VANLIGA FRÅGOR: Läromaterialstillägget till studiepenningen

Gymnasier, yrkesskolor, folkhögskolor och privata läroanstalter. Studiestöd och studielån. När kan man få studiestöd? När och på vilket sätt inverkar föräldrarnas inkomster?

Moderator: FPA | studiestöd

Användarvisningsbild
FPA | studiestöd
Inlägg:936
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:54

VANLIGA FRÅGOR: Läromaterialstillägget till studiepenningen

Oläst inlägg av FPA | studiestöd » 08 jul 2019, 14:45

Läromaterialstillägget till studiepenningen är 46,80 euro/månad, och kan beviljas från 1.8.2019.

Vem kan få läromaterialstillägg?

Du kan få läromaterialstillägg om
• du är en ogift studerande utan barn
• dina föräldrars sammanlagda inkomster är högst 41 100 euro om året
• du bor hos dina föräldrar och är under 20 år eller bor självständigt och är under 18 år.

Läromaterialstillägg kan också beviljas 15- och 16-åringar fastän de på grund av att de får barnbidrag inte kan få annan studiepenning.

Måste man ansöka om läromaterialstillägg? Hur ansöker man om läromaterialstillägg?

FPA beviljar automatiskt läromaterialstillägg till alla som är berättigade till det. Så om du redan får studiestöd har du också fått läromaterialstillägg. De studiestödsbeslut som gäller läromaterialstillägg gjordes i maj och juni. Kontrollera ditt senaste beslut om studiestöd.

Om du anser att du borde få läromaterialstillägg men du inte har beviljats det som tilläggsstöd ska du kontakta FPA:s kundservice.

Om du ännu inte får någon form av studiestöd (studiepenning, statsgaranti för studielån eller studiestödets bostadstillägg), men du skulle vara berättigad till läromaterialstillägg, ska du ansöka om studiestöd i e-tjänsten eller på ansökningsblankett OT 1r.

Varför finns det inte en egen punkt för läromaterialstillägget i ansökan?

När du ansöker om studiestöd kontrollerar FPA automatiskt vilka alla former av studiestöd du kan få (studiepenning, försörjarförhöjning, läromaterialstillägg, bostadsstöd). Du behöver inte själv ansöka om dem. Men på blanketten ska du ange om du kommer att ansöka om statsgaranti för studielån.

Behövs det bilagor?

Om det behövs bilagor till ansökan om studiestöd framgår det i e-tjänsten. De bilagor som behövs anges också på pappersblanketten. I regel behövs inga bilagor till ansökan om studiestöd.

Kan en vårdnadshavare ansöka om läromaterialstillägg för en minderårigs räkning?

Alla studerande kan själv ansöka om studiestöd. En förälder eller annan vårdnadshavare kan emellertid ansöka om studiestöd för en minderårigs del eller så kan ni göra ansökan tillsammans.
Om en vårdnadshavare ansöker om stödet för en minderårigs räkning går det inte att fylla i ansökan i e-tjänsten. Ansökningsblankett OT 1r skickas till FPA per post eller lämnas in till något av FPA:s serviceställen.

Kan läromaterialstillägget till en minderårig betalas in på vårdnadshavarens eller en förälders konto?

Studiestödet betalas månatligen in på det bankkonto som har uppgetts i ansökan om studiestöd. Det kan vara den studerandes eller vårdnadshavarens konto.

Hur ska man göra om en minderårig studerande inte har ett eget kontonummer eller egna bankkoder?

Om en minderårig studerande inte har ett eget kontonummer eller egna bankkoder kan han eller hon logga in i FPA:s e-tjänst med ett mobilcertifikat eller ansöka om studiestöd på ansökningsblankett OT 1r. Studiestödet kan betalas in på vårdnadshavarens konto.

Vems inkomster beaktas när det gäller läromaterialstillägget?

I fråga om studiestödet beaktas de föräldrars eller den förälders inkomster hos vilka/vilken den studerande bor eller senast har bott. Det är bruttoinkomsterna som gäller och de får vara högst 41 100 euro om året för att man ska kunna få läromaterialstillägg. Alla bestämmelserna om detta hittar du här: https://www.kela.fi/web/sv/studiestod-f ... -inkomster. Den studerande ska dessutom se till att de egna inkomsterna inte överstiger årsinkomstgränsen för studiestödet.
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!