VANLIGA FRÅGOR: STÖD FÖR SJUKVÅRDSKOSTNADER

Vad ersätts av en privatläkares arvode eller av tandvård? Vad får man för ersättningar för läkemedel? Vilka resor ersätts?

Moderator: FPA | förmåner under sjukdomstid

Användarvisningsbild
FPA | förmåner under sjukdomstid
Inlägg:205
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:59

VANLIGA FRÅGOR: STÖD FÖR SJUKVÅRDSKOSTNADER

Oläst inlägg av FPA | förmåner under sjukdomstid » 16 feb 2016, 15:00

När har man rätt till ersättning för taxiresor?

Du kan få ersättning för en taxiresa när en representant för hälsovården gjort bedömningen att du på grund av din hälsa måste få åka taxi och du fått ett intyg på detta (SV 67r).

Om du använder taxi på grund av besvärliga trafikförhållanden ska du motivera detta när du beställer taxi.
Beställ alltid taxi från taxiförmedlingscentralen i ditt eget sjukvårdsdistrikt – då betalar du en självriskandel på 16 euro per enkelresa. Telefonnummer till taxiförmedlingscentralerna hittar du på adressen http://www.kela.fi/web/sv/resor_taxiresor


Ersätter FPA avgifter för besök på hälsovårdscentraler och sjukhus?

FPA ersätter inte avgifter hos den offentliga hälso- och sjukvården, som t.ex. poliklinik-, besöks- och vårddagsavgifter. Avgifterna räknas dock med i maximibeloppet för avgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården (år 2015 var maximibeloppet 679 euro). Fråga hos din hälsovårdscentral eller på sjukhuset om du vill veta hur stort belopp som räknats med i takbeloppt för dig.


Kan jag få en högre ersättning för läkemedel?

Diskutera med den läkare som behandlar dig ifall du har långvariga sjukdomar (t.ex. astma, diabetes, blodtryckssjukdom) och använder läkemedel som kan ge specialersättning. Din läkare kan ge dig ett utlåtande B som du behöver för att ansöka om rätt till ersättning. På basis av utlåtande B avgör FPA om du kan få högre ersättning för läkemedlen i fråga.

Efter att du nått takbeloppet för läkemedelskostnader betalar du för de överskridande läkemedelskostnaderna en läkemedelsspecifik självrisk på 1,50 euro varje gång du köper ett läkemedel.


Hur ansöker jag om reseersättning för barn?

Reseersättningarna både för barnet och för den familjemedlem eller följeslagare som reser med barnet ansöks genom att använda barnets personbeteckning. Man kan ansöka om ersättningen via e-tjänsten, om barnet har egna nätbankskoder.


Var hittar jag mer information om sjukvård utomlands?

Information om hur man ska göra om man blir sjuk utomlands finns på följande webbsidor:

http://www.kela.fi/web/sv/sjukvard-utomlands
https://www.vardenhetsval.fi/halso-och- ... utomlands/