Inkomstbunden arbetslöshetsdagpenning och sjukdagpenning

Valvoja: FPA | förmåner under sjukdomstid

Kirjoittaja FPA | förmåner under sjukdomstid 01 Syys 2017, 10:51
Hej Lasseliten!

Fackföreningen betalar vanligen inkomstbunden dagpenning under självrisktiden (karenstiden) för sjukdagpenningen. Självrisktiden är 1+9 vardagar. Eftersom inkomstbunden dagpenning inte utbetalas unden sjukdagpenningsperioden, minskar det inte antalet inkomstbundna dagpenningsdagar. Det skulle kunna vara bra, om du kan vara i kontakt också med din fackförening för att få information också från dem.

Sjukdagpenningen kan vara mindre än inkomstbunden dagpenning. Du kan använda vår räknare för sjukdagpenningen för att få en uppskattning om summan: http://www.kela.fi/web/sv/berakningar. För att ansöka om sjukdagpenning från Fpa, behöver vi en ansökan samt ett läkarintyg. Du kan läsa mer om sjukdagpenning från vår hemsida http://www.kela.fi/web/sv/sjukdagpenning.

Jag önskar dig en trevlig veckoslut!

Med vänlig hälsning
Kati | FPA förmåner under sjukdomstid
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst !
Kirjoittaja Pjuske 13 Syys 2017, 10:40
Hej.

Jag i min tur undrar, vad som händer när man anmälar till TE-Keskus, att man är på sjukledighet.
Risikerar man att förlora rätten till sjukdagpenning, ifall man anmälar, att man är reda att ta emot arbete som motsvarar ens begränsade arbetsförmåga under sjukledigheten?
Eller också svarar man att man Inte är reda att ta emot ett sådant arbete. Risikerar man då att en ny karenstid utmätas, när man åter anmälar sig som arbetslös.
Kan Kela svara på någon del av dessa frågor?
Kirjoittaja FPA | förmåner under sjukdomstid 14 Syys 2017, 11:25
Hej Pjuske,

tack för dina intressanta frågor!

Du har även som arbetslös arbetssökande möjlighet att få sjukdagpenning. Sjukdagpenning och arbetslöshetsersättning betalas inte samtidigt för samma tid. När du meddelar till arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) att du är sjukskriven, betalas arbetslöshetsersättning ut för sjukdagpenningens självrisktid. Från FPAs hemsidor kan du läsa mera om sjukdagpenning för arbetslösa.

Ifall du beviljas en sjukdagpenning från FPA bör du under den tiden inte arbeta eller ta emot arbetsersbjudanden. Efter att din sjukskrivning är över och du återgår som arbetslös arbetssökande får du ingen ny karenstid.
Kom bara ihåg att meddela hur din situation ser ut även till arbets- och näringsbyrån!

Jag önskar dig en trevlig kommande höst!

Hälsningar
Tanja FPA | förmåner under sjukdomstid
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst !
Vastaa