Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Voinko saada toimeentulotukea asumismenoihin? Mitä jos rahani eivät riitä elämiseen? Voiko Kelasta saada vuokravakuuden? Kysy ja keskustele eri menojen vaikutuksesta toimeentulotukeen.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
Vieras

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 24 Heinä 2020, 10:36

Rikosilmoitus pitäisi tehdä aina silloin kun Kela häviää hallinto-oikeudessa ja mysö silloin kun oikaisuvaatimuskeskus muuttaa päätöstä, silloin on näyttöä laittomasta toiminnasta. Hallinto-oikeus eikä Kelan oikaisuvaatimskeskus käsittele yksittäisen virkamiehen menettelyä vaan pelkästään päätöksen laillisuutta. Yksikin tuomio käräjilla voisi vaikuttaa Kelan lakien noudattamiseen paljon. Laillisuusvalvojien ratkaisuilla ei näytä olevan mitään vaikutusta vaan laiton meno jatkuu entiseen tapaan kun ohjeita ei muuteta vaikka laillisuusvalvoja olis todennut ne lain vastaisiksi.

Avatar
lohduton kohtuus kaikessa

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja lohduton kohtuus kaikessa » 26 Heinä 2020, 17:35

Niin, Kelahan on lisännyt tuonne toimeentulotukiohjeeseen tällaisen oman pikkulisäyksensä, mikä ei perustu lakiin:

"Asumismenoja käsitellessä tulee erottaa lain mukaan huomioitavat asumismenot Kelan määrittämistä kohtuullisista asumismenoista. Se, että kaikki edellä mainitut menotovat toimeentulotukilain mukaan huomioitavia kustannuksia ei tarkoita, että menot hyväksyttäisiin kokonaan menona asiakkaan laskelmalla."

Lain mukaan huomioitavat menot ovat lain mukaan huomioitavia menoja vaikka Kela niitä yrittääkin väistellä.

Oikeusapumies sanoi, ettei toimeentulotukilaki ole muuttunut, joten tuo Kelan oma lisäys on täysin perusteeton. Valittakaa siis päätöksistänne, Kela ei voi voittaa, kun se rikkoo lakia.

Avatar
lohduton kohtuus kaikessa

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja lohduton kohtuus kaikessa » 26 Heinä 2020, 17:52

Kela | toimeentulotuki kirjoitti:
21 Heinä 2020, 08:49
Hei!

Laki ohjaa Kelaa arvioimaan asumiskustannusten kohtuullisuutta. www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412#L2P7b

Asumismenojen kohtuullistamisesta, sekä kohtuullisista taloussähkö- ja lämmitysmenoista on kerrottu myös toimeentulotuen etuusohjeessa kohdassa 1.8.9.4. Kohtuulliset asumismenot – Kelan asumisnormi: www.kela.fi/kelan-etuusohjeet_ohjeet-etuuksittain


Ystävällisin terveisin
Hanna | Kela toimeentulotuki
Hei Hanna!

Jos tarkoitat tätä kohtaa, niin siinä ei puhuta mitään esim. sähkölaskujen kohtuullistamisesta. Tämä kohta tarkoittaa sitä, että jos paikkakuntakohtaisesti vuokran hyväksyttävä määrä on esimerkiksi 380 €, mutta vuokra on 390 €, kohtuullistetaan asumiskuluja kymmenellä eurolla (10 €). Tällöin toimeentulotuen asiakas saa itse päättää maksaako hän tuon kymmenen euroa perusosastaan vai muuttako hän kymmenen euroa edullisempaan asuntoon. Tuolla linkittämässäsi ohjeessa lukee, että kaikki asumismenot otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina, eli lämmitys-ja sähkökustannukset yms.

"7 b § (26.6.2015/815)
Muut perusmenot

Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon:

1) yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) 9 §:ssä tarkoitetut asumismenot, muun kuin yhtiömuotoisen omistusasunnon välttämättömät hoitomenot sekä välttämättömät asuntoon muuttoon liittyvät menot;

2) taloussähköstä aiheutuvat menot;

3) kotivakuutusmaksu;

4) muut kuin perusosaan sisältyvät terveydenhuoltomenot;

5) lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot;

6) lapsen tapaamisesta lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle aiheutuvat menot siltä osin, kun ne perustuvat kunnan toimielimen vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen;

7) välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot.

Jos toimeentulotuen hakijan asumiseen liittyvät menot ylittävät tarpeellisen suuruisena 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla pidettävän määrän, hakijaa on ohjattava hankkimaan edullisempi asunto. Lisäksi hakijaa on ohjattava ottamaan yhteyttä kuntaan asuntoasian selvittämistä varten. Hakijalle on annettava hänen tosiasialliset tarpeensa huomioon ottava, riittävä määräaika edullisemman asunnon hankkimista varten. Kansaneläkelaitoksen tulee ottaa tuensaajan asumismenot huomioon täysimääräisinä tämän määräajan. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske sellaista toimeentulotuen hakijaa, jolle jo aiemmin on annettu samaa asumistarvetta koskien ohje ja määräaika hakeutua edullisempaan asuntoon.

Jos hakijalla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta hankkia asuinpaikkakunnaltaan 2 momentissa tarkoitettua asuntoa, asumismenot voidaan ottaa huomioon täysimääräisenä myös määräajan jälkeen.
"

Avatar
virkanilkitkuriin

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja virkanilkitkuriin » 27 Heinä 2020, 12:22

Kela ei pysty vastaamaan siihen minkä lain mukaan se toimii joten vaikenemalla se myöntää toimivansa lain vastaisesti. Kuitenkin perustuslain 2§:n mukaan "Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia."
Kelan virkamiehet tällä palstalla eivät ole vastanneet siihenkään kuka on vastuussa noiden ohjeiden laillisuudesta joten minäpä vastaan. Asiasta suoraan kysyttyäni sähköpostilla n.3 vuotta sitten ilmoitti Kelan etuusjohtaja Anne Neimala olevansa vastuussa ohjeiden laillisuudesta, joten tuossa oli nimi jonka voi laittaa rikosilmoitukseen ja toivon että joku sellasen tekee niin saadan tähänkin asiaan selvyys.
Kela toimii siten tieten tahtoen laittomasti ja nuo ohjeet on tehty laittomaksi ihan tarkoituksella joten rikosilmoitus on ainoa tapa hoitaa asia. Minä teksin tuon rikosilmoituksen jos olisin toimeentulotuen saaja jota tällä hetkellä en ole mutta voin joskus vielä olla.

Avatar
lohduton kohtuus kaikessa

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja lohduton kohtuus kaikessa » 27 Heinä 2020, 14:07

Tässä vielä Kelan omasta toimeentulotukiohjeesta ote kohdasta 1.8.9.3. :

Asumismenot

Asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on turvata hakijan asuminen.
Perustoimeentulotuessa huomioon otettavat asumismenot määräytyvättoimeentulotukilain 7 b §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 9 §:n mukaan (YAL938/2014 9§).Asumismenoina voidaan huomioida:
•vuokra-asunnossa:–vuokra
•omistusasunnossa:–hoitovastike, ylimääräinen vastike ja tontinvuokravastike–pääoma- tai rahoitusvastikkeen se osuus, jolla katetaan yhtiölainaosuudenkorkomenoja
•Rahoitus- tai pääomavastikkeesta tulee esittää selvitys, mikä on korkojenlaskennallinen osuus rahoitusvastikkeesta (esim. isännöitsijältä saatuselvitys).–asunnon hankkimiseksi ja perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaistenlainojen korot
•Rahoitusmenojen tulee kohdistua siihen asuntoon, jossa hakija asuu.
•Asuntolainan tulee olla valtion, kunnan, seurakunnan tai julkisenvalvonnan alaisen luottotoimintaa harjoittavan laitoksen myöntämä. Esim.yksityisten henkilöiden ja rakennusliikkeiden myöntämien lainojen korkojaei huomioida.
•Asuntolainan käyttötarkoituksesta on esitettävä pankin selvitys.–omakotitalon välttämättömät hoitomenot (esim. jätemaksu ja kiinteistövero).
Erikseen maksettavat–vesimaksut–lämmityskulut–taloussähkömenot–kotivakuutusmaksut
•muut välttämättömät asuntoon muuttoon liittyvät menot:–vuokravakuus–muuttokustannukset

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:12986
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Korvattavista sähkö + vuokrakuluista

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 28 Heinä 2020, 10:21

Hei!

Tähän aiheeseen on jo vastattu 21.7.2020. Tällä palstalla emme kommentoi asiaa enempää.

Toimeentulotukipäätöksistä voi tehdä halutessaan oikaisuvaatimuksen ja Kelan toiminnasta kantelun tai olla yhteydessä oikeusasiamieheen.

Ystävällisin terveisin
Niina | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi