UKK: Työttömyysturva ja tulot

Mitkä tulot huomioidaan? Palkka, pääomatulot, sosiaalietuudet? Kysy ja keskustele tulojen vaikutuksesta työttömyysturvaan.

Valvoja: Kela | työttömyysturva

Avatar
Kela | työttömyysturva
Viestit:15277
Liittynyt: 20 Huhti 2015, 15:11

UKK: Työttömyysturva ja tulot

Lukematon viesti Kirjoittaja Kela | työttömyysturva » 23 Huhti 2015, 09:37

Miten toimin, kun aloitan osa-aikatyön?

Ilmoita osa-aikatyön aloittamisesta työttömyysajan ilmoituksessa. Merkitse ilmoitukseen työpäivät ja tehdyt työtunnit.

Ilmoituksen liitteeksi sinun pitää aina toimittaa työnantajalta saatu tieto (esim. palkkakuitti) saamastasi palkasta. Saamasi palkka voi vaikuttaa työttömyysturvasi määrään. Palkkasi sovitellaan palkanmaksurytmistä riippuen joko kuukauden tai 4 viikon jakson mukaisesti työttömyysturvasi kanssa.

Työttömyysturvassa on käytössä ansiotulojen osalta suojaosa. Suojaosa on 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja 279 euroa 4 viikon sovittelujakson aikana. Sovittelussa bruttopalkastasi huomioidaan vain suojaosan ylittävästä määrästä puolet. Esimerkki: Palkkasi on 500e/kk, suojaosan jälkeen huomioitavaksi jää 200e ja siitä otetaan huomioon vain puolet, eli 100e vähennetään tuon kuukauden työttömyysturvasi määrästä.

Jos osa-aikatyösi alkaa kesken kuukauden, ensimmäinen sovittelujaksosi on lyhyempi kuin 4 viikkoa. Tälle sovittelujaksolle käytetään laskennallista palkkaa.

Sovitellusta työttömyysturvasta saat aina erillisen päätöksen jokaisesta sovittelujaksosta kerrallaan (4 viikkoa tai kuukausi).

Lisää tietoa sovittelusta, suojaosasta ja laskennallisesta palkasta löydät täältä: http://www.kela.fi/soviteltu-tyottomyysetuus


Mitä eroa on ansiosidonnaisella päivärahalla, peruspäivärahalla ja työmarkkinatuella?

Ansiosidonnaisen päivärahan myöntää työttömyyskassa ja sitä voit hakea omasta työttömyyskassastasi.

Jos et ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan, voit hakea Kelasta joko peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat määrältään samansuuruisia.

Jos sinulla on työhistoriaa ja täytät työssäoloehdon, niin voit saada peruspäivärahaa.
 • Peruspäivärahan määrään eivät vaikuta pääomatulot eivätkä vanhempien tulot.
 • Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajan. Jos työhistoriaa on alle kolme vuotta, päivärahan enimmäiskesto on 300 päivää.
Jos et täytä työssäoloehtoa voit mahdollisesti saada työmarkkinatukea.
 • Työmarkkinatuen saamista voi rajoittaa mahdollinen odotusaika, esimerkiksi tilanteessa, jossa sinulla ei ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammatillista tutkintoa.
 • Työmarkkinatuessa huomioidaan omat pääomatulosi ja mahdollisesti vanhempiesi tulot, jos asut heidän luonaan.
 • Työmarkkinatuen maksamisen enimmäisaikaa ei ole rajoitettu.
Sekä peruspäivärahassa että työmarkkinatuessa huomioidaan omat ansiotulosi. Ansiotulojen mahdollista vaikutusta voit arvioida Kela.fi-sivujen laskurilla http://www.kela.fi/laskurit

Lisää tietoa työssäoloehdosta löydät täältä: http://www.kela.fi/mika-on-tyossaoloehto
Lisää tietoa odotusajasta löydät täältä: http://www.kela.fi/odotusaika-koulutust ... a-oleville


Voinko saada samaan aikaan kotihoidon tukea ja työttömyysturvaa?

Voit saada samanaikaisesti kotihoidon tukea ja työttömyysturvaa. Kotihoidon tuki kuitenkin vähennetään työttömyysturvastasi. Mahdollista kuntalisää ei vähennetä.


Vaikuttaako puolisoni saama kotihoidon tuki työttömyysturvaani?

Yleensä puolisosi saama kotihoidon tuki vähennetään työttömyysturvastasi. Teemme vähennyksen esimerkiksi jos puolisosi käy säännöllisesti osa-aikatyössä, opiskelee tai hänellä on yritystoimintaa. Vähennämme puolisosi saaman kotihoidon tuen työttömyysturvastasi myös siltä ajalta, kun hän on vuosilomalla työstään.

Puolison saamaa kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä työttömyysturvastasi, jos hän hoitaa itse lasta eikä hänellä itsellään ole oikeutta työttömyysturvaan:
 • joko sen takia, että hoitaa lasta (on hoitovapaalla),
 • tai siksi, että hän saa samaan aikaan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.
Jos olette molemmat työttömänä ja saatte työttömyysturvaa, vähennämme kotihoidon tuen vain sen saajan työttömyysturvasta.

Aiheeseen liittyy:
 • Sinulle tai puolisollesi myönnettyä yksityisen hoidon tukea ei vähennetä työttömyysturvastasi.
 • Jos saat joustavaa hoitorahaa tai osittaista hoitorahaa, se vähennetään työttömyysturvastasi.
 • Puolisollesi myönnettyä joustavaa hoitorahaa tai osittaista hoitorahaa ei vähennetä työttömyysturvastasi.

Miten vapaaehtoinen eläkevakuutus vaikuttaa työttömyysturvaani?

Asiaan vaikuttaa yleensä kaksi tekijää:
 • onko eläke työnantajasi ottama vai oletko ottanut sen itse, sekä
 • se, nostatko koko säästösumman yhdellä kertaa vai kuukausittain.
Lue nämä:
Kelan sähköiset asiointipalvelut löydät osoitteesta http://www.kela.fi/asiointi