vuokra

Voinko saada toimeentulotukea asumismenoihin? Mitä jos rahani eivät riitä elämiseen? Voiko Kelasta saada vuokravakuuden? Kysy ja keskustele eri menojen vaikutuksesta toimeentulotukeen.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
katto

Re: vuokra

Lukematon viesti Kirjoittaja katto » 12 Huhti 2021, 11:11

Aivan oikein, nyt olikin kyse siitä, että mihin lakiin perustuu oikeus, RAJOITTAA, asunnon valintaa ja kuten ilmaisitte lain toimeentulotuesta ja sen 7§b "mukaan perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon" ja yatl 9§ mukaiset asumismenot, kun EI 9§ OLE NIITÄ.

Huomioitavaa on se että, 7b sanotaan TARPEELLISEN ja kela ei voi sitä tarpeellista määrää määritellä, koska tuota määrittelemis oikeutta EI OLE ANNETTU kelalle missään laissa, ei edes yat laissakaan.

Tarpeellisen määrän määrittelee asunnon kustannukset ja lisäksi siellä on se tarpeellisen SUURUISENA.

Eikä ole esim tarpeellisen pienenä, tarvetta pienempänä.

Kelalla ei myöskään ole annettu oikeutta ohjata ketään vastoin tahtoaan muuttamaan edullisempaan asuntoon, koska on perusoikeus valita itse asuntonsa, niin mihin lakiin perustuu oikeus perustuslain vastaiseen ohjaukseenkaan.

Eli voitteko esittää noiden ohjeittenne lakipykälät tai voitteko selventää kelan oikeudet rikkoa perus- ja ihmisoikeuksia?

Avatar
katto

Re: vuokra

Lukematon viesti Kirjoittaja katto » 12 Huhti 2021, 11:21

Miksi ei muka voida?

Kyseessä on yleinen asia joka ei vaadi yksittäistä yksilöintiä ja lisäksi kaikkia suomen kansalaisia koskeva asia, koskien perus- ja ihmisoikeuksia.

Hyvin yksinkertaineb asia vastata, etenkin kun olette julkista valtaa, lue perustuslain 2§ 3mom. ja perustuslan 118§ jossa eritellään ketkä luokitellaan julkiseksi vallakksi, myös henkilö joka saa palkkansa julkisen vallan toimesta.

Hyvän hallintotavan (hallintolaki) mukaan on julkisen vallan edustajankin vastattava hänelle esitettyyn kysymykseen/kyselyyn

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:14177
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: vuokra

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 16 Huhti 2021, 10:11

Hei!

Kela ei rajoita asiakkaan asunnon valintaa. Asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on turvata perustoimeentulotuen hakijan asuminen. Perustoimeentulotuessa huomioitavat asumismenot on määritelty toimeentulotukilain 7 b §:ssä, jonka mukaan muut perusmenot, joihin asumismenot kuuluvat, huomioidaan tarpeellisen suuruisina. Lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen (HE 358/2014 vp) mukaan muut perusmenot otetaan yleensä huomioon todellisen suuruisina, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina. Tarpeellisuuden arvioinnissa käytetään tapauskohtaista harkintaa. Hallituksen esityksessä todetaan, että asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa tulee ottaa huomioon hakijan tai perheen asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja erityistarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että käytännön toiminnassaan Kansaneläkelaitos voisi arvioidessaan tarpeellisen suuruista asumismenojen määrää hankkia kunnista viitetietoja kuntakohtaisista asumismenoista ja käyttää näitä tietoja arvioidessaan kunkin kunnan ja alueen perustoimeentulotuessa hyväksyttyä asumismenojen tasoa.

Toimeentulotukilain 7 b § 2 momentin mukaan, jos toimeentulotuen hakijan asumiseen liittyvät menot ylittävät tarpeellisen suuruisena 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla pidettävän määrän, hakijaa on ohjattava hankkimaan edullisempi asunto. Kelan on siis ohjattava hakijaa etsimään kohtuullista tasoa vastaavaa asuntoa, mikäli asumismenoja pidetään kohtuuttomina suhteessa tarpeellisen suuruisiin asumismenoihin. Hakijaa ohjataan etsimään halvempaa asuntoa kunnan vuokra-asuntojen tarjoajalta ja yksityisiltä markkinoilta. Edullisemman asunnon etsimiseen annetaan kohtuullinen määräaika, joka on yleensä 3-6 kuukautta asiakkaan tilanteesta riippuen. Määräajan aikana hakijan asumismenot huomioidaan kokonaisuudessaan. Määräajan päätyttyä asumismenot voidaan kohtuullistaa, mikäli hakija ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin edullisemman asunnon hankkimiseksi. Asumismenot otetaan kuitenkin täysimääräisinä huomioon määräajan jälkeen, jos hakijalla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta hankkia asuinpaikkakunnaltaan edullisempaa asuntoa.

Ystävällisin terveisin
Päivikki | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
katto

Re: vuokra

Lukematon viesti Kirjoittaja katto » 24 Huhti 2021, 20:30

Kela | toimeentulotuki kirjoitti:
16 Huhti 2021, 10:11
Hei!

Kela ei rajoita asiakkaan asunnon valintaa. Asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on turvata perustoimeentulotuen hakijan asuminen. Perustoimeentulotuessa huomioitavat asumismenot on määritelty toimeentulotukilain 7 b §:ssä, jonka mukaan muut perusmenot, joihin asumismenot kuuluvat, huomioidaan tarpeellisen suuruisina. Lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen (HE 358/2014 vp) mukaan muut perusmenot otetaan yleensä huomioon todellisen suuruisina, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina. Tarpeellisuuden arvioinnissa käytetään tapauskohtaista harkintaa. Hallituksen esityksessä todetaan, että asumismenojen tarpeellista suuruutta harkittaessa tulee ottaa huomioon hakijan tai perheen asunnon koko ja laatu suhteessa perheen kokoon ja erityistarpeisiin sekä kohtuullista asumistasoa vastaava kustannustaso paikkakunnalla. Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että käytännön toiminnassaan Kansaneläkelaitos voisi arvioidessaan tarpeellisen suuruista asumismenojen määrää hankkia kunnista viitetietoja kuntakohtaisista asumismenoista ja käyttää näitä tietoja arvioidessaan kunkin kunnan ja alueen perustoimeentulotuessa hyväksyttyä asumismenojen tasoa.

Toimeentulotukilain 7 b § 2 momentin mukaan, jos toimeentulotuen hakijan asumiseen liittyvät menot ylittävät tarpeellisen suuruisena 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla pidettävän määrän, hakijaa on ohjattava hankkimaan edullisempi asunto. Kelan on siis ohjattava hakijaa etsimään kohtuullista tasoa vastaavaa asuntoa, mikäli asumismenoja pidetään kohtuuttomina suhteessa tarpeellisen suuruisiin asumismenoihin. Hakijaa ohjataan etsimään halvempaa asuntoa kunnan vuokra-asuntojen tarjoajalta ja yksityisiltä markkinoilta. Edullisemman asunnon etsimiseen annetaan kohtuullinen määräaika, joka on yleensä 3-6 kuukautta asiakkaan tilanteesta riippuen. Määräajan aikana hakijan asumismenot huomioidaan kokonaisuudessaan. Määräajan päätyttyä asumismenot voidaan kohtuullistaa, mikäli hakija ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin edullisemman asunnon hankkimiseksi. Asumismenot otetaan kuitenkin täysimääräisinä huomioon määräajan jälkeen, jos hakijalla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta hankkia asuinpaikkakunnaltaan edullisempaa asuntoa.

Ystävällisin terveisin
Päivikki | Kela toimeentulotuki
Olen lukenut nuo hallituksienesitykset, useammatkin, mutta tässä on se paha juttu, että ensinnäkin jätit vastaamatta peruskysymykseen, että mihin lakiin perustuu kelalla OIKEUS rajoittaa perusoikeutta valita asuinpaikkansa, hallituksien esitykset EI OLE LAKI JA NIITÄ EI VOI LAINKÄYTÖSSÄ KÄYTTÄÄ, koska perustuslain 2§ 3mom. määrää selkeästi, "julkisen vallan KÄYTÖN TULEE P E R U S T U A lakiin", niin siitä, että voitaisiin säännellä, rajoittaa tai muutoinkaan henkilömäärän, asuinpaikan mukaan tai vuokran määrää ei ole lakia.

Tuollainen rajoittaminen asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan ja joka on kiellettyä perustuslain yhdenvertaisuus pykälän mukaan, eli onko kyse kelan rasismista

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:14177
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: vuokra

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 26 Huhti 2021, 09:01

Hei katto!

Tähän asiaan on jo vastattu, ja tähän ei oteta tällä palstalla enempää kantaa.

Ystävällisesti
Hanna-Kaisa | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi