VANLIGA FRÅGOR: FÖRSÖRJNING UNDER SJUKDOMSTID

Hur fastställs sjukdagpenningen? Hur länge kan man få sjukdagpenning/partiell sjukdagpenning? Kan man studera eller arbeta under sjukledigheten?

Moderator: FPA | förmåner under sjukdomstid

Användarvisningsbild
FPA | förmåner under sjukdomstid
Inlägg:211
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:59

VANLIGA FRÅGOR: FÖRSÖRJNING UNDER SJUKDOMSTID

Oläst inlägg av FPA | förmåner under sjukdomstid » 16 feb 2016, 14:50

Hur länge betalar arbetsgivaren lön för sjukdomstid?

Kollektivavtalet för din bransch bestämmer hur länge du får lön när du blivit sjuk. Fråga din arbetsgivare.


Hur söker jag sjukdagpenning?

Gör ansökan om sjukdagpenning i FPA:s e-tjänst. Lämna in ett läkarintyg eller läkarutlåtande som bilaga. Bilagor kan lämnas in via e-tjänsten.
Om du får lön under sjukdomstiden kan din arbetsgivare söka sjukdagpenning genom att meddela FPA dina löneuppgifter. Fyll då i en egen ansökan i e-tjänsten. Det gör handläggningen av ansökan snabbare.


Vilka inkomster baserar sig sjukdagpenningen på?

Grunden för sjukdagpenningen är i första hand beskattningsuppgifterna som fås året innan den insjuknade får rätt till förmånen. För sjukdagpenning som börjar betalas ut år 2015 används inkomsterna år 2013 och för sjukdagpenning som börjar betalas ut år 2016 används inkomsterna år 2014 osv. Om inkomsterna har stigit avsevärt (= med minst 20 %) jämfört med beskattningsåret, kan inkomsterna under de senaste sex månaderna användas som grund för förmånen. Om du inte har haft inkomster under de senaste sex månaderna, anger arbetsgivaren inkomstuppgifterna för den tid som det finns inkomster. Inkomsterna anges i regel för tiden omedelbart före tiden med sjukdagpenning.

Sjukdagpenningens belopp kan också basera sig på arbetslöshetsförmån eller studiestöd, om du haft någondera under de senaste fyra månaderna. Den föregående förmånen används som grund för sjukdagpenningen om du inte har några andra inkomster som sjukdagpenningen kan grunda sig på.

Beräkningsprogrammet för sjukdagpenning hittar du bland FPA:s beräkningsprogram på http://www.fpa.fi/berakningar.


Hur betalas sjukdagpenningen ut?

Sjukdagpenningen betalas i perioder i efterskott. Den första betalningsperioden omfattar de sex första vardagarna efter karenstiden och de följande betalningsperioderna består av 25 vardagar var. Om arbetsoförmågan varar kortare tid än utbetalningsperioden betalas dagpenningen den sista bankdagen under tiden av arbetsoförmåga.

Om tiden med sjukdagpenning fortsätter kompletteras den föregående postens period så att den blir full (6 eller 25 dagar) och därefter fortsätter man med 25-dagarsperioder. Om den föregående betalningsposten inte ännu betalats ut när beslutet om fortsatt dagpenning fattas, kan den betalningsdag som meddelats i det föregående beslutet ändras.


Jag är företagare, har jag rätt till sjukdagpenning?

Om du är en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare har du rätt till sjukdagpenning från FPA. Om din arbetsinsats i företaget är liten och du inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring kan du också ha rätt till sjukdagpenning.

För FöPL-dagpenningen är självrisktiden dagen då du blev sjuk och de därpå följande tre vardagarna. FöPL-dagpenning betalas högst till slutet av självriskperioden i samband med sjukdagpenning (dagen då du blev sjuk + 9 vardagar).

FöPL-dagpenningens belopp bestäms utifrån FöPL-arbetsinkomsten. FöPL-försäkringen måste gälla fram till dagen innan arbetsoförmågan började för att du ska kunna få FöPL-dagpenning.

http://www.kela.fi/web/sv/375


Jag studerar, har jag rätt till sjukdagpenning?

Om du blir sjuk medan du studerar har du rätt till sjukdagpenning. Om du kommer att vara sjuk längre än två månader är sjukdagpenningen ett lämpligare alternativ än studiestöd för att trygga din försörjning.

Om du är heltidsstuderande som beviljats sjukdagpenning kan du studera i liten skala medan du har sjukdagpenning. Med studier i liten skala avses studier som till sin omfattning utgör högst 40 % av den normativa målsatta studieframgången per termin eller per läsår. Du kan dock inte förvärvsarbeta samtidigt.

http://www.kela.fi/web/sv/sjugdagpenning_for_vem