VANLIGA FRÅGOR: Vilka FPA-förmåner kan en själständigt boende studerande på andra stadiet få?

Gymnasier, yrkesskolor, folkhögskolor och privata läroanstalter. Studiestöd och studielån. När kan man få studiestöd? När och på vilket sätt inverkar föräldrarnas inkomster?

Moderator: FPA | studiestöd

Användarvisningsbild
FPA | studiestöd
Inlägg:936
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:54

VANLIGA FRÅGOR: Vilka FPA-förmåner kan en själständigt boende studerande på andra stadiet få?

Oläst inlägg av FPA | studiestöd » 08 jul 2019, 14:37

Vilka FPA-förmåner kan en självständigt boende studerande på andra stadiet få?
Om en studerande på andra stadiet bor i en annan bostad än sina föräldrar kan han eller hon få följande stöd för sina studier. Fram till slutet av juli 2019 påverkar föräldrarnas inkomster hur mycket studerande under 18 år får i studiepenning eller bostadstillägg, men från och med augusti 2019 har inkomsterna inte längre någon inverkan.

Studiepenning
• Studerande under 17 år får ingen studiepenning i och med att de får barnbidrag.
• Studiepenningen för 17-åriga studerande är 101,74 euro per månad, men beroende på föräldrarnas inkomster kan beloppet variera mellan 0 och 203,48 euro. Från och med den 1 augusti 2019 är studiepenningen för 17-åringar alltid minst 101,74 euro per månad, och utifrån föräldrarnas inkomster kan beloppet höjas till 203,48 euro.
• Studiepenningen för studerande över 18 år är 250,28 euro per månad, oberoende av föräldrarnas inkomster.
• Läs mer om studiepenningen: https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-studiepenning

Statsgaranti för studielån
• Studerande på andra stadiet under 17 år kan beviljas 300 euro i studielån per månad och studerande över 18 år 650 euro per månad.
• Även en studerande under 17 år som får barnbidrag kan beviljas studielån om han eller hon inte bor tillsammans med sina föräldrar och om föräldrarnas årsinkomster är under 64 400 euro.
• Läs mer om studielånet: https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-studielan

Allmänt bostadsbidrag
• En minderårig studerande kan få bostadsbidrag om han eller hon har beviljats studiestöd eller har så mycket förvärvsinkomster eller motsvarande inkomster att han eller hon kan försörja sig.
• Du kan beräkna beloppet för allmänt bostadsbidrag med hjälp av räknaren för allmänt bostadsbidrag: https://asiointi.kela.fi/aylaskenta_app ... n?&lang=sv
• Läs mer om det allmänna bostadsbidraget: https://asiointi.kela.fi/aylaskenta_app ... n?&lang=sv

Studiestödets bostadstillägg
• Personer som studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och som bor i läroanstaltens elevhem kan få 88,87 euro i studiestödets bostadstillägg per månad.
• Läs mer om studiestödets bostadstillägg: https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-bostadstillagg

Stöd för skolresor
• En studerande kan få skolresestöd om skolvägen är minst 10 kilometer i ena riktningen, om kostnaderna för resorna överstiger 54 euro per månad (med vissa undantag) och om det finns minst sju resor till eller från skolan per vecka.
• Stödet kan beviljas för resor med kollektivtrafik eller skolskjuts. Om dessa inte finns tillgängliga kan man även få stöd för resor med till exempel egen bil.
• Du kan beräkna stödbeloppet med hjälp av räknaren för skolresestöd: https://asiointi.kela.fi/kmtlaskenta_ap ... on?lang=se
• Läs mer om stödet för skolresor: https://www.kela.fi/web/sv/skolresestod

Läromedelstillägg
• Från och med augusti 2019 kan unga studerande i yrkesskolan och på gymnasiet få läromedelstillägg till studiepenningen om familjens årsinkomster är högst 41 100 euro. Läromedelstillägget är 46,80 euro per månad.
• Läromedelstillägg kan beviljas studerande under 20 år som bor tillsammans med sina föräldrar, studerande under 18 år som flyttat hemifrån och även studerande under 17 år som omfattas av barnbidraget.
• Mer information om läromedelstilägget publiceras senare på FPA:s webbplats.
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!