VANLIGA FRÅGOR: BARNAVÅRDSSTÖD

Vem har rätt till flexibel vårdspenning? Från när kan hemvårdsstöd sökas? Från och med när kan man ansöka om hemvårdsstöd? När lönar det sig att ansöka om privatvårdsstöd?

Moderator: FPA | barnfamiljer

Användarvisningsbild
FPA | barnfamiljer
Inlägg:559
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:53

VANLIGA FRÅGOR: BARNAVÅRDSSTÖD

Oläst inlägg av FPA | barnfamiljer » 16 feb 2016, 13:37

Vad är skillnaden mellan vårdledighet och hemvårdsstöd?

När föräldradagpenningsperioden är slut kan du ta ut vårdledighet, vilket betyder att du är hemma utan lön. Du får vara vårdledig tills barnet fyller tre år. Du kan ta ut vårdledighet i två delar för varje barn och du ska komma överens om ledigheten med din arbetsgivare.

En familj har rätt till stöd för hemvård av barn om det i familjen finns ett barn under tre år som inte har en kommunal vårdplats. Perioden med hemvårdsstöd måste vara minst en månad. Man kan ansöka om hemvårdsstöd från FPA i flera delar och stödet beviljas alltid då barnet är under tre år och man inte har reserverat en kommunal vårdplats. Föräldrarna kan t.ex. jobba, studera eller semestra. Den avgörande punkten är att en kommunal dagvårdsplats inte har reserverats för barnet. Den som tar hand om barnet kan alltså vara t.ex. en mormor eller en person som föräldrarna anställt. Barnet kan också vara i privat dagvård.

När ansöker man om vårdledighet? När ansöker man om stöd för hemvård av barn?

Kom överens om vårdledighet med din arbetsgivare. Enligt lagen måste man meddela arbetsgivaren minst två månader innan man tänker börja vårdledigheten.

Stödet för hemvård av barn kan sökas retroaktivt för sex månader bakåt i tiden, så du ska alltså lämna in ansökan senast sex månader efter den tidpunkt från vilken du vill ha stödet. Det kan ändå löna sig att lämna in ansökan redan innan du vill börja få stödet eftersom det i genomsnitt tar fyra veckor för FPA att handlägga ansökan.
Efter att jag tagit ut moderskapspenning och föräldrapenning kommer jag att ta ut semester och sen blir jag vårdledig, när kan jag ansöka om stöd för hemvård av barn?
Du kan få hemvårdsstöd från den första dagen efter att föräldrapenningsperioden tagit slut. Att du tar ut semesterdagar hindrar inte dig från att få hemvårdsstöd. Notera ändå att om barnets pappa ansöker om faderskapspenning för samma tid kan ni inte samtidigt få hemvårdsstöd.

Kan man få stöd för hemvård av barn för ett äldre syskon samtidigt som mamman är hemma med en baby? Spelar det någon roll om det är pappan eller mamman som ansöker?

För att fastslå summan man får i vårdpenning som hemvårdsstöd räknar man beloppet som mamman får i moderskaps- eller föräldrapenning minus vårdpenningens belopp. I praktiken blir det ingen vårdpenning att betala ut eftersom vårdpenningen för ett barn är mindre än moderskapspenningens minimibelopp. Det går att få vårdtillägg också under perioden av moderskapspenning och föräldrapenning om familjens inkomster är lägre än inkomstgränsen för vårdtillägg. Inkomstgränsen beror på hur många barn som finns i familjen. Babyn räknas inte ännu med i antalet barn eftersom mamman får moderskapspenning eller föräldrapenning för barnet. Situationen är densamma om det är pappan som ansöker om hemvårdsstödet.

Kan man få stöd för hemvård av ett barn som är över tre år?


Man kan få hemvårdsstöd om familjen har ett barn under tre år som det inte har reserverats en kommunal vårdplats för. Om ett barn som är under tre år har ett syskon som är över tre år och de båda vårdas hemma kan man få syskonförhöjning på hemvårdsstödet för det barn som är över tre år. Om familjens yngsta barn har fyllt tre år har man inte rätt till hemvårdsstöd.

Om ett barn som är över tre år sköts hemma av en anställd vårdare kan man hos FPA ansöka om stöd för privat vård av barn, som betalas direkt till vårdaren. Den anställda vårdaren får inte vara en familjemedlem.

Kan jag få flexibel vårdpenning då jag jobbar deltid och har ett barn under tre år?

Ja, du kan få flexibel vårdpenning om du har ett barn som är under tre år och är i ett tjänste- eller anställningsförhållande och din arbetstid är högst 30 timmar per vecka.

Den flexibla vårdpenningen är indelad i två nivåer enligt förälderns arbetstid:

* 243,13 euro i månaden, när arbetstiden är högst 22,5 timmar i veckan eller högst 60 % av den normala arbetstiden för heltidsarbete.
* 162,09 euro i månaden, när den genomsnittliga arbetstiden är mer än 22,5 timmar i veckan men högst 80 % av den normala tiden för heltidsarbete.

Man kan ansöka om flexibel vårdpenning retroaktivt sex månader bakåt i tiden. Som bilaga till ansökan behöver du ett intyg från din arbetsgivare över dina arbetstider.

Går det att samtidigt ha både flexibel vårdpenning och stöd för hemvård av barn?
Till exempel om mamman har förkortad arbetstid samtidigt som ett barn på under tre år vårdas helt och hållet hemma.

Om mamman är barnets huvudsakliga vårdare ansöker mamman om stöd för hemvård av barn och har då inte rätt till flexibel vårdpenning. I denna situation har barnets pappa rätt till flexibel vårdpenning om hans arbetstid inte är mer än 30 timmar per vecka.

Om barnets huvudsakliga vårdare är någon annan är någondera av föräldrarna kan vilken som helst av föräldrarna ansöka om stöd fört hemvård av barn. Båda föräldrarna har också rätt att få flexibel vårdpenning, om de fyller villkoren för flexibel vårdpenning.

Kan jag samtidigt ha arbetslöshetsdagpenning och stöd för hemvård av barn? Och lönar det sig att ansöka om båda förmånerna?

Ja, du kan ha båda. FPA betalar hemvårdsstöd till alla familjer där det finns ett barn under tre år för vilket en kommunal vårdplats inte har reserverats. Du kan samtidigt vara arbetslös arbetssökande och ha arbetslöshetsdagpenning (= inkomstrelaterad dagpenning, arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning). Hemvårdsstödets belopp dras emellertid av från beloppet på din dagpenning. Ett eventuellt kommuntillägg dras inte av.

Man får själv bestämma om man söker båda förmånerna samtidigt. Du får mer information om samordningen av förmånerna från arbetslöshetskassan som betalar ut arbetslöshetsförmånen eller via FPA:s servicenummer för arbetslöshetsförmåner 020 692 230. Du är välkommen att ringa vardagar kl. 8–18.