Vad räknas som fast bosättning?

Valvoja: FPA | utkomststöd

Kirjoittaja Teaa 13 Syys 2018, 12:58
Hej! Jag pluggar på ett svenskt distansgymnasium och bor i Finland från augusti till maj. Jag bor tillsammans med en finsk student i en hyreslägenhet.
Jag undrar om jag kan omfattas av den finska sociala tryggheten och om jag i sådana fall kan få bostadsbidrag. På hemsidan står det "Fast bosättning i Finland är i regel ett villkor för att man ska omfattas av den sociala trygghet som handhas av FPA. En person som flyttar till Finland anses vara bosatt i Finland från ankomsten hit om personen har för avsikt att bosätta sig här stadigvarande."

Min fråga är, räknas min boendesituation som stadigvarande?
Kirjoittaja FPA | utkomststöd 14 Syys 2018, 13:52
Hej Teaa!

Tack för din fråga.

För att kunna svara på om din boendesituation kan anses som stadigvarande och om du kan omfattas av den finska sociala tryggheten, behövs ytterligare uppgifter.

Jag uppmanar dig därför att kontakta FPA:s Center för internationella ärenden, som handhar ärenden gällande bosättningsbaserad social trygghet och kan ge dig mera information.

Beslut om bosättningsbaserd trygghet görs på basen av ansökan. Du kan lämna in ansökan via e-tjänsten, alternativt med blankett Y 77r.

Vänliga hälsningar

Elisabeth | FPA utkomststöd
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!
Vastaa