Rätt till utkomststöd?

Valvoja: FPA | utkomststöd

Kirjoittaja Elisabet98 25 Syys 2017, 13:59
Hej! Jag är studerande på andra stadiet. Jag undrar ifall utkomstödet och studiepenningen påverkas av det jag har förtjänat under mitt sommarjobb. Att påverkar det utkomststödet och studiepenningen så länge jag har pengarna på banken?
Kirjoittaja FPA | utkomststöd 25 Syys 2017, 15:07
Hej Elisabet98,

när man beräknar storleken på utkomststödet så tar man i beaktande så gott som alla inkomster och tillgångar du har, dvs den summa du har tjänat på sommararbetet räknas som en tillgång på ditt konto, och kan komma att påverka storleken på ditt utkomststöd.
Via FPAs hemsida hittar du en räknare där du kan fylla i dina uppgifter för att se hur stort ditt eventuella utkomststöd skulle bli. Fyll i saldot på ditt konto under punkten "tillgångar".

Vad gäller studiepenningen så påverkas den inte på samma sätt av ditt sommararbete. Där ser man istället på den årliga inkomstgränsen, och så länge den inte överstigs påverkas inte din studiepenning av att du har pengar på kontot efter sommararbetet. Här kan du läsa mer om hur stora inkomster du kan ha som studerande utan att studiepenningen påverkas.

Jag önskar dig en trevlig kommande höst!

Hälsningar
Tanja FPA | utkomststöd
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!
Kirjoittaja FPA | utkomststöd 11 Loka 2017, 15:42
Hej Elisabeth90!

Tack för din fråga.

Såsom framgår av föregående svar, beaktas i stort sett alla inkomster och tillgångar du har vid beräkning av grundläggande utkomststöd. Också dina besparingar beaktas.

Det grundläggande utkomststödet är ett stöd i sista hand. Det betyder att först måste utredas vilka andra förmåner du eventuellt kan vara berättigad till (t.ex. allmänt bostadsbidrag eller arbetslöshetsförmån). Grundläggande utkomststöd kan beviljas om inkomsterna (sociala förmåner inberäknade) och tillgångarna inte räcker till för de nödvändiga utgifter man har.

Meningen är också att utkomststödet ska vara en förmån som betalas endast för en kort tid. Syftet med utkomststödet är alltså att hjälpa personer och familjer att komma över tillfälliga ekonomiska svårigheter, att förhindra att dessa svårigheter uppkommer och att främja möjligheten att klara sig på egen hand.

Din och ditt barns rätt till utkomststöd är beroende på hur stora inkomster och tillgångar (besparingarna inräknade) ni har, samt hur stora utgifterna är.

I föregående svar hittar du också länken till beräkningsprogrammet, där du kan fylla i dina uppgifter och se ifall ni skulle vara berättigade till utkomststöd.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA utkomststöd
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!
Vastaa