Företagarens arbetslöshetsförmån och inkomstgräns

Vilka inkomster beaktas? Hur påverkas arbetslöshetsförmånerna av lön, kapitalinkomster eller sociala förmåner? Ställ frågor om hur olika inkomster inverkar på arbetslöshetsförmånerna.

Moderator: FPA | arbetslöshetsförmåner

Användarvisningsbild
mix45

Företagarens arbetslöshetsförmån och inkomstgräns

Oläst inlägg av mix45 » 04 jun 2020, 10:50

FRÅGAFP.Min fråga gäller arbetslöshetsförmån för företagare, Jag har erhållit arbetslöshetsförmån nu sedan mitten av mars då corona omöjliggjorde mitt företagande. Nu har jag i juni fått några arbetsuppdrag som jag kan fakturera. Men av dessa fakturor kan jag inte betala mig själv lön eftersom tex Föpl avgiften (som jag skjutit upp) ändå skall betalas. Hur påverkar detta min arbetslöshetsförmån och hur redovisar jag fakturorna som ju inte är en direkt lön.

Användarvisningsbild
FPA | arbetslöshetsförmåner
Inlägg:198
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:56

Re: Företagarens arbetslöshetsförmån och inkomstgräns

Oläst inlägg av FPA | arbetslöshetsförmåner » 04 jun 2020, 14:53

Hej mix45!

Tack för din fråga.

Om du vid sidan av arbetsmarknadsstödet har inkomster av företagsverksamheten minskar inkomsterna beloppet av arbetsmarknadsstödet. Du kan ändå tjäna upp till 300 euro i månaden utan att det inverkar på arbetsmarknadsstödet.

Som inkomster beaktas den summa som du enligt uppskattning anger som inkomst av företagsverksamheten per månad. Med inkomster avses lön som du som företagare betalar till dig själv, förvärvsinkomst av företagsverksamheten och förvärvsinkomstandelen av dividendinkomster (utdelningsinkomster). Avdragbara från inkomsten är utgifter som beror på förvärvarande eller bevarande av inkomsten. Sådana utgifter är t.ex. betalda löner och hyror samt arbetsredskap som köpts för användning inom företaget och produkter som köpts för försäljning.

Om inkomsten minus avdrag är högst 300 euro/månad påverkar den alltså inte ditt arbetsmarknadsstöd och du behöver inte redovisa för inkomsten till FPA. Om inkomsten är högre och högre än du tidigare uppskattat råder jag dig att kontakta FPA:s telefontjänst så att vi kan kontrollera ifall arbetsmarknadsstödet för juni behöver justeras.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA arbetslöshetsförmåner
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!

Användarvisningsbild
Tommy123456

Re: Företagarens arbetslöshetsförmån och inkomstgräns

Oläst inlägg av Tommy123456 » 08 jul 2020, 10:31

Hej. Intressant att i en tråd så är inkomsten oväsentlig men i denna tråd har det en betydande andel! Hur ska det vara?

Tråden jag refererar till var ovan denna.

Min egen fundering var denna:

Företagaren är arbetslös pga korona. Pga företagets karaktär kommer en intäkt till företaget i juli på 20000€. Företagets utgifter i juli är 10000€. Restrerande del av året är intäkterna 0€ medan utgifterna är totalt under året 60000€. Har företagaren rätt till arbetslöshetsförmån?


Frågan ställs pga jag vet inte hur detta tolkas

Användarvisningsbild
Tommy12345

Re: Företagarens arbetslöshetsförmån och inkomstgräns

Oläst inlägg av Tommy12345 » 15 jul 2020, 19:40

Dåligt med kunniga från fpa då inget svar kommer

Användarvisningsbild
FPA | arbetslöshetsförmåner
Inlägg:198
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:56

Re: Företagarens arbetslöshetsförmån och inkomstgräns

Oläst inlägg av FPA | arbetslöshetsförmåner » 16 jul 2020, 15:43

Hej Tommy12345!

Vill börja med om att be om ursäkt för att du fått vänta länge med att få svar, hade helt enkelt missat din följdfråga.

Inkomsten har betydelse när man söker om arbetslöshetsförmån. Det är dock betalningsdagen som numera är avgörande och inte när man utför arbetet.

När du sökte om arbetslöshetsförmån som företagare gjorde du säkert en uppskattning på vad dina inkomster är per månad.
Om inkomsterna ändrar så skall du meddela det när du lämnar in anmälan om arbetslöshetstid.
När du lämnar in anmälan för en period på 20 dagar (alternativt för en månad) så skall du meddela vad dina inkomster varit just under den perioden. Med inkomst menas då den lön du har kunnat lyfta åt dig själv.

Handläggaren avgör din rätt till arbetslöshetsförmån när du lämnat in anmälan.
Förklara din situation och dina inkomster så tydligt som möjligt i din anmälan, tex på tilläggsuppgifter.
Vid behov så kontaktar handläggaren dig innan beslutet ges, ifall något är oklart.

Vänliga hälsningar

Tina | FPA arbetslöshetsförmåner
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!

Användarvisningsbild
Tommy12345

Re: Företagarens arbetslöshetsförmån och inkomstgräns

Oläst inlägg av Tommy12345 » 17 jul 2020, 22:12

Hej

En företagare, enskild näringsidkare samt bolagsman i öppna bolag och i kommanditbolag betalar aldrig ut en lön till sig!!! Så att skriva om lön i ovannämnda företagsformer är fel.

De får en företagsinkomst förutsatt att inkomsterna är högre än kostnaderna inklusive avskrivningar, räntor och dylikt. I övrigt fall blir det en förlust.

Har inte ännu fått något Exakt svar på frågan. Om jag erhåller en betalning på 1000€ men har kostnader i firman på 2000€ har jag då en inkomst eller inte? Märkväl att företag har årsredovisning och inte som en arbetare med månadslön.

Vad jag kan utläsa från ert svar är att jag inte har en inkomst under den perioden.

Alla företag fakturerar inte för sitt arbete. Denna fråga är från ett sådant företag där produkten tillverkades ifjol men säljs iår. Finns ju också en hel del växthusföretag som säljer sina grönsaker nu med brakförluster, har de också en inkomst då de erhåller likvid varje vecka? Kostnaderna att producera grönsaken är mångfubbelt högre.

Användarvisningsbild
FPA | arbetslöshetsförmåner
Inlägg:198
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:56

Re: Företagarens arbetslöshetsförmån och inkomstgräns

Oläst inlägg av FPA | arbetslöshetsförmåner » 20 jul 2020, 15:16

Hej Tommy12345!

Svaret på din fråga framgår redan i ovannämnda svar av den 4.6.2020. Dock har det s.k. skyddade beloppet höjts så att du kan ha en inkomst upp till 500 euro i månaden utan att det inverkar på arbetsmarknadsstödet. Det skyddade beloppet var tidigare 300 euro i månaden.

När du som företagare ansöker om det tillfälliga arbetsmarknadsstödet för företagare skall du själv uppskatta din inkomst av företagsverksamheten per månad. Med inkomster avses den lön som du som företagare betalar till dig själv, förvärvsinkomst av företagsverksamheten och förvärvsinkomstandelen av dividendinkomster (utdelningsinkomster). Från inkomsten avdras utgifter som beror på förvärvande eller bevarande av inkomsten.

Om utgifterna är högre än inkomsten så har du ingen inkomst som skall beaktas (jämkas) vid utbetalning av arbetsmarknadsstödet. Arbetsmarknadsstödet betalas då till fullt belopp.

Arbetsmarknadsstödet för företagare är en tillfällig förmån. Det är förståeligt att det är svårt att uppskatta den månatliga inkomsten. Därför är det viktigt att du, när du lämnar in din anmälan om arbetslöshetstid, meddelar ifall inkomsten blir högre eller lägre jämfört med vad du uppskattat den till när du lämnade in din ansökan.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA arbetslöshetsförmåner
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!

Användarvisningsbild
Tommy12345

Re: Företagarens arbetslöshetsförmån och inkomstgräns

Oläst inlägg av Tommy12345 » 20 jul 2020, 15:36

Hej

Så kapitalinkomstandelen påverkar inte stödet utan enbart förvärvsinkomsterna? Som ni vet så delas ju en företagares inkomst i kapital och förvärvsinkomst där kapitalinkomsten räknas före förvärvsinkomsten.

Avskrivningar, räntor är alla avdragbara utgifter?

Användarvisningsbild
FPA | arbetslöshetsförmåner
Inlägg:198
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:56

Re: Företagarens arbetslöshetsförmån och inkomstgräns

Oläst inlägg av FPA | arbetslöshetsförmåner » 21 jul 2020, 10:30

Hej igen Tommy!

Med inkomster avses lön som du som företagare betalar till dig själv, förvärvsinkomst av företagsverksamheten och förvärvsinkomstandelen av dividendinkomster (utdelningsinkomster).

Avdragbara från inkomsten är utgifter som beror på förvärvarande eller bevarande av inkomsten. Sådana utgifter är t.ex. betalda löner och hyror samt arbetsredskap som köpts för användning inom företaget och produkter som köpts för försäljning.

Om du är osäker på avdragen, så kan du vid inlämnande av anmälan om arbetslöshetstiden specificera dina avdrag. Handläggaren kontrollerar då vilka avdrag från förvärvsinkomsten som skall beaktas vid en eventuell jämkning.

Du hittar närmare information om det temporära arbetsmarknadsstödet för företagare här: www.fpa.fi/arbetsloshetsformaner-foretagare.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA arbetslöshetsförmåner
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!