UKK: Lastenhoidon tuet

Kenelle joustavaa hoitorahaa? Mistä alkaen kotihoidon tukea voi hakea? Kysy ja keskustele lastenhoidon tuista.

Valvoja: Kela-Kerttu

Avatar
Kela-Kerttu
Viestit:31823
Liittynyt: 23 Tammi 2014, 10:58
Paikkakunta: KELA

UKK: Lastenhoidon tuet

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela-Kerttu » 25 Syys 2014, 15:12

Mitä eroa on hoitovapaalla ja kotihoidon tuella?

Voit jäädä vanhempainrahakauden jälkeen työstäsi palkattomalle hoitovapaalle. Voit olla hoitovapaalla, kunnes lapsesi täyttää 3 vuotta. Hoitovapaata voit pitää kahdessa jaksossa lasta kohti ja hoitovapaasta sovit työnantajasi kanssa. Hoitovapaata on mahdollista pitää useammassakin jaksossa, jos saat siihen työnantajan luvan.

Perheellä on oikeus kotihoidon tukeen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jolle ei ole varattuna kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Kotihoidon tukea ei myönnetä alle kuukauden pituiselle jaksolle. Kotihoidon tuen voi hakea Kelasta useammassa jaksossa ja se myönnetään aina, kun kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei ole varattuna ja perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Vanhemmat voivat olla työssä, opiskelijana, lomalla jne.. Tärkeintä on se, että lapselle ei ole varattuna kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Lapsen hoitajana voi olla siis myös esim. mummo tai kotiin palkattu yksityinen hoitaja. Lapsi voi olla myös yksityisessä päivähoidossa.

Milloin hoitovapaata pitää anoa? Entä kotihoidon tukea?

Hoitovapaasta sovitaan työnantajan kanssa ja hoitovapaasta täytyy lain mukaan ilmoittaa työnantajalle viimeistään 2 kk ennen sen alkamista.

Kotihoidon tuella on 6 kk takautuva hakuaika, joten hakemus täytyy jättää vireille viimeistään 6 kk sisällä siitä, kun tukea halutaan saada. Hakemuksen voi tietysti jättää vireille jo ennen sitä, kun tukea halutaan saada, ja niin kannattaa tehdäkin, koska hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on n. 4 viikkoa.

Pidän äitiysloman jälkeen vuosilomani ja jään sitten hoitovapaalle, mistä alkaen voin hakea kotihoidon tuen?

Voit hakea tuen heti äitiysloman päättymisen jälkeisestä päivästä. Se, että olet vuosilomalla, ei ole este tuen saamiseen. Muistathan kuitenkin, että jos isä hakee isyysrahaa samalta ajalta, ei ole oikeutta saada kotihoidon tukea.

Saako sisaruksesta kotihoidon tukea, jos äiti on kotona äitiyslomalla vauvan kanssa? Entä jos isä hakee tuen?

Kotihoidon tuen hoitorahana maksetaan hoitorahan ja äidille maksettavan äitiys- tai vanhempainrahan erotus. Käytännössä hoitorahaa ei jää maksuun, koska hoitoraha yhdestä lapsesta on pienempi kuin vähimmäismääräinen äitiysraha. Perheen tuloista ja perhekoosta riippuen hoitolisää voi jäädä maksuun äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana. Voit arvioida hoitolisän määrää lastenhoidon tuen laskurilla.

Tilanne on sama, vaikka kotihoidon tuen hakisi isä.

Voiko yli 3-vuotiaan lapsen kotihoitoon saada tukea?

Kela maksaa kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jolle ei ole varattuna kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Jos hänen kanssaan kotona hoidetaan myös yli 3-vuotiasta sisarusta, voi yli 3-vuotiaasta saada kotihoidon tuen sisaruskorotusta. Jos perheen nuorin lapsi on yli 3-vuotias, ei kotihoidon tukeen ole oikeutta.

Jos yli 3-vuotiasta hoitaa kotiin palkattu hoitaja, voi Kelasta hakea yksityisen hoidon tukea, joka maksetaan suoraan hoitajalle. Hoitaja ei voi olla saman perheen jäsen.

Voinko saada joustavaa hoitorahaa kun olen osa-aikatyössä ja minulla on 3-vuotias lapsi?

Kun perheessänne on alle 3-vuotias lapsi ja olet virka- tai työsuhteessa tai olet YEL/MYEL-vakuutettu yrittäjä, ja työaikasi on enintään 30 tuntia/vko, voit saada joustavan hoitorahaa.

Joustava hoitoraha on porrastettu kahteen ryhmään vanhemman työajan mukaan. Tarkemmat määrät työajan lyhennykselle ja tuen määrälle löytyvät:
www.kela.fi/joustava-hoitoraha-maara-ja-maksaminen

Joustavassa hoitorahassa on 6 kuukauden takautuva hakuaika. Liitteeksi tarvitset työnantajan todistuksen työajasta.

Voiko joustavaa hoitorahaa ja kotihoidon tukea saada yhtä aikaa? Esim. jos äiti lyhentää työaikaa, mutta alle 3-vuotias lapsi hoidetaan kokonaan kotona.

Vanhemmat voivat päättää keskenään kumpi vanhemmista on lapsen pääasiallinen hoitaja ja hakee kotihoidon tukea.

Jos äiti on lapsen pääasiallinen hoitaja, äiti hakee kotihoidon tuen, tällöin hänellä ei ole oikeutta joustavaan hoitorahaan. Tässä tilanteessa on lapsen isällä oikeus hakea joustavaa hoitorahaa, jos hänen viikoittainen työaikansa on enintään 30 tuntia.

Jos lapsen isä on pääasiallinen hoitaja, voi hän hakea kotihoidon tukea, jolloin äiti voi hakea joustavaa hoitorahaa.

Jos lapsen pääasiallinen hoitaja on joku muu kuin jompikumpi vanhemmista, kumpi tahansa voi hakea kotihoidon tukea. Ja molemmilla vanhemmilla on oikeus hakea joustavaa hoitorahaa jos sen edellytykset täyttyvät.

Voinko saada samaan aikaan työttömyyspäivärahaa ja kotihoidon tukea? Jos voi, niin kannattaako kyseisiä etuuksia hakea päällekkäin.

Voit hakea kotihoidon tukea silloin, kun perheessänne on alle 3-vuotias lapsi, jolle ei ole varattu kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Voit olla samaan aikaan työttömänä työnhakijana ja saada työttömyyspäivärahaa (= ansiosidonnainen päiväraha, työmarkkinatuki tai peruspäiväraha). Kotihoidon tuki kuitenkin vähennetään päivärahastasi. Mahdollista kuntalisää ei vähennetä.

Asiakas voi itse valita hakeeko hän kahta etuutta samaan aikaan. Etuuksien yhteensovituksesta voi kysyä tarkemmin työttömyysetuuden maksajalta, eli työttömyyskassalta tai Kelan työttömyysetuuksien asiakaspalvelusta 020 692 210. Palvelu on avoinna arkisin klo 9 - 16.

Lisää tietoa löydät myös Kysy työttömyysturvasta -palstan UKK-osiosta.

Voinko saada kotihoidon tukea kesän ajalta, jos lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Kotihoidon tukeen tai yksityisen hoidon tukeen ei ole oikeutta kesäloman ajalta, jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei ole irtisanottu. Joissakin kunnissa on käytössä hoitopaikkatakuu, asiakas voi tiedustella omasta kotikunnastaan, miten tämä vaikuttaa kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen tukioikeuteen.

Päivitetty: 23.2.2021
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta www.kela.fi/asiointi