Utkomststöd

Hur ansöker jag om utkomststöd? Vilka bilagor behövs? Hur inverkar inkomster på beloppet? När ska jag lämna in ansökan? Fråga och diskutera om hur man ansöker om utkomststöd.

Moderator: FPA | utkomststöd

Användarvisningsbild
Lasse46
Inlägg:11
Blev medlem: 30 jul 2017, 14:16

Utkomststöd

Oläst inlägg av Lasse46 » 15 aug 2017, 09:38

Hur beaktas kontotillgångar vid beräkningen av utkomststöd. Det står att man utgår från månadsinkomsten för utkomststödsmånaden men vad beaktar man av det som fanns på kontot vid föregående månads slut tex 20 euro, 50 euro eller 100 euro.

Användarvisningsbild
FPA | utkomststöd
Inlägg:96
Blev medlem: 30 nov 2016, 12:02

Re: Utkomststöd

Oläst inlägg av FPA | utkomststöd » 16 aug 2017, 09:37

Hej Lasse46!

Eftersom det grundläggande utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand påverkas det förutom av inkomsterna även av disponibla tillgångar. Det som finns på kontot i slutet av månaden och hur det beaktas är någonting som handläggaren vid behov granskar.

Om det är frågan om t.ex. små understöd som kunden har fått under den månaden utkomststödet är beviljat, beaktar FPA endast den del som överskrider gränsen för små understöd (50 euro i månaden för personer bor ensamma och 100 euro i månaden för familjer). Om det är kontotillgångar som har lämnat kvar i slutet av månaden av de pengarna som kunden tidigare har fått som utkomststöd eller annat förmån, undersöker handläggaren påverkan på utkomststödet.

Jag önskar dig en trevlig onsdag!

Med vänlig hälsning
Kati | FPA utkomststöd
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!

Användarvisningsbild
Lasse46
Inlägg:11
Blev medlem: 30 jul 2017, 14:16

Re: Utkomststöd

Oläst inlägg av Lasse46 » 16 aug 2017, 13:43

Tack för svaret men det blev oklart som svar på min fråga.
Jag tog inte upp vad som blir över från ett utkomststöd som är beviljat månaden före för jag har svårt att tro att något blir över av det då grundutkomststödet är så kraftigt underdimensionerat som 488. FPA:s egen forskningsavdelning har konstaterat att det borde vara 700, på nordisk nivå är det 800. Den relativa fattigdomsgränsen i vårt land är 1250 i månaden. Många med 488 ställer sig i brödkö.
Jag frågade om en situation då utkomststöd begärs för en månad då utgifterna är så stora av tex vårdkostnader att 488 inte blir kvar och att utkomststöd därmed behövs.
Beaktar FPA då månadens inkomst och utgifter eller beaktar FPA därtill vad som blivit kvar på bankkontot under föregående månad som utkomststöd inte behövts. Och vad tar man då i beaktande om på kontot då fanns tex 20, 50 eller 100 euro.
Socialbyråerna hade som utgångspunkt månadens inkomst och utgifter som berättigar till utkomststöd. De beaktade inte som tillgång små summor som hade funnits på bankkontot i slutet av föregående månad.

Användarvisningsbild
FPA | utkomststöd
Inlägg:96
Blev medlem: 30 nov 2016, 12:02

Re: Utkomststöd

Oläst inlägg av FPA | utkomststöd » 17 aug 2017, 16:16

Hej igen Lasse46!

Tack för ditt svar.

Lag om utkomststöd har inte ändrats med tanke på inkomster och utgifter som berättigar till grundläggande utkomststöd. Som inkomster beaktas alla de disponibla nettoinkomster och tillgångar som den sökande eller familjen har för den månaden grundläggande utkomststödet ansöks. Vilka inkomster och utgifter som då ska beaktas har fastställts i lagen om utkomststöd.

Vid närmare förfrågningar ber jag dig vara i kontakt med vår telefonservice 020 692 227, vi har öppet mån-fre kl. 8-17.


Jag önskar dig en trevlig kväll!


Med vänlig hälsning
Kati | FPA utkomststöd
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!

Användarvisningsbild
Lasse46
Inlägg:11
Blev medlem: 30 jul 2017, 14:16

Re: Utkomststöd

Oläst inlägg av Lasse46 » 17 aug 2017, 18:32

Hej Kati
Ingenting borde vara oklart i min fråga men FPA kan inte eller vill inte ge svar. Och då frågar man sig vad det kan bero på. Är orsaken att FPA vill dölja att FPA tillämpar hårdare förfaringssätt än socialbyråerna då när de handhade det grundläggande utkomststödet ? Inte heller det servicenummer som du hänvisar till ger klara svar utan tolkningarna förefaller vara oklara. Avsikten med att FPA övertog utkomststödet var att FPA skulle ha ett enhetligt koncept för förfaringssätten och då borde de finnas nerskrivna så att samma svar ges på samma frågor.
I det svar du nu gav svarar du inte alls på vad jag frågar fast jag ställt frågan mycket tydligt.
Du hänvisar till uträkningen av utkomststödet och till vad lagen stadgar och på den punkten är inget oklart. Jag har tagit upp en sådan situation där en klient begär tillfälligt utkomststöd för en månad. Då räknar man vad klienten har för inkomst under månaden och vad hon har för utgifter som beaktas vid en utkomststödsberäkning som hyra, el, mediciner och vårdkostnader. Klienten skall bli med 488 som summa under den månaden för det den summan skall räcka till och ger uträknigen ett underskott med de utgifter jag nämnde ges utkomststöd för att 488 skall återstå.
Egen bostad påverkar som tillgång inte utkomststödet och inte lösöre och inte ens en bil om den anses nödvändig om någon bor på en plats där andra trafikmedel inte är tillgängliga.
Min fråga var och är att hur beaktar FPA den summa som finns på klientens konto i slutet av föregående månad före utkomststödsmånaden. Om där tex finns 20, 50 eller 100 euro. Behöver någon tex taxi till en poliklinik är självrisken 50 euro för den färden och den skall betalas åt taxin. Därför borde en person även ha tillgång till den 50 euron.
Socialbyråerna godkände att en klient på sitt bankkonto i slutet av månaden före utkomststödsmånaden fick ha tex 50 eller 100 euro. Den summan räknades inte som tillgång då utkomststödet uträknades för utkomststödsmånaden. Men nu får man den uppfattningen att FPA har ett omänskligare förfaringssätt än socialbyråerna hade.

Och socialbyråerna godkände även ett högre belopp som gåva under utkomststödsmånaden än den 50 euro som FPA dragit gränsen vid. Det är väl klart att FPA måste kunna uppge om klienten får ha tex 50 eller 100 euro på sitt konto under slutet av månaden före utkomststödsmånaden eller om FPA beaktar den summan som tillgång då utkomststödet räknas ut under följande månad. Eller är det så illa att FPA saknar direktiv hur FPA beaktar en sådan summa. All myndighetsutövning skall utgå från lag och direktiv och hur FPA förfar har en medborgare rätt att få veta då frågan är så klart utformad som den kan vara.
En trevlig arbetsdag

Lasse

Användarvisningsbild
FPA | utkomststöd
Inlägg:96
Blev medlem: 30 nov 2016, 12:02

Re: Utkomststöd

Oläst inlägg av FPA | utkomststöd » 18 aug 2017, 14:37

Hej Lasse46!

Tack för ditt svar. Jag förstår din fundering.

Alla tillgångar, också kontomedel inverkar på beloppet av det grundläggande utkomststödet. Vi har därmed inga summor att ge dig när det gäller de kontomedel som finns på kundens konto i slutet av månaden och dess eventuell påverkan på grundläggande utkomststödet. Inga förhandsbeslut kan ges, inte heller när det gäller kalkylen.

Vid ytterligare frågor ber jag dig vänligen vara i kontakt med vår kundservice.

Ha en bra veckoslut!

Med vänlig hälsning
Kati | FPA utkomststöd
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!

Användarvisningsbild
Lasse46
Inlägg:11
Blev medlem: 30 jul 2017, 14:16

Re: Utkomststöd

Oläst inlägg av Lasse46 » 20 aug 2017, 09:24

Hej Kati
Tack för svaret. Det var det jag befarade att FPA har ökat utslagningen av de nödställda och försämrat deras ställning och överföringen av utkomststödet till FPA från socialbyråerna blev en misslyckad lösning och har försatt de nödställda i en allt värre situation.
Som jag beskrivit följde socialbyråerna förfaringssättet att utkomststödet uträknades för utkomststödsmånaden med dess inkomster och utgifter som berättigade till ustöd. Underskottet betalades som ustöd.
Fanns det små belopp på senaste kontoutdrag från föregående månad då ustöd inte hade behövts på tex 20, 50 eller 100 euro beaktade socialbyråerna dessa inte som tillgång. Nu har FPA uppgett att varje tillgång beaktas vid uträkningen och avdras från ustödsmånadens belopp. Det betyder bla att en nödställd inte får hålla tex 50 euro reserverat för taxisjälvrisken till ett besök på tex en akutjour och därmed utsätter FPA en hjälpbehövande mot liv och hälsa.
Kati har uppmanat att ringa till utkomststödets servicenummer men inte ändrar det alls på situationen. Där ges samma svar att varje tillgång beaktas vid beräkningen av ustödet och förfarandet är ett annat än vad socialbyråerna tillämpade.
Även i flera andra avseenden har det visat sig att FPA är klart omänskligare mot nödställda än vad socialbyråerna var. Uslagningen till hjälplöshet har förvärrats av FPA. Trots att Europarådet gett anmärkning åt Finland för att utöva för hård utslagning av de nödställda. Samma anmärkning gavs åt Ryssland och Bulgarien.