Medicinkostnader utan ersättning

Valvoja: FPA | förmåner under sjukdomstid

Kirjoittaja med 10 Helmi 2019, 01:03
Hejsan!

Jag äter för tillfället en väldigt dyr medicin som jag blivit ordinerad då den hjälper mot min sjukdom men jag får inte någon läkemedelsersättning för den då jag har fel sjukdomskod. Jag undrar om kostnaderna för dessa mediciner också räknas i årssjälvrisken (kostnadstaket) för mediciner. Dvs då jag köpt medicinen för 572 euro så behöver jag bara betala 2,50? Eller är det så att jag är illa tvungen att finansiera medicinen på egen hand hela året?
Kirjoittaja FPA | förmåner under sjukdomstid 11 Helmi 2019, 14:16
Hej Med!

Tack för din intressanta fråga. Läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, beslutar om ersättningsstatusen, dvs. ersättningsrätten, för läkemedel.

Nu nämner du inte vilket läkemedel det gäller så jag kan inte svara på din fråga om du får grundersättning eller om du betalar läkemedlet i sin helhet.

Grundersättning ges först efter att man betalat initialsjälvrisken i sin helhet. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår.

Här kan du söka information om pris och ersättning för läkemedel som säljs i Finland. Du kan även ringa vår kundtjänst för att kontrollera rätt till grundersättning.

Önskar dig en bra fortsättning på vintern!

Vänliga hälsningar

Linda
FPA | förmåner under sjukdomstid
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst !
Kirjoittaja Med 11 Helmi 2019, 22:55
Hej igen! Jag får varken grundersättning eller specialersättning då jag inte har rätt till det. Betalar jag då medicinen själv utan att täckas av kostnadstaket på 572 euro?
Kirjoittaja FPA | förmåner under sjukdomstid 13 Helmi 2019, 13:41
Hej Med!

Tack för din fråga.

Den andel som man själv betalar av priset på ersättningsgilla receptbelagda läkemedel räknas in i årssjälvrisken för läkemedel.

Om läkemedlet du köpt inte är ersättningsbart räknas det inte in i självrisken.

Vänliga hälsningar

Linda
FPA | förmåner under sjukdomstid
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst !
Vastaa