Resekostnadstak

Vad ersätts av en privatläkares arvode eller av tandvård? Vad får man för ersättningar för läkemedel? Vilka resor ersätts?

Valvoja: FPA | förmåner under sjukdomstid

Avatar
pojkenspappa

Resekostnadstak

Lukematon viesti Kirjoittaja pojkenspappa » 23 Tammi 2019, 16:18

På Fpa:s sidor står det under reseersättningar:

"För varje resa betalar du en självriskandel på högst 25 euro. Sammanlagt kan självriskandelen uppgå till högst 300 euro per år (det s.k. takbeloppet). När beloppet har överskridits behöver du inte betala någon självriskandel för resorna under resten av året."

Hur fungerar det i praktiken? Jag frågar eftersom vi har fått beslut om 0.00 euro i ersättning för resekostnader som sammanlagt översteg 400 euro. Motiveringen för beslutet är

"Ersättning betalas inte för resekostnader som ligger under självrisken. De räknas dock med i den årliga självriskandelen, som är 300 euro år 2018."

Är ersättningen för den andel som överskrider 300 euro 0 euro för att alla resor lades i samma ansökan? Eller betyder det att ersättning utbetalas först när ersättningsbeloppet överskrideer 300 euro, d.v.s. om resekostnaderna sammanlagt överstiger 600 euro?

Avatar
FPA | pensionsförmåner
Viestit:218
Liittynyt: 14 Joulu 2015, 13:00

Re: Resekostnadstak

Lukematon viesti Kirjoittaja FPA | pensionsförmåner » 24 Tammi 2019, 13:38

Hej pojkenspappa!

Tack för din fråga.

För varje resa betalar man högst 25 euro per enkel resa, eller tur retur 50 euro.

Om man åker med egen bil är ersättningen 0,20 cent per kilometer.

Ex 1) om man åker med egen bil 100 km enkel riktning blir det 0,20 c x 100 km = 20 euro. Detta belopp är under 25 euro och blir inget att utbetala, men beloppet räknas in i takbeloppet ( 300 e).

Ex 2) Tur retur resa är då 20 e + 20 e = 40 e, som även är under självriskandelen på 50 e. Således räknas 40 e in i takbeloppet.

Ex 3) Om en enkel resa skulle ha varit 150 km x 0,20 c = 30 euro, då skulle fpa ha betalt ut 5 euro och självriskandelen 25 euro samlar upp i takbeloppet. Och om resan varit tur - retur 30 e + 30 e= 60 e , då betalar vi 10 e och 50 euro samlas till rese-taket.

Efter att resetaket på 300 euro är uppfyllt, betalas hela kostnaden ut, som i exempel 2 : 40 euro.

Det betyder som exempel 2; totalt 7,5 resor (tur -retur), då är resetaket på 300 e uppfyllt.

Ifall du har fortfarande frågor om resetaket , kan du ringa oss på tel.nr. 020 692 224.
För att vi kan se beslutet som din son har fått om rese-ersättningen och förklara varför inget är utbetalt.

Vänliga hälsningar

Christina
FPA | förmåner under sjukdomstid
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst!

Avatar
pojkenspappa

Re: Resekostnadstak

Lukematon viesti Kirjoittaja pojkenspappa » 24 Tammi 2019, 20:00

Hej och tack för svar!

Det kom ett till beslut, som gjorts dagen efter det första beslutet, om att bevilja reseersättning för den del av resekostnaderna som överstiger den årliga självriskandelen. Så saken klarnade av sig själv. Det känns bara lite lustigt att det behövdes en till behandling och ett skilt brev för den överstigande delen.

Avatar
FPA | förmåner under sjukdomstid
Viestit:229
Liittynyt: 14 Joulu 2015, 12:59

Re: Resekostnadstak

Lukematon viesti Kirjoittaja FPA | förmåner under sjukdomstid » 28 Tammi 2019, 13:07

Hej pojkenspappa!

Glad att höra att ert ärende klarnade, och att ni fick beslut om årssjälvrisken.

Ha en bra fortsättning på vintern.


Vänliga hälsningar

Linda
FPA | förmåner under sjukdomstid
FPA:s e-tjänster finns på adressen http://www.fpa.fi/etjanst !