Vårdledig och sjuk

Valvoja: FPA | barnfamiljer

Kirjoittaja telefonhej 05 Elo 2018, 19:52
Hej! Hur var det nu, om jag som är på vårdledigt nu är sjukskriven och inte kan ta hand om dotter, kan jag anmäla sjukledigt till kela och flytta över vårdledigt på pappan.. Får jag som sjukskriven någon inkomst eller?
Kirjoittaja FPA | barnfamiljer 06 Elo 2018, 15:04
Hej telefonhej!

Tack för din fråga.

Du har rätt att få hemvårdsstöd när du har barn som är under 3 år och som inte har kommunal dagvårdsplats. Hemvårdsstödet är inte bundet till vårdledighet och sjukskrivning inget hinder för att få hemvårdsstöd.

Vårdledigheten är en sak mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och berör inte FPA. Du kommer alltså överens med din arbetsgivare om din vårdledighet och din man skall komma överens med sin arbetsgivare om han skall vara vårdledig. Ifall din man blir vårdledig och han är den som i huvudsak sköter barnet kan han ansöka om hemvårdsstödet i stället för dig.

Sjukdagpenning kan beviljas för samma tid som du får hemvårdsstöd, förutsatt du anses vara sjuk på så sätt att du inte kan sköta barnet och de allmänna villkoren för sjukdagpenning uppfylls. Ifall du anses kunna ta hand om barnet trots sjukskrivningen beviljas inte sjukdagpenning.

För närmare information om villkoren för sjukdagpenning råder jag dig att kontakta FPA:s telefonservice.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA barnfamiljer
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst
Vastaa