Kirjoittaja 167176 » 27 Kesä 2019, 10:29

Kela-parka näyttää kerjäävän taas harmeja itselleen vaikenemalla selvästi vääristä neuvvoistaan. Myös saamassani palautteessa oli selvä valhe asumistukilain sisällöstä. Kantelua pukkaa tuollainen toiminta. Tuossa voisi mennä uskottavuus Kelan rehelliseen ja lain mukaiseen toimintaan jos sitä olisi enää jäljellä. Kun luottamus viranomaisiin katoaa niin sen korjaaminen on todella hankalaa ja jopa mahdotonta.

Avatar
167176

Re: Eläketuen hakeminen v 2.0

Lukematon viesti Kirjoittaja 167176 » 27 Kesä 2019, 15:30

Saapunut sähköposti 27.6.2019 klo 13:47

Hei!

Kiitos palautteestasi 24.6.2019 liittyen aiempaan palautteeseesi saamaasi vastaukseen.
Ikävä kuulla, että koet saamassasi palautevastauksessa olevan virheellistä tietoa liittyen eläketuen hakumenettelyyn.

Palautelomakkeen kautta jätetyt palautteet ovat tunnistamattomia yhteydenottoja. Tästä johtuen minun ei ole mahdollista nähdä aiemman palautteesi sisältöä.

Välitän palautteesi palautepalvelustamme sekä eläketuesta vastaavalle taholle huomioitavaksi palvelumme kehittämistyössä.

Hyvää kesän jatkoa!

Ystävällisin terveisin
Hanna, Kelan palautepalvelu


Laitoin palautelomakkeeseen linkin tähän viestiketjuun koska tuo aikasemmin saatu vastaus palauutteeseen ei mahtunut palautelomakkeeseen. Jotenkin ei tuo Hannan, jolla varmaan on sukunimikin mutta ei sitä edes kerro, selitys ei vaikuta uskottavalta. Valheita valheiden perään, mitään muuta ei voi Kelalta odottaakkaan.

Avatar
167176

Re: Eläketuen hakeminen v 2.0

Lukematon viesti Kirjoittaja 167176 » 01 Heinä 2019, 09:36

Lähti sähköpostia oikeuskanslerille

Vääriä neuvoja ja valehtelua Kysy Kelasta palstalla ja palautteeseen vastaamisissa
viewtopic.php?f=51&t=66109
viewtopic.php?f=51&t=66856
viewtopic.php?f=94&t=66067

Tuossa esimerkkejä, muissakin viestiketjuissa on samanlaista toimintaa

Terveisin 167-176

lähetetty 28.6.2019 klo 8:15

Siinähän sitten selittelette kun ette minulle vastaa.