Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja tuet

Valvoja: Kela | eläke-etuudet

Kirjoittaja Kela | eläke-etuudet 14 Tammi 2019, 15:11
Hei, TUKLA!

Osittain varhennettu vanhuuseläke ei oikeuta eläkkeensaajan asumistukeen, mutta voit toki hakea yleistä asumistukea.
www.kela.fi/yleinen-asumistuki

Perustoimeentulotuen laskelma tehdään kuukausittain nettotulojen/varojen ja menojen perusteella. OVE ei ole este perustoimeentulotuen hakemiselle. Oikeus ensisijaisiin etuuksiin tulee selvittää.
www.kela.fi/toimeentulotuki

Mukavaa viikon alkua!

Ystävällisesti
Susanna | Kela eläke-etuudet
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi
Kirjoittaja OVEstakiinnostunut 19 Tammi 2019, 15:41
Kysymys Kelalle - Osittainen varhennettu työeläke ja Kelan työmarkkinatuki

Eläketurvakeskuksen oppaassa sanotaan: "OVE ei estä työttömyysturvaetuuden saamista eikä OVE:a vähennetä työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen määrästä."

Soitin viime viikolla Kelaan ja sain samanlaisen suullisen vastauksen.

Kuitenkin Kelan sivulla sanotaan "Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ei vähennetä työttömyysetuudesta, mutta se otetaan tulona huomioon työmarkkinatuen tarveharkinnassa." Mitä tämä tarvehankinta tarkoittaa eli vähentääkö osittainen varhennettu työeläke työmarkkinatukea vai ei?
Kirjoittaja Kela | eläke-etuudet 21 Tammi 2019, 14:57
Hei, OVEstakiinnostunut!

Tarveharkinnan osalta siirsin kysymyksesi Kysy työttömyysturvasta -palstalle. Suoraan kysymykseesi pääset tästä.

Ystävällisesti
Susanna | Kela eläke-etuudet
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi
Vastaa