Metsän omistus ilman hallintaoikeutta-Topimeentulotuki

Voinko saada toimeentulotukea asumismenoihin? Mitä jos rahani eivät riitä elämiseen? Voiko Kelasta saada vuokravakuuden? Kysy ja keskustele eri menojen vaikutuksesta toimeentulotukeen.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
amara+1
Viestit:2
Liittynyt: 27 Loka 2019, 18:02

Metsän omistus ilman hallintaoikeutta-Topimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja amara+1 » 03 Marras 2019, 19:34

Hei !

Kuinka otetaan huomioon metsän omistus ilman hallintaoikeutta toimeentulotukea määriteltäessä ?
Kaikki metsän tulothan menee hallintaoikeuden haltijalle.

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:12605
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Metsän omistus ilman hallintaoikeutta-Topimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 04 Marras 2019, 14:33

Hei, amara+1!

Koska toimeentulotuki on viimesijainen taloudellisen tukimuoto, asiakkaalta voidaan edellyttää myös kiinteän omaisuuden realisoimista elantonsa turvaamiseksi.

Anna hakemuksellasi selvitys metsän tuloista ja hallintaoikeudesta.

Ystävällisesti
Susanna | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Vieras

Re: Metsän omistus ilman hallintaoikeutta-Topimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 06 Marras 2019, 09:39

Laki toimeentulotuesta ei tunne tällaista omaisuuden realisoimista. Laki toimeentulotuesta määrittelee toimeentulotuessa huomioon otettaviksi "käytettävissä olevat varat ja tulot", Mm. metsätontti ei ole käytettävissä olevia varoja sikäli kuin laissa toimeentulotuesta käytettävissä olevilla varoilla tarkoitetaan, eikä sen realisoimista voida edellyttää toimeentulon turvaamiseksi ja evätä toimeentulotukea kiinteän varallisuuden tai sen realisoimisesta kieltäytymisen nojalla. Takaisinperintäpäätös on asia erikseen, mutta realisointivaatimuksen noudattamatta jättäminen koskiessa kiinteistön realisoimista ei voi johtaa tuen epäämiseen, eikä kiinteistön laskemiseksi käytettävissä oleviksi varoiksi toimeentulotukilaskemalla. Näin on linjannut KHO ennakkopäätöksellä.

KHO on linjannut (mm. 9.11.2012/3083 KHO:2012:95 päätöksessä. https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuo ... /201203083) sen, mitä käytettävissä olevat varat tarkoittavat toimeentulotuessa. Kunnan toimeentulotukipäätöksessä toimeentulotuen hakijaa oli lainvastaisesti edellytetty myymään kiinteää omaisuutta (tonttia) ja käyttämään tästä realisoituvia varoja toimeentulotuen sijaan, ja toimeentulotuki oltiin epäämässä, mikäli hakija ei realisoi kys. kiinteää omaisuutta. KHO kumosi realisoimisvaatimuksen, ja linjasi, ettei k.o kiinteää omaisuutta voida pitää myöskään tosiasiellisesti käytettävissä olevana varallisuutena sikäli kuin laissa toimeentulotuesta tuloina huomioon "käytettävissä olevat varat" otetaan. Näin ollen kiinteän tonttiomaisuuden realisoimista edellytyksenä tuen saamiseksi, tai sen arvoa, ei voitu huomioida toimeentulotukioikeutta selvitettäessä sitä epäävänä, tai siihen vaikuttavana omaisuutena.

Virheellinen tt-tuen hylkäys kiinteän omaisuuden omistamisen vuoksi ja laiton realisointivaatimus: "Viranhaltija (kunnan) hylkäsi A:n toimeentulotukihakemuksen tammi-maaliskuulle 2011 sillä perusteella, että A:lla oli mahdollisuus turvata elantonsa varallisuudellaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen todeten, että A omisti kiinteistön, jonka verotusarvo oli hiukan yli 9 000 euroa. A:lle oli huhtikuussa 2010 tehdyllä päätöksellä annettu aikaa vuoden 2010 loppuun järjestää taloudellinen tilanteensa esimerkiksi realisoimalla edellä tarkoitettu kiinteistö."

Myös hallinto-oikeus (HaO) toimi laittomasti ja tulkiten lakia toimeentulotuesta virheellisesti, eikä kumonnut laitonta kunnan päätöstä päätöksellään: "Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen. Isovanhemmilta lahjaksi vuonna 1996 saatu kiinteistö ei ollut asumiskäytössä eikä muutoinkaan tarpeen A:n toimeentulon turvaamiseksi. Kun lisäksi otettiin huomioon, että A:lle oli varattu kahdeksan kuukautta aikaa kiinteistön myyntiä varten, kiinteistö oli voitu ottaa huomioon A:n käytettävissä olevana varallisuutena päätettäessä tammi-maaliskuun 2011 toimeentulotuesta."

Josta asia eteni KHO:hon, jossa laittomat päätökset toimeentulotuen epäämisestä kiinteän omaisuuden omistamisen vuoksi peruttiin: "Oikeutta toimeentulotukeen määriteltäessä huomioon voitiin ottaa vain ne varat, jotka olivat henkilön käytettävissä toimeentulotukea myönnettäessä. A:n varoihin kuului edellä tarkoitettu kiinteistö.

Tämä omaisuus ei kuitenkaan ollut toimeentulotuesta annetun lain 6 §:n ja 12 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla A:n käytettävissä olevaa varallisuutta.


Toimeentulotukea myönnettäessä KÄYTETTÄVISSÄ OLEVILLA VAROILLA TARKOITETTIIN sellaista omaisuutta, joka oli helposti realisoitavissa tai jonka käytettäväksi saattaminen ei edellyttänyt realisoimistoimia. Toimeentulotuen hakijan varallisuusarvoisen kiinteän omaisuuden myyntiä ei siten voitu asettaa toimeentulotuen myöntämisen edellytykseksi. A:n kiinteistöä ei voitu ottaa hänen varoinaan huomioon määriteltäessä hänen oikeuttaan toimeentulotukeen.

Toimeentulotukea myönnettäessä voidaan samalla määrätä, että toimeentulotuki tai osa siitä peritään takaisin tuen saajalta muun ohella hänen varoistaan. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä ei ollut ratkaistu eikä voitukaan ratkaista, oliko A:n toimeentulotukihakemusta käsiteltäessä toimeentulotuesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteita määrätä toimeentulotuki tai sen osa perittäväksi takaisin.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 momentti, 2 § 1 momentti, 6 §, 12 § 1 ja 2 momentti, 20 § 1 momentti 1 kohta sekä 21 § 1 momentti"


KHO:n päätöksiä tukiasioissa tulee käyttää ennakkopäätöksinä vastaavissa tilanteissa, kuten KELA:n myöntäessään toimeentulotukea: "Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston päätökset sekä palautti asian jaostolle uudelleen käsiteltäväksi lainmukaisen toimeentulotuen myöntämistä varten.

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVILLA VAROILLA TARKOITETTIIN sellaista omaisuutta, joka oli helposti realisoitavissa. Kiinteistöomaisuus ei ollut KHO:n linjauksella helposti realisoitavissa olevaa omaisuutta, eikä täten käytettävissä oleviksi varoiksi huomioitavissa myönnettäessä toimeentulotukea.

KHO KUMOSI LISÄKSI kunnan että HaO:n päätöksen, jonka mukaan: "kun lisäksi otettiin huomioon, että A:lle oli varattu kahdeksan kuukautta aikaa kiinteistön myyntiä varten, kiinteistö oli voitu ottaa huomioon A:n käytettävissä olevana varallisuutena päätettäessä tammi-maaliskuun 2011 toimeentulotuesta."

Näin ollen KHO on linjannut, että jos kiinteistön myyntiin annetaan realisointivaatimus määräajalla, ja tuen hakija ei myy määräajassa kiinteistöä, niin KIINTEISTÖÄ EI KUITENKAAN VOIDA MÄÄRÄAJAN JÄLKEENKÄÄN OTTAA HUOMIOON MÄÄRITELTÄESSÄ TUEN HAKIJAN OIKEUTTA TOIMEENTULOTUKEEN, eli tätä ei voida laskea tuloksi toimeentulotukilaskelmalla realisointivaatimuksen määräajan päätyttyäkään.

Mahdollista tuen takaisinperintää joskus myöhemmin ei KHO ratkaissut, mutta kiinteä tonttiomaisuus ei voinut toimia esteenä toimeentulotuen myöntämiselle, eikä sen myymistä voitu edellyttää ehdoksi toimeentulotuen myöntämiselle, tai sen realisoimatta jättämistä ei voitu huomioida määriteltäessä oikeutta toimeentulotukeen, eikä toimeentulotukea voitu evätä realisointivaatimuksen noudattamatta jättämisestä.

Näin ollen hakijan itsensä ei KELA:n vaatimuksesta täydy luopua tai realisoida sellaista kiinteää omaisuutta kuten ei-omassa asuin käytössä oleva kiinteistö ehtona toimeentulotuen myöntämiselle eikä se voi vaikuttaa toimeentulotukilaskelmaan. Tuki voidaan periä tästä kiinteistöstä myöhemmin realisoituvista varoista takaisin siltä ajalta kun tuki on myönnetty takaisinperintää vastaan k.o omaisuuteen yksilöidystä päätöksestä, JOS HaO antaa tähän myöntymyksen. KELA ei kuitenkaan voi määrittää realisoitumisen ajankohtaa tai vaikuttaa tähän realisointivaatimuksella. Realisoituminen aikanaan voi esimerkiksi tapahtua, jos hakija omasta tahdostaan realisoi kiinteän omaisuuden,

Avatar
amara+1
Viestit:2
Liittynyt: 27 Loka 2019, 18:02

Re: Metsän omistus ilman hallintaoikeutta-Topimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja amara+1 » 08 Marras 2019, 08:16

Kiitos Susanna vastauksesta.

Haakemuksessa pyydät antamaan selvityksen mm. metsän tuloista.

Minun tapauksessani ei metsästä tuloja ole, koska vanhempani ovat lahjoittaessaan meille neljälle lapselle metsätilan, kullekkin 1/4 osan, ja pidättäneet itselleen hallintaoikeuden 25 vuodeksi (jäljellä 23 vuotta) ja näin ollen kaikki metsän tulot menee heille seuraavat 23 vuotta.

Onko tosiaan mahdollista, että voin joutua myymään osuuteni metsästä ennenkuin saan toimeentulotukea ?

En myöskään tiedä, kuinka mahdolllinen myynti voitaisiin toteuttaa, koska hallintaoikeus vanhemmillani.

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:12605
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Metsän omistus ilman hallintaoikeutta-Topimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 08 Marras 2019, 14:03

Hei amara+1!

Varallisuus on yleensä realisoitava eli muutettava rahaksi. Esimerkiksi tileillä olevat säästöt, rahasto-osuudet, säästövakuutukset ja arvopaperit on muutettavissa heti rahaksi. Sen vuoksi ne yleensä katsotaan perustoimeentulotuen laskelmassa heti käytettävissä oleviksi tuloiksi. Muun varallisuuden ja omaisuuden kohdalla annetaan realisointiaikaa.

Sinun kannattaa selvittää asia hakemulla, jotta voimme tutkia asian.

Ystävällisin terveisin
Tiina | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Vieras

Re: Metsän omistus ilman hallintaoikeutta-Topimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 10 Marras 2019, 14:18

Koska realisointia ei voi vaatia niin ei voida antaa realisointiaikaakaan joten realisointiajan antaminen on laitonta. Ja se on myös laiton uhkaus jos uhataan katkaista tuet annetun laittoman realisointiajan jälkeen, tuo saattaa täyttää myös kiristyksen tunnusmerkit. Sitäpaitsi päätöksessä ei voida evätä tukea sellaiselta ajalta tulevaisuudessa jota hakemus ei koske.

Avatar
Vieras

Re: Metsän omistus ilman hallintaoikeutta-Topimeentulotuki

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 11 Marras 2019, 13:35

Näinhän se on KHO on useammassa ennakkopäätöksessä linjannut, että toimeentulotuki on viimesijainen etuus jossa katsotaan haetulle kuukaudelle / ajalle tosiasiallisesti käytettävissä olevien varojen ja tulojen erotus; tosiasiallisesti käytettiviin varoihin eivät kuulu kiinteä omaisuus, koska käytettivissä olevilla varoilla tarkoitetaan KHO linjauksen mukaan "helposti realisoitavia varoja", eli osakkeita ja käteisvaroja ja sellaisia varoja "jotka eivät vaadi realisoimistoimia". Tämä on useammassa KHO päätöksessä esitetty kun kiinteän omaisuuden realisoimisvaatimus on KHO:ssa kumottu (mm. tontti, kesämökki jne.).

Jostain kumman syystä KELA änkyröi eikä noudata KHO linjauksia käyttäen näitä ennakkopäätöksinä. Kiinteän omaisuuden realisoimiskehoitus on laiton, koska ne eivät ole käytettävissä olevia varoja siten kuin laissa toimeentulotuesta käytettävissä olevista varoista säädetään oikeudesta toimeentulotukeen.

Yllä siteerattiinkin jo yksi KHO päätös, jossa kiinteän tontin realisoimista ei voitu vaatia elatuksen turvaamiseksi toimeentulotuen sijasta eikä sitä voitu laskemalla laskea käytettävissä oleviksi varoiksi nyt tai tulevaisuudessa, tai realisoimista edellyttää toimeentulotuen myöntämisen ehtona tai ennen toimeentulotukioikeuden syntymistä.

Toivottavasti jokainen joka saa kiinteän omaisuuden laittoman realisointikehoituksen KELA:lta määräajalla varustettuna, vie asian valituskäsittelyn kautta KHO saakka jotta ennakkopäätöksiä syntyy lisää. Lisäksi kannattaa kannella eduskunnan oikeusasiamielelle.

Toimeentulotuki ei tunne kiinteän omaisuuden realisoimisen vaatimusta eikä sen laskemista käytettäviksi oleviksi varoiksi. KELA:n tulkinta koskien kiinteän omaisuuden realisoinnin edellyttämistä on, kuten jo useamman kerran KHO päätöksissä osoitettu, laiton. Se, että toimeentulotuki on viimesijainen etuus, ei ole missään tekemisissä kiinteän omaisuuden realisoimisen vaateen kanssa. Ne eivät ole käytettävissä olevia varoja, kuten mm. käteinen tai talletukset.