VANLIGA FRÅGOR: REHABILITERING

Vilka alternativ erbjuder FPA då man återgår till arbete eller studier? I vilka situationer kan man få rehabiliteringspenning?

Moderator: FPA | förmåner under sjukdomstid

Användarvisningsbild
FPA | förmåner under sjukdomstid
Inlägg:210
Blev medlem: 14 dec 2015, 12:59

VANLIGA FRÅGOR: REHABILITERING

Oläst inlägg av FPA | förmåner under sjukdomstid » 16 feb 2016, 15:04

Hur får jag delta i rehabilitering?

När du behöver rehabilitering ska du ta kontakt med din behandlande läkare, företagsläkaren eller FPA. Tillsammans med läkaren kan du fundera om rehabilitering kan hjälpa dig i din situation. Om det behövs kan läkaren ge ett utlåtande om ditt rehabiliteringsbehov och föreslå rehabilitering.

När du har fått läkarutlåtandet (eller rehabiliteringsplanen) kan du ansöka om rehabilitering hos FPA.


Får jag lön under rehabiliteringstiden?

Det är ofta fastslaget i kollektivavtalet om du får lön under rehabiliteringstiden eller inte. Fråga din arbetsgivare om löneutbetalningen.


När kan jag beviljas rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden?

Rehabiliteringspenningen tryggar din försörjning medan du deltar i rehabilitering och inte kan arbeta och din arbetsgivare inte betalar dig lön under rehabiliteringstiden.

Du kan också beviljas rehabiliteringspenning om du deltagit i rehabilitering under din semester eller någon annan motsvarande avlönad ledig tid och som du fått lön eller ersättning för.

Du kan beviljas rehabiliteringspenning om du är 16–67 år och målet med rehabiliteringen är att du ska kunna stanna kvar i arbetslivet, återvända till eller komma ut i arbetslivet. Du ska också ha ett godtagbart rehabiliteringsbeslut t.ex. från FPA eller företagshälsovården.

För att du ska kunna beviljas rehabiliteringspenning behövs en utredning om att du deltagit i rehabilitering.

Du kan beviljas rehabiliteringspenning för unga om du är 16–19 år och
• din arbetsförmåga eller dina möjligheter att välja yrke och arbete är försämrade på grund av din sjukdom eller funktionsnedsättning
• du behöver speciella stödfunktioner när du studerar eller deltar i annan rehabilitering
• rehabiliteringen grundar sig på en individuell studie- och rehabiliteringsplan som gjorts upp i din hemkommun.

Du kan göra en uppskattning av beloppet på din rehabiliteringspenning med beräkningsprogrammet på http://www.kela.fi/web/sv/berakningar


Vad är partiell sjukdagpenning?

Syftet med partiell sjukdagpenning är att stödja en arbetsoförmögen person så att han eller hon kan stanna kvar i arbetslivet och återgå till sitt arbete. Partiell sjukdagpenning är avsedd för personer som
• arbetar heltid som anställda
• har två eller flera deltidsarbeten, eller
• arbetar som företagare.

Du kan ansöka om partiell sjukdagpenning om du har en heltidsanställning och du trots din arbetsoförmåga kan utföra en del av dina arbetsuppgifter.
Din arbetstid ska under tiden med partiell sjukdagpenning minska till 40–60 % av arbetstiden för heltidsarbetet. Arbetstiden kan minskas genom att minska antingen arbetstiden per dag eller arbetstiden per vecka. Arbetstagaren ska komma överens med arbetsgivaren om minskningen av arbetstiden och lämna in en utredning om detta till FPA (utredning SV 28r).

Den partiella sjukdagpenningens belopp är hälften av sjukdagpenningens belopp.