Toimeentulotuesta

Mihin menoihin haen toimeentulotukea Kelasta ja mihin kunnasta? Voiko Kela välittää puolestani tietoja kuntaan? Kysy ja keskustele Kelan ja kunnan hoitamasta toimeentulotuesta.

Valvoja: Kela | toimeentulotuki

Avatar
Ihmettelen12322

Toimeentulotuesta

Lukematon viesti Kirjoittaja Ihmettelen12322 » 04 Touko 2021, 14:55

Hei,
Haluaisin tietää muutaman asian, kiitos.
1) Onko Kelan kehoituksen myötä pakollista mennä sosiaalitoimiston asiakkaaksi?
2) Mitä seuraamuksia on, mikäli asiakas ei ota yhteyttä sosiaalitoimistoon? Onko tällainen toiminta laitonta asiakkaan puolelta.
3) Voinko pyytää Kelaa maksamaan alennettua toimeentulotukea tai voiko perhe hakea toimeentulotukea muille perheenjäsenille, mutta ei ko. henkilölle jota on kehoitettu ottamaan yhteyttä sosiaalitoimistoon?

Avatar
Vieras

Re: Toimeentulotuesta

Lukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 04 Touko 2021, 15:36

Kelan on tarvittaessa ohjattava ja neuvottava asiakas Kelan etuuksien ja palveluidenpiiriin. Tarvittaessa on lisäksi ohjattava hakeutumaan kunnan sosiaalihuollon tai muidenpalvelujen piiriin. Huomioi aina asiakkaan tai perheen kokonaistilanne. Ensin onselvitettävä, kuinka asiakkaan tilannetta voidaan auttaa Kelan omin palveluin . Kunhuoli asiakkaan tilanteesta syntyy, otetaan asiakkaaseen yhteyttä ja asia otetaan hänenkanssaan puheeksi. Jos selkeästi ilmenee, että asiakas tarvitsisi Kelan omia ohjaus-ja neuvontapalveluita, tehdään asiakkaalle ajanvaraus. Asiakas voi esimerkiksi tarvitaapua ensisijaisten Kelan etuuksien hakemisessa.Jos Kelan omat ohjaus- ja neuvontapalvelut eivät ole riittäviä asiakkaalle ja käsittelijäarvioi, että asiakkaalla on sosiaalityön tarve, asiasta keskustellaan asiakkaan kanssa.Yhteydenotto sosiaalipalveluiden piiriin voi yleensä tapahtua asiakkaan suostumuksella,ja hänen toivomuksestaan se on aina tehtävä. Ensisijaisesti asiakkaalta pyydetään siisaina suostumus ilmoituksen tai yhteydenoton tekemiseen. Tietyissä tilanteissa Kelan onkuitenkin tehtävä ilmoitus kuntaan salassapitosäännösten estämättä.Jos asiakas ei anna suostumusta olla yhteydessä kuntaan, mutta hänen avuntarpeensaon ilmeinen (esim. lapsen etu vaatii), voit silti olla yhteydessä kuntaan asiakkaanasiassa, sillä siihen Kelalla on sosiaalihuoltolain 35 §:n mukaisesti velvollisuus.Asiakasta voi pitää ilmeisessä avuntarpeessa, jos hänon kykenemätön vastaamaanomasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai lapsen etu vaatiisitä. Jos olet huolissasi asiakkaan tilanteesta ja arvioit, että hänen avuntarpeensa onilmeinen, mutta asiakas ei anna suostumusta olla yhteydessä kuntaan, konsultoi ennenilmoituksen tekemistä esimerkiksi esimiestäsi tai osaamiskeskusta. Lapsiin liittyvissäasioissa voi tarvittaessa konsultoida kunnan lastensuojelua anonyymisti. Esimerkiksiasiakkaan vuokrarästit tai asunnottomuus eivät pelkästään aiheuta ilmeistä avuntarvetta asiakkaalle.

Jos toimeentulotukiasian käsittelyssä ilmenee, että asiakkaalla on ilmeinensosiaalihuollon tarve, sosiaalihuoltolaki velvoittaa Kelaa ohjaamaan asiakasta hakemaan kunnan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa olemaanyhteydessä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarvearvioitaisiin. Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätönvastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsenetu sitä välttämättä vaatii, on ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännöstenestämättä tehtävä kuntaan viipymättä. Asiakasta informoidaan aina ilman suostumustatehdystä ilmoituksesta.Ilmoitus tehdään lähtökohtaisesti aina yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen huoltaherättävästä tilanteesta keskustellen. Ohjaamis- ja ilmoitusvelvoitetta ei poista jonkuntoisen viranomaistahon tekemä ilmoitus. Jos asiakkaan ilmeinen sosiaalihuollollinentarve jatkuu, on tarvittaessa oltava ensisijaisesti asiakkaan suostumuksin uudelleenyhteydessä kuntaan, tarvittaessa myös ilman suostumusta. Ilmoitus kuntaan tehdäänpääsääntöisesti Onnin kautta.Jos ilmoitus kuntaan on tehty sosiaalihuollon tuen tarpeen perusteella ja kerrottuperusteet ilmoitukselle, ei samojen tietojen perusteella Kelasta tarvitse tehdälastensuojeluilmoitusta. Lue lisää lastensuojelulakiin perustuva lastensuojeluilmoituskuntaan.Asiakkaan ilmeinen sosiaalihuollon tarve arvioidaan tapauskohtaisen harkinnanperusteella ja se voi ilmetä esimerkiksi hakemuksesta ja sen liitteistä, asiointitilanteesta,asiakkaan yhteydenotoista, puhelinkeskustelusta tai viesteistä. Esimerkinomaisiatilanteita, joissa asiakkaalla voi olla ilmeinen sosiaalihuollon tarve ovat elämänhallinnanlaaja-alaiset ongelmat, jotka vaikeuttavat arkea, vuokra- ja sähkövelka javuokravakuuksien realisoitumiset, erilaiset riippuvuudet kuten päihde- tai peliongelmat,itsensä tai lähipiirin vahingoittamisen uhkailu, lähisuhdeväkivalta tai sen uhka.

Avatar
Kela | toimeentulotuki
Viestit:14309
Liittynyt: 30 Marras 2016, 11:47

Re: Toimeentulotuesta

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | toimeentulotuki » 05 Touko 2021, 10:22

Ihmettelen12322 kirjoitti:
04 Touko 2021, 14:55
Hei,
Haluaisin tietää muutaman asian, kiitos.
1) Onko Kelan kehoituksen myötä pakollista mennä sosiaalitoimiston asiakkaaksi?
2) Mitä seuraamuksia on, mikäli asiakas ei ota yhteyttä sosiaalitoimistoon? Onko tällainen toiminta laitonta asiakkaan puolelta.
3) Voinko pyytää Kelaa maksamaan alennettua toimeentulotukea tai voiko perhe hakea toimeentulotukea muille perheenjäsenille, mutta ei ko. henkilölle jota on kehoitettu ottamaan yhteyttä sosiaalitoimistoon?
Hei, Ihmettelen12322!

Vieras olikin jo kopioinut ohjeistuksen, perustoimeentulotuen ohjeesta.

Kela voi kehottaa olemaan yhteydessä sosiaalitoimeen ja tarvittaessa Kelasta voidaan myös olla yhteydessä sosiaalitoimeen ilman asiakkaan lupaa, mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi. Toki tästä ilmoitetaan asiakkaalle.

Perusosan alentamiseen katsotaan koko perhe. Koko perhe kuuluu saman toimeentulotuen piirin, ellei kyse ole esim. täysi ikäisestä lapsesta joka hakee toimeentulotukea erikseen jolloin hän ei kuulu vanhempien toimeentulotuen piiriin.

Ystävällisin terveisin
Riina | Kela toimeentulotuki
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi

Avatar
tttuki

Re: Toimeentulotuesta

Lukematon viesti Kirjoittaja tttuki » 10 Touko 2021, 08:36

https://yle.fi/uutiset/3-11908887?utm_s ... ium=social


Olkaa lujana.Älkää antako Kelan pompotella teitä.Täysin mielivaltaista porukkaa koko sontaläjä