Återbetalning av en del av bostadsbidraget

Valvoja: FPA | studiestöd

Kirjoittaja hehelmin 12 Kesä 2018, 11:46
Hej!

Jag har några frågor gällande det allmänna bostadsbidraget och att ha större inkomster än väntat.

Sedan augusti 2017 har jag beviljats allmänt bostadsbidrag utifrån tanken att jag inte skulle tjäna något alls. Under augusti, oktober och ca halva november har jag haft vikariat, och från halva november fram till slutet av maj månadslön. Jag har inte kommit ihåg att meddela om de förändrade inkomsterna och därför, högst antagligen, fått för stort bostadsbidrag. Jag har dock sagt upp det nuvarande bidraget eftersom jag kommer att bo på annan ort fr.o.m juli och ha en inkomst som är för hög för att få bidraget från augusti 2018 framåt.

Fråga 1. Trots att jag missade mig i november med att meddela om förändringen, ska jag nu sända in en ansökan om mellanjustering? Är det bättre att vänta på den automatiska årsjusteringen, trots att jag inte vet när den sker?

Fråga 2. Då medelinkomsterna per månad beräknas utifrån 12 månader (stämmer detta?), gäller det i mitt fall tidsperioden augusti 2017-juli 2018 eller kalenderåren 2017 och 2018? Eller rent av november 2017-oktober 2018 (om det baseras på min fasta anställning)?

Fråga 3. Ifall ni utgår ifrån t.ex. kalenderår då medelinkomsterna räknas, påverkar min kommande inkomst under augusti 2018 framåt bidraget som jag redan fått (dels under hösten 2017, dels under våren 2018)? Detta trots att jag redan sagt upp bidraget.

Tack i förväg och trevlig sommar!
Mvh, Heidi
Kirjoittaja FPA | studiestöd 13 Kesä 2018, 09:22
Hej hehelmin!

Tack för dina frågor.

Fråga 1: Någon automatisk årsjustering kommer inte att göras om du sagt upp ditt bostadsbidrag. Jag skulle därför råda dig att lämna in en mellanjusteringsansökan och meddela tidpunkten för de förändrade inkomsterna så att det kan kontrolleras fr.o.m. när bostadsbidraget borde ha justerats och ifall du eventuellt få utbetalt för mycket bidrag.

Fråga 2: Vid beräkning av det allmänna bostadsbidraget uppskattas inkomsterna för 12 månader framåt från det att du börjat få bostadsbidraget (eller från det att det senast justerades). I ditt fall har man alltså vid beräkningen av bidraget beaktat dina inkomster under tiden 1.8.2017-31.7.2018. Årsjusteringen skulle då infalla 1.8.2018.

Fråga 3: Se svaret i fråga 2. Endast de inkomster du har under den tid du får bostadsbidrag påverkar bidragets storlek. Din kommande inkomst påverkar inte det tidigare utbetalda bostadsbidraget.

Du är också välkommen att kontakta FPA:s telefonservice ifall du ännu funderar på något.

Jag önskar dig en trevlig fortsättning på sommaren.

Elisabeth | FPA studiestöd
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!
Vastaa