Toimeentulotuki hylätty

Milloin toimeentulotuki maksetaan tilille? Voiko Kelasta saada maksusitoumuksen apteekkiin? Entä ruokakauppaan? Voiko Kela maksaa sähkölaskuni? Kysy ja keskustele toimeentulotuen maksamisesta.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
eivoiollatotta

Re: Toimeentulotuki hylätty

Lukematon viesti Kirjoittaja eivoiollatotta » 02 Heinä 2018, 20:39

Unohtui kysyä, maksaako Kela viivästyskorot ja muut mahdolliset kulut avoimelle vuokralle tässä tapauksessa jos todetaan että tehty tukipäätös on ollut väärä?

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:14188
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Toimeentulotuki hylätty

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 03 Heinä 2018, 13:57

Hei eivoiollatotta,

Voit halutessasi tehdä Kelaan korvausvaatimuksen. Asia selvitetään sen perusteella.

Ystävällisin terveisin
Hilja | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
eivoiollatotta

Re: Toimeentulotuki hylätty

Lukematon viesti Kirjoittaja eivoiollatotta » 04 Heinä 2018, 02:59

Hylättiin toimeentulotuki, nyt vielä työttömyyskorvauksesta kuitattiin perustoimeentulotukea.Heinäkuun tulot jää alle 700e mikä on alle perusosien. Onko tämä oikein?

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:14188
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Toimeentulotuki hylätty

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 04 Heinä 2018, 10:41

Hei eivoiollatotta!

Tällä palstalla emme pysty päätöstäsi ja maksujasi tarkistamaan, joten neuvoisin sinua soittamaan Toimeentulotuen palvelunumeroon 020 692 207 (ma-pe klo 9-16), niin asia voidaan henkilökohtaisemmin selvittää.

Kesäisin terveisin
Taru | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Lawetorder

Re: Toimeentulotuki hylätty

Lukematon viesti Kirjoittaja Lawetorder » 04 Heinä 2018, 10:44

eivoiollatotta kirjoitti:Hylättiin toimeentulotuki, nyt vielä työttömyyskorvauksesta kuitattiin perustoimeentulotukea.Heinäkuun tulot jää alle 700e mikä on alle perusosien. Onko tämä oikein?
Lukiko päätöksessä, että myönnetty perustoimeentulotuki voidaan periä odotettavissa olevasta ensisijaisesta etuudesta?

Jos näin ei lukenut, on kela tehnyt laittoman perinnän ja lisäksi on laissa, että perinnästä voidaan luopua jos se aiheuttaa toimeentulotuen uudelleen hakemista tai on muutoin asiakkaan kannalta kohtuuton.

Tässä pykäliä laista, eli kelan pitää hakea perinnälle ensin lupa hallinto-oikeudelta, takaisin perintä ei saa olla automaattista, "21 §
Takaisinperinnän edellytykset ja esteet

Toimeentulotuen takaisinperinnän edellytyksenä on, että korvausvelvollisella asiasta päätettäessä tai myöhemmin on oikeus saada sellaisia tuloja tai varoja, joista korvaus voidaan periä vaarantamatta korvausvelvollisen tai sellaisen henkilön toimeentuloa, josta hän pitää huolta tai on velvollinen pitämään huolta.

Korvausvelvollisen vakinaista asuntoa, tarpeellista asuinirtaimistoa ja tarpeellisia työvälineitä ei voida hänen elinaikanaan pakkotoimin myydä tai muutoin käyttää toimeentulotuen takaisinperintään.

Toimeentulotukea ei voida periä takaisin 2 momentissa tarkoitetuista varoista korvausvelvollisen kuoltuakaan, jos periminen vaarantaisi sellaisen henkilön toimeentuloa, josta hän on pitänyt huolta tai olisi ollut velvollinen pitämään huolta.
22 §
Takaisinperinnästä päättäminen

Hakemus toimeentulotuen takaisinperinnästä on tehtävä hallinto-oikeudelle 20 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kolmen vuoden ja 20 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa viiden vuoden kuluessa siitä, kun tuki on maksettu. (22.12.2009/1555)

Hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimeentulotuen myöntämisen syistä sekä korvausvelvollisesta ja tämän edellytyksistä korvauksen suorittamiseen.

Jos tukea myönnettäessä on päätetty, että tuki peritään korvausvelvollisen varoista vasta hänen kuoltuaan, hakemus tuen perimisestä on pantava vireille vuoden kuluessa korvausvelvollisen kuolemasta.
23 § (26.6.2015/815)
Perintä ja kuittaus odotettavissa olevasta etuudesta

Jos toimeentulotukea on myönnetty joko kokonaan tai osaksi ennakkona odotettavissa olevaa eläkettä, elatusapua, avustusta tai muuta jatkuvaa taikka kertakaikkista tuloa, korvausta tai saamista vastaan, kunnan toimielin voi periä ja nostaa sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään, henkilölle tulevat edellä tarkoitetut tulot, korvaukset ja saamiset siltä ajalta, jolta tukea on annettu ennakkona, ja käyttää niitä ennakkona annetun tuen kuittaukseen. Kunnan toimielimen on suoritettava toimeentulotuen kuittaukseen käytettyjen varojen jälkeen jäljelle jäävät varat välittömästi tuen saajalle.

Jos kunnan toimielin on ilmoittanut 1 momentissa tarkoitetun tulon, korvauksen tai saamisen suorittajalle vähintään kaksi viikkoa ennen maksupäivää, että tuloa, korvausta tai saamista ei saa suorittaa tuen saajalle itselleen, suoritus voi tapahtua laillisin vaikutuksin vain kunnan toimielimelle.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään kunnan toimielimestä, sovelletaan myös Kansaneläkelaitokseen, jos se myöntää ja maksaa perustoimeentulotukea. Jos samaan tuloon tai saatavaan kohdistuu sekä Kansaneläkelaitoksen että kunnan toimielimen maksuvaatimus, tulot tai saatavat maksetaan ensin Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitos suorittaa perustoimeentulotuen kuittaukseen käytettyjen varojen jälkeen jäljelle jääneet varat kunnan toimielimelle."

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:14188
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Toimeentulotuki hylätty

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 04 Heinä 2018, 15:06

Hei!

Lähtökohtaisesti liikaa maksettu toimeentulotuki huomioidaan seuraavassa toimeentulotuen laskelmassa. Mikäli toimeentulotuki myönnetään ennakkona tulevaa etuutta vastaan, takautuva etuus voidaan kuitata toimeentulotukeen.

Ystävällisin terveisin
Hanna | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
Lawetorder

Re: Toimeentulotuki hylätty

Lukematon viesti Kirjoittaja Lawetorder » 04 Heinä 2018, 20:21

Kela | toimeentulotuki kirjoitti:Hei!

Lähtökohtaisesti liikaa maksettu toimeentulotuki huomioidaan seuraavassa toimeentulotuen laskelmassa. Mikäli toimeentulotuki myönnetään ennakkona tulevaa etuutta vastaan, takautuva etuus voidaan kuitata toimeentulotukeen.

Ystävällisin terveisin
Hanna | Kela toimeentulotuki
Ei ole mitään lähtökohtaisesti, kelan tulee toimia niin kuin laissa onkin ja jollei lain mukainen toimintatapa maistu, niin varmaan se pitää pistää maistuun.

Erittäin yksinkertaista toimia ihmisten hyväksi, eikä ihmisvastaisesti.

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:14188
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Toimeentulotuki hylätty

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 05 Heinä 2018, 10:04

Hei!

Palstalla neuvomme voimassaolevan ohjeistuksen mukaan.

Ystävällisesti
Marika | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
mie85

Re: Toimeentulotuki hylätty

Lukematon viesti Kirjoittaja mie85 » 28 Syys 2018, 08:28

hylätty päätös tuli kun oli otettu lokakuulle haetussa hakemussa elokuun viinenen päivä palkka huomiin vaikka laitoin erillisesti vielä viestiä etten ole syyskuulle hakenut palkkaa ettette ottaisi palkkaa. Valitus/oikaisuvaatimus tehty lisäksi laitettu asiointipalvelussa teille viesriä tämän päätöksen jälkeen. Toiv vaikka puhelinpalvelua on kehitetty vastaisitte myös noihin viesteihin etenki kun jos pyytää vastausta.

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:14188
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Toimeentulotuki hylätty

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 28 Syys 2018, 10:25

Hei, mies88!

Toivottavasti viestiisi vastataan mahdollisimman pian!

Pääsääntöisesti kuukauden viimeisinä pankkipäivinä maksettava palkka otetaan laskelmalla huomioon seuraavan kuukauden tuloksi, koska katsotaan, että tulo on tosiasiallisesti käytettävissä seuraavan kuukauden aikana.

Voit antaa tilanteestasi selvityksen, kuten olet jo tehnytkin. Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös kunnan sosiaalitoimeen ja hakea täydentävää toimeentulotukea.

Ystävällisesti
Susanna | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi