kela eläkkeensaaja asumistuki laki

Voinko saada asumistukea?

Valvoja: Kela | eläke-etuudet

Avatar
fromir
Viestit:33
Liittynyt: 19 Kesä 2019, 05:22

kela eläkkeensaaja asumistuki laki

Lukematon viesti Kirjoittaja fromir » 27 Kesä 2019, 10:12

minä luin kelalta eläkkeensaaja asumistuki laki minä luin
pitääkö paikkansa täysin oikeus asumistukeen on henkilöllä
joka on täyttänyt 16 vuotta ja saa kelan työkyvyttömyyseläkettä
ja eläkettä saavan hoitotuki ja kelan takuueläke minulla on oikeus
eläkkeensaaja asumistukeen koska asun yksin ja saan kelalta
eläkettä tulorekisteri muuten helpottaa kelalta asumistukien
hakemista uudelleen suomensosiaaliturvaan piirin kuuluminen
tarkoittaa on oikeus eläkkeensaaja asumistukeen kelalta
kela noudattaa eläkkeensaaja asumistuki lakia mikä eduskunnassa
säädetty hyväksyttävät asumismenot on vuokra asunto jonka minä
omistan sato asunnot oy ja sato kuuluu kelan sähköisen vuokran sopimuksen
piiriin Oikeus asumistukeen

Oikeus asumistukeen on henkilöllä, joka on täyttänyt 16 vuotta ja saa:

1) kansaneläkelain (568/2007) 10 tai 11 §:n mukaista vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, leskeneläkettä taikka kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain (569/2007) 4 tai 5 §:ssä tarkoitettua leskeneläkettä;

2) takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) mukaista takuueläkettä;

3) työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä mainittujen lakien mukaista tai muuta vastaavaa lakiin perustuvaa työ- tai virkasuhteen perusteella maksettavaa täyttä työkyvyttömyyseläkettä, työuraeläkettä, vanhuuseläkettä tai leskeneläkettä taikka työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 19 §:ssä tarkoitettua leskeneläkettä; (29.1.2016/86)

4) täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnettyä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, sotilastapaturmalain (1211/1990), liikennevakuutusta koskevan lainsäädännön tai sotilasvammalain (404/1948) mukaista jatkuvaa tapaturmaeläkettä, elinkorkoa, työkyvyttömyyseläkettä, leskeneläkettä, huoltoeläkettä tai sellaista ansionmenetyksen korvausta, jota maksetaan, kun liikennevahingon sattumisesta on kulunut vuosi;

5) työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) mukaista jatkuvaa kuntoutusrahaa, kuitenkin vasta vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta, sekä liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991) mukaista jatkuvaa työkyvyttömyyseläkettä tai ansionmenetyskorvausta; viimeksi mainittu kuitenkin vasta vuoden kuluttua vahingon sattumisesta; (7.8.2015/884)

6) kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain (329/1967), kansanedustajan perhe-eläkkeestä annetun lain (107/1990) tai valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain (870/1977) mukaista vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai leskeneläkettä; tai

7) edellä tässä momentissa mainittua etuutta vastaavaa ulkomailta maksettavaa etuutta.

Tämän lain mukaista asumistukea ei myönnetä henkilölle, jolla on oikeus yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaiseen asumistukeen.

SotilastapaturmaL 1211/1990 on kumottu L:lla sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 1521/2016.