VANLIGA FRÅGOR: UNDERHÅLLSSTÖD

I vilka situationer betalar FPA underhållsstöd för barn? Hur fastställs underhållsstödets belopp? Fråga om eller diskutera underhållstödet.

Moderator: FPA | barnfamiljer

Användarvisningsbild
FPA | barnfamiljer
Inlägg:707
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:53

VANLIGA FRÅGOR: UNDERHÅLLSSTÖD

Oläst inlägg av FPA | barnfamiljer » 16 feb 2016, 13:46

Vad är skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd?

Underhållsbidraget är det belopp som den underhållsskyldiga enligt underhållsavtalet eller tingsrättens beslut ska betala varje månad till den förälder som barnet bor hos. Underhållsstödet är en förmån som FPA betalar. Om underhållsbidragets belopp är mindre än underhållsstödet kan den förälder som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd från FPA för att trygga barnets underhåll. Samma gäller om den underhållsskyldiga inte betalar underhållsbidrag eller om det inte finns någon underhållsskyldig (faderskapet har inte fastställts).

Varför meddelar FPA inte om indexförhöjningen av underhållsbidraget åt alla som är underhållsskyldiga?

Vid årsskiftet meddelar FPA om indexförhöjningen av underhållsbidraget till de underhållsskyldiga och de mottagare av underhållsstöd till vilka utbetalningen går via FPA.

Föräldrarna kan också ordna betalningen av underhållsbidrag sinsemellan, dvs. så att den underhållsskyldiga betalar underhållsbidraget direkt till den förälder som barnet bor hos. I sådana fall känner FPA inte till underhållsavtalet mellan föräldrarna. Det är alltså i praktiken omöjligt för FPA att skicka ut information om indexförhöjning eftersom FPA inte kan veta vem som är underhållsskyldig.

På FPA:s webbplats står det att underhållsstödet är drygt 150 euro. Varför har jag bara 130 euro i underhållsstöd?

Summan är det fulla underhållsstödet som FPA kan betala ut. Underhållsstödets belopp kan alltså också vara mindre, beroende på hur ert underhållsavtal ser ut.

FPA betalar ut underhållsstöd enligt vad som bestäms i underhållsavtalet. Om ni i underhållsavtalet kommit överens om att underhållsbidragets belopp är 130 euro/månad eller om tingsrätten i underhållsdomen fastslagit att underhållsbidraget är 130 euro/månad och det varken i avtalet eller i domen finns ett omnämnande om att den underhållsskyldiga har bristande försörjningsförmåga kan FPA inte betala ut ett högre underhållsstöd.

Om det i underhållsavtalet eller i underhållsdomen står att underhållsstödets belopp är 130 euro på grund av den underhållsskyldigas bristande försörjningsförmåga (= att han eller hon har för låga inkomster) kan FPA betala ut fullt underhållsstöd till föräldern som barnet bor hos.

Om du vill söka ändring i underhållsavtalet eller tingsrättens dom ska du ta kontakt med antingen barnatillsyningsmannen eller tingsrätten.